X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 9986
Przesłano:

Rysujemy proste prostopadłe i równoległe - ćwiczenia. Scenariusz lekcji matematyki w klasie V

Dzień: 25.11.2009r.
Temat: Rysujemy proste prostopadłe i równoległe - ćwiczenia.
Klasa: V
Prowadzący : Ewelina Stachura

Cele ogólne:
Uczeń:
- Zna symbolikę prostopadłości i równoległości prostych;
- Wie jak sprawdzić czy dane proste są równoległe, czy prostopadłe;
- Umie narysować proste prostopadłe i proste równoległe;
- Potrafi wyciągnąć wnioski na podstawie wykonanych przykładów;
- Wie, jak obliczyć odległość między prostymi równoległymi;
- Potrafi pracować indywidualnie i w grupie.

Formy:
- Indywidualna;
- Grupowa (pary);

Metody:
- Słowna;
- Oglądowa;
- Problemowa.

Środki dydaktyczne:
- Zeszyty, ćwiczenia;
- Plansze pomocnicze;
- Patyczki;


Przebieg zajęć:

1.Czynności porządkowe:
- Sprawdzenie obecności;
- Omówienie i poprawa zadania domowego;
- Podanie tematu i celu lekcji.

2. Przypomnienie sposobu konstrukcji prostych prostopadłych:
- Przykład na tablicy;
- Odszukiwanie w klasie linii prostych prostopadłych.

3. Przypomnienie sposobu konstrukcji prostych równoległych:
- Przykład na tablicy;
- Odszukiwanie w klasie linii prostych równoległych.

4. Odległość między prostymi równoległymi:
- Narysowanie na tablicy dwóch prostych równoległych,
- Opisywanie słowne sposobu tworzenia odcinka łączącego te dwie proste równoległe,
- Wspólne sformułowanie reguły: Odległość między prostymi równoległymi to długość najkrótszego odcinka łączącego te proste, czyli odcinka do nich prostopadłego.
- Zapisanie reguły w zeszycie.

5. Zabawa z patyczkami:
- Uczniowie w ławkach dostają kilka kolorowych patyczków oraz ekierkę i linijkę. Jeden z uczniów na swojej ławce układa dowolną konstrukcję z patyczków, a kolega z ławki sprawdza, gdzie znajdują się proste prostopadłe a gdzie proste równoległe (nauczyciel zwraca uwagę, że w przypadku linii równoległych wystarczy zmierzyć odległość między prostymi);
- Można zaproponować uczniom konkurencje- wygrywa osoba, która ułoży z patyczków konstrukcję mającą najwięcej linii prostopadłych lub równoległych;


6. Ćwiczenia w grupach:
- Uczniowie zostają podzieleni na dwuosobowe grupy, każda grupa dostaje po jednym zadaniu z zeszytu ćwiczeń. Rozwiązują je wspólnie wewnątrz grup, a potem na forum klasy każda z grup przedstawia jak należy rozwiązać dane zadanie.

7. Podsumowanie zdobytych wiadomości.

8. Pożegnanie uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.