X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 9639
Dział: Gimnazjum

Poznajemy funkcje i zadania rodziny. Konspekt lekcji wychowania do życia w rodzinie

Konspekt opracowała:
1 Nauczyciel przedmiotu – mgr Barbara Karłowicz-Jóźwik

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE
W KLASIE Iai gimnazjum (1 x 45 min)

Temat: Poznajemy funkcje i zadania rodziny.

Cel główny: Uświadomienie roli rodziny, z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.

Cele operacyjne:
Wiadomości – uczeń:
1 wymienia funkcje rodziny,
2 podaje przykłady ilustrujące każdą z tych funkcji,
3 wie, jak ważną rolę w życiu dziecka odgrywają członkowie rodziny,
4 wie, ile troski i poświęcenia wymaga opieka nad dzieckiem,
Umiejętności – uczeń:
1 opisuje role jakie pełnią wszyscy członkowie rodziny
2 zdaje sobie sprawę z potężnego wpływu rodziny na los dzieci,
3 potrafi powiedzieć, co jest niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka w rodzinie,
4 postrzega rodzinę jako "dar życia i pozytywnych emocji",
Postawy – uczeń:
1 rozumie wagę omawianych w dniu dzisiejszym treści lekcji,
2 pracuje z zaangażowaniem podczas lekcji,
3 czuje się odpowiedzialny za efekty pracy zespołowej,
4 doskonali umiejętność pracy w grupie.
Metody pracy:
1 pogadanka
2 technika zdań niedokończonych
3 praca w małych grupach z tekstem (ksero z podręcznika)
4 burza mózgów
5 praca twórcza – realizacja plakatu
6 dyskusja

Formy pracy: indywidualna, grupowa.
Środki dydaktyczne: tekst z podręcznika (ksero), mazaki, arkusze szarego papieru.

Przebieg lekcji:

I. Faza wprowadzająca (ok.10 minut).
1. Nauczyciel wita się z uczniami i krótko wyjaśnia co będze tematem dzisiejszej lekcji.
2. Sprawdzenie pracy domowej – wybrani uczniowie przypominają temat ostatniej lekcji i opowiadają czy wykonali pracę domową. Pracą tą była rozmowa z rodzicami, na temat, do czego cżłowiekowi potrzebna jest rodzina.
Każdy z uczniów kończy zdanie.
"Człowiek bez rodziny drży z zimna ponieważ . . . . . . . . . . . . . . "
II. Faza realizacji (ok. 15 minut).
1. Nauczyciel dzieli uczniów na cztery zespoły, w taki sposób, aby w każdym był jeden uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
2. Następnie podaje uczniom temat lekcji oraz omawia krótko pracę, którą mają wykonać. Każda z grup otrzymuje taki sam tekst, ale ma inne zadania. Na otrzymanym arkuszu jest już napisana funkcja rodziny - do tej funkcji należy dopisać w jaki sposób (przez co) jest realizowana w rodzinie.
3. Uczniowie wybierają lidera grupy i następuje podział zadań. Nauczyciel obserwuje i czuwa aby wszyscy uczniowie znali zakres swojej pracy, a zadania powierzone uczniom z orzeczeniami były na miarę ich możliwości i umiejętności.
4. Co około 5 minut następuje zamiana plakatów w grupach (dotąd aż każda z grup będzie miała możliwość wpisać swoje hasła na każdym arkuszu).
III. Faza podsumowująca (ok. 20 minut).
1. Uczniowie prezentują swoje plakaty, uzasadniają wybór haseł jakie na nim umieścili.
2. Nauczyciel czuwa nad poprawnością wypowiedzi, uzupełnia je.
3. Prowadzący lekcję inicjuje krótką dyskusję na temat wagi rodziny w życiu człowieka.
4. Ocena pracy uczniów pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem współpracy w poszczególnych zespołach.
5. Zadanie pracy domowej – rozmowa z rodzicami na temat roli rodziny w życiu dziecka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.