X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 958
Dział: Przedszkole

Scenariusz olimpijki międzyprzedszkolnej "Wilki Morskie"

CELE:
- propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie czasu,
- rozwijanie sprawności fizycznej i odporności psychicznej dzieci,
- tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole,
- poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej,
- rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa,
- wdrażanie do przestrzegania reguł w zawodach sportowych,
- poznawanie i stosowanie zasad właściwego dopingu sportowego,
- integrowanie dzieci z poszczególnych placówek.

METODY: konkurencje sportowe i sprawnościowe, pedagogika zabawy.

FORMY: indywidualna, zespołowa.

POMOCE: według poszczególnych konkurencji (wszystkie przybory wykonane z tektury).

MIEJSCE: plac przedszkolny.

UCZESTNICY: dzieci 6 – letnie z białostockich przedszkoli nr: 56, 63, 65, 71, 78 (nauczycielki ).


Przebieg


I Część organizacyjna:

- goście oznakowani odpowiednio kolorami, lub nalepkami z numerem przedszkola;
- każdej grupie przedszkolnej przydzielony opiekun „organizacyjny” z wyraźnie naklejonym na koszulce numerem przedszkola którym się zajmuje oraz identyfikatorem imiennym: Józefa Więsław - PS 73, Teresa Lautsch – PS 65, Małgorzata Sosnowska – PS 71, Anna Wejkowska – PS 78, Danuta Dziejma – PS 56 (Alicja Zarzecka ze swoją grupą); dla każdego opiekuna tabliczka na patyku z numerem przedszkola;
- tabliczki na kijkach z numerami przedszkoli poszczególnych drużyn;
- stanowiska dla poszczególnych drużyn ogrodzone i oznakowane tabliczkami z numerem przedszkola - stolik, woda, kubeczki, ławeczki lub kocyki;
- informator dla nauczycieli –„ Konkurencje”;
- jury – 2 stoliki, 5 krzeseł, długopisy, karton z napisem „JURY”, „Karta wyników i punktacji”;
- Jury – składające się z dyrektorek poszczególnych przedszkoli biorących udział w olimpiadzie: Ewa Gierejko, Elżbieta Rabczyńska, Anna Bagińska, Katarzyna Żuk, Anna Fijałkowska (członkowie jury posiadają identyfikatory);
- losy do wyłonienia przewodniczącego jury;
- Tablica wyników – obsługa i przygotowanie Józefa Więsław ( kolorowe kółka, tablica oznakowana dla poszczególnych drużyn);
- Stanowisko obsługi muzycznej i medycznej – Anna Wejkowska (stolik, apteczka zaopatrzona w podstawowe środki opatrunkowe i dezynfekujące, rękawiczki gumowe);
- Opiekunowie poszczególnych drużyn przygotowują wszystkie przybory do danej konkurencji na sygnał prowadzącej.


II Część wstępna.

- powitanie przez panią dyrektor Ewę Gierejko, przedstawienie jury, losowanie przewodniczącego jury,
- ustalenie regulaminu olimpiady, zasad zachowania,
- zajęcie miejsc przez poszczególne drużyny,
- działania integracyjne – piosenka na powitanie „Jesteśmy tutaj”(prowadząca – Danuta Dziejma, płyta CD); nauka okrzyku powtarzanego po każdej konkurencji – „Ahoj kapitanie – ahoj”.


III Część główna – konkurencje sportowe.

1. „Pirat” – rzut do celu: drużyny pięcioosobowe, start – pachołek, odległość do celu około 5 metrów, zadanie: każdy zawodnik rzuca 3 razy woreczkiem do „pirata” – opiekun stoi przy „Piracie” dokładnie licząc trafienia, opiekun podaje jury ilość trafień ( 5 pachołków, 5 piratów wielkości dziecka, 15 woreczków).

2. „Wyścig ze sterem” – konkurencja bieżna :drużyny pięcioosobowe, start – pachołek, odległość ok. 10 metrów, zawodnik biegnie ze sterem okrąża „Pirata”, przekazuje ster kolejnemu zawodnikowi, opiekun w momencie ukończenia konkurencji natychmiast unosi do góry tabliczkę z numerem przedszkola (5 pachołków, 5 piratów, 5 tekturowych sterów).

3. „Toczenie koła” – konkurencja sprawnościowa: drużyny dziesięcioosobowe, zawodnicy ustawiają się gęsiego, pierwszy zawodnik w szarfie, na sygnał podają sobie koła górą, gdy ostatnie dziecko otrzyma koło, biegnie z nim na początek, konkurencję uważa się za zakończoną gdy dziecko w szarfie znowu będzie na początku.(5 pachołków, 5 piratów, 5 dmuchanych kół).

4. „Powieś pranie” – konkurencja sprawnościowa: drużyny pięcioosobowe, start - pachołek, nauczycielka i opiekun drużyny rozciągają linkę, przy pachołku miska z 2 chustkami i4spinacze, dziecko ma za zadanie powiesić koszulki na lince obiec „Pirata”, po dotknięciu kolejnego zawodnika, ten musi zdjąć pranie do miski, obiec „Pirata” itd. (5 pachołków, 5 piratów, 5 linek ok. 3 metrów, 5 misek, 6chustek, 18 spinaczy do bielizny).

5. „Statek z kotwicą” – wyścig rzędów: drużyny 5 – osobowe, zawodnicy stoją gęsiego (ciasno), każde dziecko trzyma linkę na końcu której umocowana jest kotwica, na trasie do „Pirata” ułożone są dwa koła, zawodnicy w rzędach muszą pokonać trasę w formie slalomu i wrócić na swoje miejsce, (należy zwrócić uwagę aby dzieci nie puszczały linki, opiekun unosi do góry tabliczkę gdy ukończona zostanie konkurencja.( 5 szarf, 5 tekturowych kotwic na linkach, 6 kółek plastykowych).

6. „Przynieś wodę” – wyścig: drużyny pięcioosobowe, start - pachołek, przy pachołku wiaderko z wodą, odległość ok. 10 metrów, przed „piratem” – miska; dziecko nabiera wody z wiaderka plastykowym kubeczkiem, biegnie do miski wylewa ją wraca przekazując kubek kolejnemu zawodnikowi, opiekun unosi numer przedszkola po ukończeniu konkurencji. Jury bierze pod uwagę szybkość i ilość przeniesionej wody.( 5 pachołków, 5 piratów, 5 misek, 5 wiaderek z wodą, 5 kubeczków);

7. „Łowienie ryb” – miejsce – przed górką – każda drużyna osobno ( gdy inna drużyna bierze udział dzieci mogą się napić, zjeść ciastka, zabawy integracyjne – „Płynęła szalupa”, „Zuch marynarz”, „Wesoły pirat” – prowadząca – Danuta Dziejma) – drużyny 3 osobowe, czas 3 minuty - zawodnicy starają się wyłowić jak najwięcej ryb w określonym czasie. ( staw z folii, ok. 15 ryb z tektury, 3 wędki, klepsydra lub stoper).

Jury liczy punkty ( czas dla jury).

8. Konkurencja dla nauczycieli „Kotwica” – tekturowe kotwice uwiązane do linek, przełożone przez okienka statku, nauczycielki mają za zadanie jak najszybciej skręcić linki tak aby kotwica dotknęła statku. ( duży tekturowy statek z 5 oknami, 5 tekturowych kotwic na linkach ok. 10 metrów).
Zabawa integracyjna „Płynęła szalupa”, odpoczynek.


IV Część końcowa

1. Ogłoszenie wyników olimpiady przez przewodniczącą jury, wręczenie pucharu, medali, dyplomów, nagród.
2. „Taniec piratów” dla zwycięzców, zdjęcia przy statku.
3. Pożegnanie – „Zuch marynarz”.
4. Podziękowanie pani dyrektor Ewy Gierejko.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.