X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9600
Przesłano:

Ocena opisowa końcoworoczna klasa II - przykłady

Uczeń bardzo dobry

.....................odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność. Jest pracowita i wytrwała w dążeniu do celu. Zgodnie i twórczo współpracuje w zespole. Zawsze przestrzega zasad bezpiecznego zachowania w czasie zajęć i zabaw. Wobec innych - kulturalna, życzliwa i koleżeńska. Bardzo lubiana. Przejawia zdolności organizatorskie. Wypowiada się wyczerpująco, pełnymi zdaniami. Czyta biegle, wyraziście, ze zrozumieniem. Pisze ze słuchu przestrzegając zasad ortografii. Układa i pisze kilkuzdaniowe wypowiedzi na zadane tematy. Opanowała wiadomości z gramatyki. Biegle dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie 100 różnymi sposobami. Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 1000. Zna własności figur geometrycznych. Samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe. Posiada rozległą wiedzę o otaczającym środowisku. Tworzy oryginalne prace plastyczne wykorzystując różnorodne techniki. Lubi śpiewać i muzykować. Odznacza się bardzo dobrą sprawnością fizyczną. Chętnie bierze udział w grach i zabawach zespołowych.


Uczeń dobry
..........................zgodnie współpracuje w grupie. Zawsze przestrzega zasad bezpiecznego zachowania w czasie zajęć i zabaw. Jest koleżeńska i życzliwa. Pracuje w dobrym tempie, choć nie zawsze samodzielnie. Zadania wykonuje dokładnie. Uważnie śledzi przebieg zajęć, często wykazuje aktywność. Jest zazwyczaj przygotowana do lekcji.
Wypowiada się krótkimi zdaniami. Czyta poprawnie, ze zrozumieniem. Pisze ze słuchu starając się przestrzegać zasad ortografii. Układa i pisze wypowiedzi na zadane tematy. Opanowała wiadomości z gramatyki. Poprawnie dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli w zakresie 100. Radzi sobie z dodawaniem i odejmowaniem w zakresie 1000. Zna własności figur geometrycznych. Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe. Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku. Tworzy ładne prace plastyczne wykorzystując różnorodne techniki. Bardzo lubi śpiewać i muzykować. Wykazuje bardzo dobrą sprawność fizyczną. Chętnie bierze udział w grach i zabawach zespołowych.


Uczeń słaby
...........................stara się zgodnie współpracować w grupie, choć nie zawsze potrafi opanować emocje. Nie zawsze przestrzega zasad bezpiecznego zachowania w czasie zajęć i zabaw. Pracuje w wolnym tempie, nie zawsze samodzielnie. Nie wykonuje zadań do końca. Wykazuje umiarkowaną aktywność podczas lekcji. Ma trudności z koncentracją. Zazwyczaj jest przygotowany do zajęć. Wypowiada się krótkimi zdaniami. Czyta poprawnie, nie zawsze ze zrozumieniem. Pisze z pamięci. Nie opanował dostatecznie zasad ortografii oraz wiadomości z gramatyki. Z pomocą układa i pisze wypowiedzi na zadane tematy. Pod kierunkiem nauczyciela dodaje i odejmuje w zakresie 100. Mnoży i dzieli w zakresie 30 przy użyciu liczmanów. Rozpoznaje figury geometryczne. Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe. Posiada wycinkową wiedzę o otaczającym środowisku. Tworzy ładne prace plastyczne wykorzystując różnorodne techniki. Śpiewa i muzykuje w grupie. Odznacza się bardzo dobrą sprawnością fizyczną. Chętnie bierze udział w grach i zabawach zespołowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.