X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 992
Dział: Gimnazjum

Kontrakt (uczeń - rodzic - wychowawca - pedagog)

KONTRAKT

Sporządzony dnia………………… w Gimnazjum Nr ** w *******
pomiędzy uczniem …………………………………………………………… klasy ……, rodzicem………………………………………………………………………………………
wychowawcą …………………………………………………………………………………
i pedagogiem…………………………………………………………………………………

Kontrakt ma na celu kształtowanie właściwej postawy ucznia do obowiązków szkolnych, prawidłowego funkcjonowania w społeczności szkolnej (dotyczy pracowników i uczniów szkoły), ścisłego przestrzegania przez ucznia przepisów prawa szkolnego.

W trakcie trwania kontraktu zobowiązuję się:
- regularnie uczęszczać na wszystkie zajęcia szkolne, nie spóźniać się na lekcje i nie opuścić
ani jednego dnia nauki w szkole bez wiedzy rodziców;
- w przypadku trudności w nauce konsultować się z wychowawcą;
- zapoznać rodziców z planem swoich lekcji i powiadamiać o wszelkich zmianach;
- w trudnych momentach zwracać się o pomoc do wychowawcy klasy, pedagoga, dyrektora;
- nigdy nie okłamywać rodziców i nauczycieli w sprawach szkolnych;
- bezwzględnie przestrzegać przepisów Statutu Gimnazjum Nr * w ******* dotyczących:
* abstynencji alkoholowej,
* zakazu palenia papierosów,
* wagarowania i opuszczania zajęć lekcyjnych,
* niestosowania przemocy i agresji w środowisku szkolnym.

Zobowiązuję się do zmiany zachowania i przestrzegania wyżej ustalonych zasad. Jestem świadomy(a) celowości powstania kontraktu i znane mi są konsekwencje jego niedotrzymania.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Okres obowiązywania kontraktu od………………………………………do………………
…………………………………………………………………………………………………

Podpis ucznia ………………………………

RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ:

1/ Utrzymywać kontakt telefoniczny ze szkołą ( wychowawcą, pedagogiem), informować o chorobie dziecka, dostarczyć zwolnienie lekarskie.
2/ Raz w tygodniu /co 2 tygodnie/ przybyć do szkoły w celu uzyskania informacji dotyczących funkcjonowania swojego dziecka w szkole (ocen, zachowania, frekwencji).
3/ Kontrolować prace domowe dziecka.
Podpis rodzica ………………………………


Podpis wychowawcy…………………………

Podpis pedagoga …………………………

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.