X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 9952
Przesłano:

Poznajmy się lepiej. Scenariusz zabaw integracyjnych

Wiek uczniów: 9 - 10 lat
Czas trwania: 45 min.
Ilość uczniów: 4-6 osób
Środki dydaktyczne: płyta CD, odtwarzacz CD, flamastry, brystol, kredki, bibuła, kolorowe karteczki, szary papier, nożyczki, jeżyk bądź maskotka;
Formy pracy: grupowa, zespołowa, dyskusja.
Miejsce: sala gimnastyczna/ sala lekcyjna

Cel ogólny: Integracja członków grupy.

Cele szczegółowe:
• integracja i poznanie osób tworzących wspólnie grupę;
• ukazywanie cech osobowości;
• współdziałanie w grupie;
• panowanie nad emocjami;
• przełamywanie barier wstydu, nieśmiałości
• tworzenie wspólnoty/grupy klasowej


PRZEBIEG ZAJĘĆ:
I. Wprowadzenie.

1. Przywitanie uczniów i zapoznanie ich z celem zajęć.
2. Dyskusja na temat: Czym jest grupa?.
3. Zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w lekcji.
4. Stworzenie wspólnie z uczniami „Drzewka Zasad Wspólnej Zabawy”. Każde z dzieci wypisuje na kartce zasadę, której przestrzegać będzie cała grupa razem z prowadzącym, następnie przyklejamy zasady do „drzewka”.II. Realizacja tematu.

1. „Imię z przymiotnikiem”-

2. Wykonanie własnej Wizytówki-

3. „Jeżyk”-

4. „Pociąg z imieniem”- Prowadzący zaprasza do wagonów pociągu osoby, których imiona zaczynają się na konkretną literę, prowadzący wymienia litery w kolejności alfabetycznej.


5. „Kustosz”- każdy z uczestników zabawy ma za zadanie przygotować „wystawę” swoisty autoportret z rzeczy, które posiada przy sobie.

6. Taniec integracyjny „Swing w uliczce”- uczestnicy stoją w parach w dwóch rzędach twarzą do siebie. 4 kroki do siebie, klaśnięcie w dłonie partnera, powrót 4 krokami do tyłu. 8 krokami zamiana miejsc z partnerem( mijamy go prawym barkiem). 4 krokami do siebie, klaśnięcie, 4 krokami powrót. Pary z początku rzędu tańczą na koniec uliczki, pozostali klaszczą w dłonie przesuwając się stopniowo.


7. „Cztery Państwa”- dzielimy grupę na 4 zespoły: państwo czerwonych, zielonych, niebieskich i żółtych. Zadaniem każdego państwa jest przygotowanie hymnu państwa, herbu oraz oryginalnej prezentacji danego państwa.

8. „Lustro”- uczestnicy dobierają się w pary. Partnerzy stoją naprzeciwko siebie. Jeden z nich zaczyna się poruszać w dowolny sposób, drugi naśladuje jego ruchy tak, aby były jego lustrzanym odbiciem. Po pewnym czasie następuje zamiana ról.


9. „Bracie, siostro pomóż”- w zabawie bierze udział jedna bądź kilka osób łapiących pozostałych uczestników. Każdy z nich może się uratować przed złapaniem, rzucając się sobie w ramiona, wykrzykując „Bracie, siostro pomóż!”. Dopóki pozostają objęte, żadna z nich nie może być złapana. Osoba złapana zastępuje poprzedniego łapacza.
10. „Łapanie węży”-

11. „Anioł stróż”- uczestnicy dobierają się w pary. Jedna osoba zamyka oczy, druga „anioł” kładąc rękę na jej ramieniu w rytm spokojnej muzyki kieruje delikatnie swoim podopiecznym, aby bezpiecznie się poruszał po sali.


12. „Pożegnanie różnymi częściami ciała”- uczestnicy w rytm muzyki tańczą po całej sali, na hasło prowadzącego uczestnicy żegnają się wymienionymi przez niego częściami ciała.

13. Ćwiczenia relaksacyjne- uczestnicy leżą na plecach, ręce wzdłuż ciała, zamknięte oczy. Prowadzący opowiada o spacerze po letniej łące (lub innym spacerze np. po plaży) spokojnym głosem, uczestnicy rozluźniają się, głęboko oddychają. Po pewnym czasie powolutku dzieci zaczynają się podnosić, a następnie przeciągają się jak zbudzone ze snu.


III. Zakończenie.

1. Podsumowanie i omówienie zajęć.
2. Ocena zajęć przez uczestników.
3. Podziękowanie za uczestnictwo i zaproszenie na kolejne zajęcia.
4. „Iskierka przyjaźni”- dzieci stoją w kręgu trzymając się za ręce. Prowadzący mówi „Iskierkę przyjaźni puszczam w krąg, niech radosna powróci do mych rąk” i lekko ściska dłoń stojącego po prawej stronie dziecka. Dziecko przekazuje iskierkę dalej. Można połączyć z podawaniem swojego imienia przez dziecko przejmujące „iskierkę”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.