X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 9640
Przesłano:

Poznajemy strefę tajgi. Konspekt lekcji multimedialnej przyrody

Konspekt opracowała:
• Nauczyciel wspomagający – mgr Barbara Karłowicz-Jóźwik

KONSPEKT LEKCJI MULTIMEDIALNEJ PRZYRODY
W KLASIE VI ai (2 x 45 min)

Temat: Poznajemy strefę tajgi.

Cel główny: Poznanie strefy północnych lasów iglastych.
Cele operacyjne:
Wiadomości – uczeń:
• wymienia cechy tajgi,
• podaje przykłady roślin, które rosną w tajdze,
• podaje przykłady zwierząt żyjących w tajdze,
• pokazuje na mapie strefę tajgi.
Umiejętności – uczeń:
• rozumie wpływ czynników klimatycznych na sposób życia zwierząt i roślin
w tajdze,
• opisuje przystosowanie roślin do życia w warunkach tajgi,
• opisuje przystosowanie zwierząt w warunkach tajgi,
• porównuje krajobrazy tajgi z innymi poznanymi (las tropikalny, sawanna, step),
• analizuje wykres danych klimatycznych,
• pokazuje na mapie strefę tajgi,
• doskonali umiejętność posługiwania się zasobami Internetu.
Postawy – uczeń:
• pracuje z zaangażowaniem podczas lekcji,
• czuje się odpowiedzialny za efekty pracy zespołowej,
• doskonali umiejętność pracy w grupie.
Metody pracy:
• praca z komputerem,
• praca z podręcznikiem,
• praca z mapą,
• praca twórcza – realizacja plakatu.

Formy pracy: indywidualna, grupowa.
Środki dydaktyczne: komputer, drukarka, rzutnik, prezentacja multimedialna, podręcznik, mapa świata, atlasy geograficzne, brystol, kredki, flamastry, nożyczki, klej.

Przebieg lekcji:

I. Faza wprowadzająca (ok.10 minut).
1. Nauczyciel wita się z uczniami i krótko wyjaśnia dlaczego dzisiejsza lekcja przyrody odbędzie się w pracowni komputerowej. Celem jest odszukanie w zasobach Internetu i wydrukowanie informacji nt. tajgi. Informacje te będą wykorzystane do wykonania plakatu pt. „Co wiemy o tajdze”.
2. Sprawdzenie pracy domowej – wybrani uczniowie przypominają temat ostatniej lekcji (krajobraz stepu).
II. Faza realizacji (ok. 50 minut).
1. Pedagog wspomagający dzieli uczniów na trzy zespoły, w taki sposób, aby w każdym był jeden uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
2. Nauczyciel przedmiotu podaje uczniom temat lekcji oraz omawia krótko pracę, którą mają wykonać – plakat ilustrujący położenie na kontynentach, klimat, życie roślin i zwierząt tajgi.
3. Uczniowie wybierają lidera grupy i następuje podział zadań. Pedagog wspomagający obserwuje i czuwa aby wszyscy uczniowie znali zakres swojej pracy, a zadania powierzone uczniom z orzeczeniami były na miarę ich możliwości i umiejętności.
4. Trzech uczniów z każdej grupy wyszukuje informacje w Internecie, drukuje potrzebne fragmenty.
5. Dwaj pozostali odbierają wydrukowane karty, kolorują, systematyzują i przyklejają na przygotowany brystol tak, aby powstał ciekawy, czytelny plakat nt. tajgi.
III. Faza podsumowująca (ok. 30 minut).
1. Uczniowie prezentują swoje plakaty, uzasadnia wybór treści jakie na nim umieścili.
2. Nauczyciel przedstawia prezentację multimedialną nt. Tajgi, w celu utrwalenia wiadomości.
3. Ocena pracy uczniów pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem współpracy w poszczególnych zespołach.
4. Zadanie pracy domowej – sporządzenie przez uczniów notatki z lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.