X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 959
Przesłano:

Scenariusz turnieju międzyklasowego "Ratujemy, uczymy ratować"

Konkurs dla klas nauczania zintegrowanego sprawdzający wiadomości i umiejętności uczniów po przeprowadzonych zajęciach z cyklu „Ratujemy i uczymy ratować”.


Zaplanowany przebieg zajęć:

Konkurs przeprowadzony zostanie na trzech poziomach: wśród uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. Przed przystąpieniem do zajęć zostało przeprowadzone losowanie w każdej klasie, a także każda klasa otrzymała zadanie ułożenia swojego klasowego okrzyku, zagrzewającego kolegów do rywalizacji.
W konkursie biorą udział losowo wybrani uczniowie. Do każdego zadania przystępuje inna grupa uczniów. Losowanie odbywa się w każdej klasie poprzez ciągnięcie karteczek. Karteczki są odpowiednio ponumerowane od 1 do 5, po pięć każdej liczby. Każda liczba tworzy jeden zespół pięcioosobowy, w każdej klasie utworzono pięć zespołów do pięciu poszczególnych zadań.
Przed przystąpieniem do pierwszego zadania wszyscy uczniowie dostają tekst piosenki, którą będą śpiewać po każdym etapie turnieju między klasowego.

Wspólne odczytanie tekstu piosenki.

I ZADANIE

Zespoły dostają puzzle do ułożenia. Prawidłowe ułożenie puzzli ukaże ratunkowe numery telefonów. Po ułożeniu i odczytaniu numeru należy powiedzieć jakiej instytucji jest to numer. Punkt otrzymuje zespół, który jako pierwszy wykonał zadanie.
112-Telefon Ratunkowy
999-Pogotowie Ratunkowe
998-Straż Pożarna
997-Policja

Piosenka.

II ZADANIE

Zespoły dostają koperty z rozsypankami wyrazowymi. Z podanych wyrazów drużyny mają ułożyć schematy postępowania. Drużyna, która pierwsza zgłosi wykonanie zadania odczytuje schemat, pozostałe drużyny sprawdzają prawidłowość ułożonego schematu, zgłaszają błędy, jeżeli takie się pojawią i je korygują. Punkt otrzymuje drużyna, która pierwsza ukończyła zadanie, lub drużyna, która potrafiła skorygować błędny schemat.


SCHEMAT


BEZPIECZEŃSTWO

SPRAWDZENIE PRZYTOMNOŚCI

WEZWANIE POMOCY

SPRAWDZENIE ODDECHU ------jest oddech --→POZYCJA BOCZNA

↓brak oddechu
↓---------------------------------------------------------↓
ODDECHY RATOWNICZE UCISKANIE KLATKI
PIERSIOWEJ


Piosenka


III ZADANIE

Zadaniem każdej drużyny jest zademonstrowanie pozycji bocznej ustalonej. Uczniowie w drużynie mogą sobie pomagać i uzupełniać wzajemnie swoje wypowiedzi. Komisja ocenia poprawność kolejności wykonanych działań od momentu podejścia do poszkodowanego do ułożenia go w pozycji bocznej. Prawidłowość wykonania zadań przez poszczególne drużyny jest omówiona po wykonaniu zadania przez wszystkie zespoły. Ewentualne błędy komisja zapisuje na kartkach. Punkt otrzymuje każda drużyna, która dobrze wykonała zadanie.

Piosenka.

IV ZADANIE

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa. Drużyny kolejno demonstrują resuscytację ze wszystkimi etapami, z podziałem ról.
1- poszkodowany
2- przechodzień demonstrujący wszystkie działania przed przystąpieniem do resuscytacji
3- obserwator wzywający pomoc
4- osoba wykonująca oddechy ratownicze
5- osoba wykonująca uciskanie klatki piersiowej
Komisja obserwuje prawidłowość wykonania zadania, błędy zapisując do omówienia. Punkt otrzymuje każda drużyna, która prawidłowo wykonała zadanie.

Piosenka


V ZADANIE

Każda drużyna losuje kopertę z tematyką zdarzenia losowego. Mając 5 minut przygotowują krótką inscenizację dotyczącą wylosowanej tematyki. Każda drużyna, która prawidłowo zaprezentuje schemat działań dostaje punkt.
Podczas przygotowywania się drużyn, kibicujący uczniowie prezentują swoje transparenty z hasłami zagrzewającymi do rywalizacji.

1- dziecko spadło z ławeczki na szkolnym boisku, jest nieprzytomne;
2- dziewczynka jadąc na rowerze uderzyła w drzewo, leży i nie rusza się, na bocznej drodze, niedaleko jest stacja benzynowa;
3- chłopiec leży na placu zabaw w pobliżu bloku 15, nie wiemy co mu jest;
4- dziecko leży nieprzytomne pod drzewem z nadłamanym, wiszącym konarem, konar grozi uderzeniem o ziemię, w pobliżu jest sklep „SMYK”
5- chłopiec leży w pobliżu rozpadających się rusztowań, nie daje oznak życia, po lewej stronie jest przystanek autobusowy przy drodze prowadzącej do Opatowa;

Piosenka

Podliczenie zdobytych punktów przez klasy, ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomu za zwycięstwo, a także pozostałym klasom za uczestnictwo.


Tekst autorski do wykonania metodą rapowania.

Kiedy widzę leżące dziecko,
Najpierw patrzę na bezpieczeństwo.
Potem pytam czy coś ci się stało,
Mogę oddechy sprawdzić śmiało.
Teraz szybko dzwonię i pomocy wzywam,
Mówię gdzie wypadek i co stało się.
Są oddechy wyczuwam je już,
Mogę dziecko ułożyć na bok.
Dziecko w pozycji bocznej,
Czeka na przyjazd karetki pogotowia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.