X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 9627
Dział: Przedszkole

Teatralne kukiełki - scenariusz zajęcia dla dzieci 4-, 5- letnich

Oddział III

Zajęcie otwarte dla rodziców

Temat: Teatralne kukiełki – zabawy plastyczne. Wykonanie kukiełek z łyżek drewnianych.

Główne hasło programowe: Wzbogacanie kącika teatralnego poprzez wspólne wykonywanie kukiełek.

Cele:
poznawczy:
- zdobywanie ogólnej wiedzy o teatrze.
kształcący:
- inspirowanie wyobraźni i ekspresji twórczej,
- kształcenie umiejętności łączenia w pracy plastycznej różnorodnych materiałów,
- doskonalenie umiejętności dzieci w sprawnym posługiwaniu się nożyczkami i klejem,
- rozwijanie logicznego myślenia,
- rozwijanie umiejętności wykorzystywania własnych doświadczeń dzieci,
- doskonalenie sprawności manualnych.
wychowawczy:
- tworzenie warunków do wspólnej aktywności dzieci i rodziców,
- wyrabianie u dzieci właściwej postawy przyszłego odbiorcy widowisk teatralnych,
- budzenie zainteresowań teatralnych.

Metody:
podające:
- pokaz ilustracji do bajek,
- objaśnienie.
problemowe:
- rozmowa w oparciu o wiersz,
- burza mózgów,
- zagadki.
praktyczne:
- praktycznego działania,
- zabawa dydaktyczna,
- zabawa ruchowa.
pedagogiki zabawy:
- metody wstępne.

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa.

Środki dydaktyczne:
nagrania na płycie CD: piosenka Lustra (wyd. KLANZA), piosenka Jaś i Małgosia, wiersz Teatr żywy J. Kulmowa, ilustracje do bajek, napisy do globalnego czytania, obrazki do zabawy dydaktycznej, łyżki drewniane, skrawki tkanin, koronek, sztucznych futerek, włóczka, folie samoprzylepne, markery, nożyczki, klej, podkładki.

Przebieg zajęć :
1. Powitanie.
- Dzisiaj na nasze zajęcie do przedszkola przyszli goście. Są mamy i tatusiowie, których teraz powitamy i pomachamy do nich.

2. Zabawa powitalna Lustra
Dzieci na dywanie śpiewają piosenkę przy nagraniu CD oraz wykonują odpowiednie ruchy i czynności zgodnie z tekstem:
Dobieramy się parami,
Witamy się oklaskami.
Pocieramy się noskami
I stykamy się łokciami. *2
Chwytamy ręce kolegi,
Trenujemy razem biegi.
A teraz wszyscy kucamy
I swoje ręce puszczamy. *2
A na podłodze parami
Stopami się spotykamy
I za ręce się chwytamy.
Delikatnie się bujamy. *2
Teraz wstajemy parami,
Jesteśmy swymi lustrami.
Jeden z nas ruch pokazuje
A drugi go naśladuje.

3. Rozmowa na temat wiersza Teatr żywy J. Kulmowej.
- O czym był wiersz?
- Co się dzieje w teatrze?
- Po co chodzimy do teatru?
- Kto z Was był w prawdziwym teatrze?
- Czy u nas w przedszkolu bywają przedstawienia teatralne? Jakie? (teatrzyki, inscenizacje, itp.).
- Co jest tematem tych przedstawień? Na podstawie czego one powstają? (w oparciu o bajki).

4. Burza mózgów.
- Kto z Was lubi bajki?
- Dlaczego je lubicie?
- Jakie znacie postacie z bajek?
Rundka wypowiedzi dzieci.

5. Jaka to bajka? - rozmowa na temat ilustracji.
Nauczycielka demonstruje ilustracje z różnych bajek.
Dzieci wypowiadają się na ich temat, podają tytuły bajek.

6. Zabawa ruchowa inscenizacyjna przy piosence Jaś i Małgosia.
Dzieci śpiewają piosenkę, inscenizują ruchem jej treść.

7. Bajkowe obrazki - zabawa dydaktyczna.
Dzieci otrzymują obrazki, mówią, co jest na nich przedstawione i łączą je w pary (Czerwony Kapturek – wilk, Kopciuszek – pantofelek, Śnieżka – jabłko, Puchatek – miód).
8. Czytanie globalne wyrazów.
Dzieci czytają napisy: Kopciuszek, Puchatek, Śnieżka, wilk, pantofelek.
Przyporządkowują je do poszczególnych ilustracji.

9. Wykonanie pracy plastycznej wspólnie z rodzicami.
Dzieci i rodzice siadają przy stolikach. Wspólnie wykonują kukiełki, wykorzystując różnorodne materiały. Nadają imiona i nazwy stworzonym kukiełkom.

10. Podsumowanie zajęć, podziękowanie.
- Czy dzisiejsze zajęcia podobały się Wam? Dlaczego?
- Podziękujmy teraz rodzicom za pomoc.
- Kukiełki, które wspólnie wykonaliśmy odłożymy do wyschnięcia kleju, a później wykorzystamy je do teatrzyku, który samodzielnie spróbujemy zrobić.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.