X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 968
Dział: Gimnazjum

Sposoby radzenia sobie z agresją i przemocą w szkole - bibliografia

(lekcje, programy, strategie, terapia)


Książki:

1. A można inaczej… Konspekty, scenariusze, inscenizacje – profilaktyka / Red. Teresa Król .- Kraków: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców, 2006

2. Agresja / Barbara Krahe .- Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005

3. Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / Red. Maria Deptuła .- Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2004

4. Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / Red. Maria Deptuła.- Bydgoszcz: Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005

5. Gimnazjalny projekt profilaktyczno-wychowawczy / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys .- Warszawa: WSiP, 2002
6. Jak postępować z agresywnym uczniem: zmiana sposobu myślenia i postępowania / Ewa Sokołowska .- Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2007
7. Jak sobie poradzić z agresją u dzieci: poradnik dla rodziców / Dieter Krowatschek .- Kraków: Wydaw. WAM, 2006

8. Jak sobie radzić z dręczycielem / Susanna Palomares, Dianie Schelling .- Warszawa:
Fraszka Edukacyjna, 2007
9. Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania: profilaktyka na co dzień / Aleksandra Krasowska .- Poznań: Wydaw. Edukacyjne PARPA, 2006


10. Kiedy dzieci są agresywne: jak możemy je zrozumieć i pomóc? : poradnik dla rodziców i wychowawców / Arnd Stein .- Kielce : Wydaw. „Jedność”, 2002

11. Kompetencje komunikacyjne nauczyciela w przezwyciężaniu agresji i przemocy środowiska szkolnego /Lech Kacprzak .- Piła: PWSZ, 2006

12. Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta .- Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003

13. Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / Red. Franciszek Kozaczuk, Bronisław Urban .- Rzeszów : Wydaw. WSP, 2001

14. Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie: elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Moczydłowska, Izabela Pełszyńska .- Rzeszów: Wydaw. Oświatowe FOSZE, [2005]
15. Przestępczość wśród młodzieży: rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka / Clive R. Holin, Deborah Browne, Emma J. Palmer .- Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
16. Żyć w radości: ćwiczenia zapobiegające agresji, wzmacniające psychikę dziecka / Red. Barbara Bleja – Sosna .- Toruń: Wydaw. BEA Książki Edukacyjne, 2007

17. Żyć w zgodzie: zabawy zapobiegające agresji, wzmacniające psychikę dziecka / Joanna Domagała .- Toruń: Wydaw. BEA Książki Edukacyjne, 2006


Artykuły:


1.Agresja dziecięca i sposoby jej przezwyciężania / Danuta Koleśniak // Język Polski w Gimnazjum .- 2001/2002, nr 3, s. 91 – 96
2.Agresja i przemoc w szkole; przyczyny oraz sposoby przeciwdziałania (cz. I) / Ireneusz Siudem // Gazeta Szkolna .- 2005, nr 12/13, s. 35
3.Agresja i przemoc w szkole; przyczyny oraz sposoby przeciwdziałania (cz. II) / Ireneusz Siudem // Gazeta Szkolna .- 2005, nr 14, s. 26
4. Agresja i przemoc w szkole; przyczyny oraz sposoby przeciwdziałania (cz. III) /Ireneusz Siudem // Gazeta Szkolna .- 2005, nr 15, s. 26
5. Agresja i sposoby jej redukowania. Pedagogizacja rodziców / Małgorzata Szczygielska // Wszystko dla Szkoły .- 2003, nr 9, s. 1 – 3
6. Agresja i sposoby radzenia sobie z nią. Konspekt lekcji wychowawczej / Dorota Fryc – Piętak // Wychowawca .- 1996, nr 3, s. 18
7. Agresja – przyczyny powstawania, możliwe środki przeciwdziałania / Ewa Masłowska // Problemy Narkomanii .- 2007, nr 1, s. 63 – 67
8. Bezpieczna szkoła / Przemysław Piotrowski, Małgorzata Wysocka – Pleczyk // Psychologia w Szkole .- 2005, nr 2, s. 63 – 70
9. Bullyng – przemoc szkolna. Rozpoznanie i zapobieganie / Maciej Macko // Edukacja .- 2003, nr 3, s. 80 – 88
10. Co zrobić, kiedy w szkole pojawi się problem narkotyków, przemocy itp. / Elżbieta Wylegała – Wolińska // Edukacja dla Bezpieczeństwa .- 2001, nr 3, s. 32 – 36
11. Co zrobić ze swoją złością? Scenariusz zajęć integracyjnych dla uczniów klas III-IV sp / Iwona Czeczot // Wychowawca .- 2003, nr 3, s. 24 – 25
12. Czas najwyższy, aby zająć się szkolną agresją / Magdalena Mytnik // Gazeta Szkolna .- 2006, nr 1, s. 5, 9
13. Czy można wyrwać się z zaklętego kręgu przemocy? Scenariusz lekcji wychowawczej dla klas ponadgimnazjalnych / Elżbieta Tyniecka // Zeszyty Szkolne .- 2006, nr 1, s.137 – 141
14. Debata wokół wartości jako odpowiedź na agresję i przemoc wśród młodzieży (projekt metodyczny zajęć)/ Iwona Morawska // Wychowanie na co dzień .- 2006, nr 1/2, s. /I-IV/ wkładka
15. Decyzja należy do ciebie… Propozycja programu profilaktycznego „Stop przemocy i uzależnieniom” / Dorota Głośnicka // Nowa Szkoła .- 2002, nr 9, s. 23 – 25
16. Dręczenie wzajemne uczniów – program naprawczy / Mirosław Wojciechowski // Ruch Pedagogiczny .- 1999, nr 1/2, s. 79 – 90
17. Dziecko agresywne – sposoby postępowania / Anna Domagała // Opieka Wyhowanie Terapia .- 1990, nr 3/4, s. 51 – 56
18. Fala w szkołach. Zwalczać czy cywilizować? / Włodzisław Kuzitowicz// Gazeta Szkolna .- 2007, nr 31/32, s. 5, 14, 19
19. FAUSTLOS – program przeciw agresji / Izabella Łukasik // Edukacja i Dialog .- 1998, nr 1, s. 38 – 42
20. Gimnazja walczą z agresją / Piotr Kowalczuk // Przegląd Oświatowy .- 2004, nr 2, s. 4 – 6
21. Gminne programy przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród młodzieży / Janusz Kostynowicz, Krystyna Majewska – Brzyska, Stanisław Orłowski // Problemy Poradnictwa Psych.-Pedagogicznego.- 2002, nr 1/2, s. 88 – 122
22. Jak chronić uczniów przed przemocą? / Katarzyna Sawicka // Remedium .- 2007, nr 2/3, s. 18 – 21
23. Jak pokonać agresję? Scenariusz warsztatów dla rodziców uczniów klas I – III sp / Lucyna Tomczyk // Wychowawca .- 2003, nr 3, s. 24 – 25
24. Jak pokonać agresję? / Elżbieta Leszczyńska // Życie Szkoły .- 2001, nr 8, s. 460 – 464
25. Jak powstrzymać przemoc rówieśniczą w szkołach / Mirosław Wojciechowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 2, s. 56 – 59
26. Jak przeciwdziałać agresji? / Dorota Lubaszka, Agata Skibińska // Życie Szkoły.- 2002, nr 10, s. 615 – 618
27. Jak przeciwdziałać przemocy / Mirosław Dworakowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2000, nr 3, s. 32 – 34
28. Jak przemóc szkolna przemoc/ Jakub Kołodziejczyk // Psychologia w Szkole .- 2005, nr 2, s. 53 - 62
29. Jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami przedszkolaka? Studium przypadku 5-letniego Olka / Krystyna Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu .- 2007, nr 9, s. 62 – 64
30. Jak rozmawiać z rodzicami agresywnego ucznia / Anna Maturzewska – Grzegorczyk, Kamila Stachanowska // Psychologia w Szkole .- 2006, nr 3, s. 101 – 103
31. Jak sobie radzić z zachowaniami agresywnymi / Małgorzata Gontarek // Psychologia w Szkole .- 2004, nr 3, s. 29 – 39
32. Nie ma magicznych recept przeciw przemocy / Lidia Chylewska – Barakat, Mouta Barakat // Edukacja i Dialog.- 2001, nr 3, s. 51 – 58
33. O przemocy szkolnej bez konieczności jej powstrzymywania / Mirosław Wojciechowski // Ruch Pedagogiczny .- 2002, nr 5/6, s. 82 – 90
34. Porozumienie Bez Przemocy / Marshall Rosenberg // Psychologia w Szkole .- 2007, nr 1, s. 15 – 28
35. Program „Jak radzić sobie z agresją” / Iwona Dykier // W naszej szkole .- 2005, nr 1, s. 18 – 25
36. Program ochrony przed przemocą / Bożena Gwizdek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2002, nr 9, s. 23 – 30
37. Program profilaktyczny dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej przejawiających zaburzenia w zachowaniu / Agnieszka Goluch, Aneta Trojanowska // Opieka Wychowanie Terapia.- 2003, nr 3, s. 15 – 19
38. Program profilaktyczno-edukacyjny jako próba przeciwdziałania przemocy w szkole / Urszula Moszczyńska, Maciej Pałyska, Joanna Raduj // Opieka Wychowanie Terapia.- 2003, nr 1, s. 20 – 26
39. Program przeciwdziałania przemocy / Renata Buss // Problemy Narkomanii.- 2004, nr 4, s. 83 - 93
40. Program psychoedukacyjny dla młodzieży pt. „Przemoc to NIEmoc” / Alicja Dopierała, Alina Kontarska, Aldona Żejmo // Drama.- 2001, nr 40, s. 10 – 22
41. Program START. Systemowa profilaktyka agresji w śródmiejskich szkołach podstawowych i gimnazjach Warszawy / Jacek Morawski, Ewa Morawska // Problemy Alkoholizmu.- 2006, nr 1, s. 21 – 26
42. Programy profilaktyczne a zmiany w zachowaniu społecznym uczniów / Maria Łukawska // Nowa Szkoła.- 2006, nr 1, s. 52 – 58
43. Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży / Aleksander Tynelski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 3, s. 9 – 15
44. Przedszkolne zabawy przeciwko agresji / Elżbieta Bocheńska // Edukacja i Dialog.- 2002, nr 3, s. 38 – 42
45. Przejawy agresywnych zachowań wśród dorosłych i dzieci. Przykłady zabaw i ćwiczeń integracyjnych / Iwona Hanna Dąbrowska // Wszystko dla Szkoły.- 2001, nr 9, s. 17 – 18
46. Przezwyciężanie złości i agresji u dzieci poprzez zabawę / Dorota Bajan // Wszystko dla Szkoły.- 2003, nr 9, s. 5 – 6
47. Rola muzykoterapii w pracy z dziećmi agresywnymi w wieku 9 – 11 lat / Diana Gulińska – Grzeluszka // Wychowanie Muzyczne w Szkole.- 2004, nr 1, s. 13 – 18
48. Rozwiązywanie problemu agresji w klasie / Jolanta Burian // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2003, nr 1, s. 35 – 37
49. Sąd nad agresją i przemocą (scenariusz lekcji wychowawczej w gimnazjum) / Tomasz Majchrzak // Wszystko dla Szkoły.- 2007, nr 6, s. 3 – 5
50. Socjoekologiczny model redukcji przemocy w szkole / Krzysztof A. Wojcieszek // Świat Problemów.- 2007, nr 9, s.28 – 31
51. „SOS” dla dziecka agresywnego / Maria Witkowska // Nauczyciel i Szkoła.- 2004, nr 1/2, s. 338 – 343
52. Sposoby na szkolnych brutali / Aneta Paszkiewicz // Psychologia w Szkole.- 2005, nr 3, s. 59 – 68
53. Sposób na przemoc w szkole / Mirosław Wojciechowski // Ruch Pedagogiczny.- 2000, nr 3/4, s. 117 – 122
54. Strategie redukcji agresji w szkole / Lidia Chylewska – Barakat, Mouta Barakat // Edukacja i Dialog.- 2000, nr 5, s.35 – 39
55. Szkolny program przeciwdziałania agresji i przemocy / Jakub Kołodziejczyk // Psychologia w Szkole.- 2007, nr 1, s. 109 – 116
56. „Szkoła bez przemocy”? /Krzysztof Wiatr // Nowa Polszczyzna .- 2007, nr 2, s. 26 – 29
57. Środowiskowe programy profilaktyczno-wychowawcze dla młodzieży gimnazjalnej / Anna Braunek // Problemy Poradnictwa Psychol.-Pedagogicznego .- 2000, nr 2, s. 58 – 95
58. To trudne… cykl zajęć wychowawczych związanych z agresją (dla gimnazjum)/ Teresa Słowikowska // Nowa Szkoła .- 2005, nr 8, s. 14 – 16
59. Trening Kompetencji Społecznych – strategia redukcji lęku i agresji u dzieci w wieku szkolnym / Natalia Bleiker // Problemy Poradnictwa Psychol.-Pedagogicznego .- 2002, nr 1/2, s. 43 – 51
60. Trening zastępowania agresji / Iwona Miskiewicz, Stanisława Rysz // Gazeta Szkolna.- 2002, nr 1/2, s. 13
61. Trening Zastępowania Agresji / Jacek Morawski // Problemy Alkoholizmu .- 2001, nr 4, s. 23 – 28
62. Trening Zastępowania Agresji (cz. 1) / Ewa Joanna Morawska, Jacek Morawski // Psychologia w Szkole.- 2006, nr 1, s. 29 – 36
63. Trening Zastępowania Agresji (cz.2) / Ewa Joanna Morawska, Jacek Morawski // Psychologia w Szkole.- 2006, nr 2, s. 83 – 90
64. Trening Zastępowania Agresji (cz.3) / Ewa Joanna Morawska, Jacek Morawski // Psychologia w Szkole.- 2006, nr 3, s. 105 – 109
65. Trening Zastępowania Agresji (cz.4) / Ewa Joanna Morawska, Jacek Morawski // Psychologia w Szkole.- 2006, nr 4, s. 95 – 104
66. Umiejętności interpersonalne jako element profilaktyki agresji / Maria Kazimierczak // Problemy Poradnictwa Psychol.-Pedagogicznego.- 1998, nr 2, s. 51 – 54
67. W królestwie dobrej wróżki – zabawy zapobiegające agresji / Anna Werońska // Wychowanie w Przedszkolu.- 2001, nr 10, s. 600 – 601
68. W poszukiwaniu źródeł męskiej agresji. Jak jej przeciwdziałać? / Małgorzata Skwarek // Praca Socjalna.- 2005, nr 4, s. 28 – 41
69. Warsztaty na złagodzenie agresji / Aleksandra Wodzińska // Psychologia w Szkole.- 2006, nr 2, s. 91 – 94
70. Wpływ wiedzy psychologicznej i pedagogicznej na spostrzeganie sytuacji przemocy szkolnej i sposoby jej działania / Joanna Różańska – Kowal // Ruch Pedagogiczny.- 2003, nr 1/2, s. 59 – 73
71. Współpraca rodziny ze szkołą w zakresie przeciwdziałania agresji młodzieży/ Jerzy Nowicień // Kultura Fizyczna.- 2007, nr 9/10, s. 6 – 13
72. Wzory zachowań nauczycieli na zjawisko przemocy wobec dzieci / Jan M. Stanik // Chowanna .- 2000, T. 1, s. 7 – 20
73. Zabawy przeciwko agresji w przedszkolu / Elzbieta Bocheńska // Wychowanie na co dzień.- 2003, nr 12, s.[IV-VIII] wkładka
74. Zabawy ruchowe jako narzędzie diagnozowania agresywności / Roman Maciej Kalina // Kultura Fizyczna .- 1996, nr 3/4, s. 19 – 24
75. Zajęcia na temat zapobiegania agresji / Wioletta Bednarz, Anna Zygucka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2003, nr 5, s. 33 – 35
76. Zmniejszenie agresywnych zachowań i zmiana postawy ucznia w stosunku do rówieśników, dorosłych i środowiska / Grażyna Skowronek // Szkoła Specjalna.- 2004, nr 5, s. 347 – 355
77. Znaleźć ujście dla agresji / Marta Jeżewska // Edukacja i Dialog.- 2006, nr 1, s.26 – 28


(luty 2008)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.