X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 9856
Dział: Gimnazjum

Jestem bogatym człowiekiem - mam przyjaciół. Scenariusz zajęć wychowawczych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH

Temat: Jestem bogatym człowiekiem – mam przyjaciół.

Cele:
poznawcze:
- poznanie własnych dążeń, własnych zalet, swojej wartości;
wychowawcze:
- kształtowanie umiejętności mówienia o swoich zaletach i wadach,
- uświadomienie sobie swoich mocnych stron,
- kształtowanie postawy otwartości i dobrego kontaktu z drugą osobą,
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie;
opiekuńcze:
- zaspokojenie potrzeby poczucia własnej wartości,
- zaspokojenie potrzeby akceptacji, bezpieczeństwa i kontaktu z innymi ludźmi,
- stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery,
- zaspokojenie potrzeby dzielenia się swoimi myślami i przeżyciami.

Środki dydaktyczne: kolorowe karteczki, kolorowe czasopisma, arkusze szarego papieru, wstążki, klej, nożyczki, markery.

Metody i formy realizacji: paca indywidualna, praca w grupie, pogadanka

Tok:
1.Powitanie
Witam wszystkich, którzy.....
2.Wizytówki
Wszyscy uczestnicy zajęć wpisują na karteczki swoje imiona ( pionowo) i podają osobie z prawej strony. Każda kolejna osoba zapisuje jedno miłe słowo zaczynające się od jednej z liter imienia, aż do powrotu karteczki do właściciela. Posiadacz wizytówki wybiera jedno określenie i mówi o uczuciach , które towarzyszą temu właśnie wyborowi.
3.Przyjaźń
Krótka pogadanka na temat istoty przyjaźni w naszym życiu ( ilość, czy jakość).
4.Ogłoszenie
Osoba prowadząca proponuje, by każdy uczestnik napisał ogłoszenie, w którym zareklamuje się jako przyjaciel ( maksimum 25 słów). Ogłoszenie winno być napisane w taki sposób, by było jasne i przekonywujące. Po włożeniu ogłoszeń do torby każdy po kolei wyciąga jedno, czyta je głośno i stara się zgadnąć, kto je napisał. Potem objaśnia, co mu pomogło odgadnąć autora.
5.Redagowanie przepisu na przyjaźń
Uczestnicy redagują przepis na długotrwałą przyjaźń wycinając fragmenty tekstów i ilustracji z kolorowych czasopism naklejając je na arkusz szarego papieru ( praca w grupach).
Prezentacja i omówienie.
6. Kursowa nić przyjaźni.
W nagrodę za wspaniałą pracę, każdy dostaje wstążeczkę, na której zapisuje swoje imię. Wstążki łączone są w grupach, a następnie łączą je wszystkie grupy.
7. Rundka kończąca
Uczestnicy siedząc w kole, po kolei kończą zdanie „Aby być lepszym przyjacielem muszę popracować nad...”
8. Zebranie informacji zwrotnych i zakończenie zajęć.

Literatura:
Grupa bawi się i pracuje-zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych. Olga Tokarczuk (red.)Wrocław 1994
Jachimka M. Scenariusze lekcji wychowawczych wg programu autorskiego „Żyć skuteczniej”. Wrocław 1997
Teoretyczno – metodyczne aspekty wychowania. G. Gajewska , A. Szczęsna, A. Doliński . Zielona Góra 2003

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.