X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 9495
Przesłano:

Innowacja pedagogiczna: A ja lubię swoją Panią / swojego Pana - czyli szkoła nie taka zła

„A ja lubię swoją Panią / swojego Pana – czyli szkoła nie taka zła”

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 182 w Łodzi
Innowacja przeznaczona jest dla uczniów uczestniczących w zajęciach świetlicowych
Autorki  innowacji:  mgr Katarzyna Wypiorczyk-Przygoda, lic. Elżbieta Graczyk

Główne zadania nauczyciela-wychowawcy rozumiemy jako pomaganie w rozwoju, towarzyszenie uczniom w osiąganiu ich celów i we wzmacnianiu umiejętności radzenia sobie z życiem. Jak nauczyciel może wspomagać rozwój ucznia? Przede wszystkim odpowiadając na potrzeby, zainteresowania i problemy młodzieży. Jeśli chcemy, aby uczniowie funkcjonowali na miarę swoich możliwości, dobrze czuli się w szkole, identyfikowali się z jej celami i wartościami, musimy sprawić, aby było to miejsce, w którym mogą zaspokoić swoje potrzeby.
Uczeń chce się czuć bezpiecznie. Wiedzieć, że otaczający go ludzie darzą go sympatią i zaufaniem, że może wobec nich otwarcie mówić o swoich odczuciach i kłopotach, że w razie potrzeby otrzyma konieczne mu wsparcie. Czuć się wartościowym, zdolnym, akceptowanym i uzyskiwać od innych potwierdzające to przekonanie dowody uznania i aprobaty. Osiągać sukcesy i dzielić się radością z innymi.
Uczeń pragnie uczestniczyć we wspólnych działaniach i przeżywać satysfakcję z pełnionych ról. Mieć poczucie przynależności do grupy i nawiązywać przyjaźnie; opiekować się kimś i samemu doznawać opieki. Angażować się w sprawy ważne i mieć przekonanie, że jego bycie w grupie jest użyteczne i sensowne.
I choć nie ma jednej skutecznej koncepcji pracy z grupą, tak jak nie ma najlepszej, zawsze skutecznej metody wychowawczej, istnieją sposoby pracy bardziej uniwersalne niż inne. Taką metodą mogą być przygotowane przez nas ćwiczenia grupowe.

Cel ogólny:
Ułatwienie uczniom stworzenie szkolnej grupy osób, które łączą wspólne cele i wzajemna sympatia oraz stymulowanie ich rozwoju osobistego.

Cele szczegółowe:
- budowanie zaufania w grupie,
- integracja grupy,
- doskonalenie komunikacji,
- rozwijanie empatii i zrozumienia,
- wzmacnianie poczucia własnej wartości,
- samopoznanie.

Metody:
czynna (zabawy badawcze, rytmiczno-muzyczne, pantomimiczne),
informacyjna (wyjaśnienie, opis).

Formy pracy:
praca zbiorowa,
praca w zespołach,
praca indywidualna.

Tok zajęć:
1.Przełamanie onieśmielenia – uczniowie wykonują ćwiczenia (zgodnie ze scenariuszem zajęć) mające na celu ośmielenie uczestników, zmniejszenie napięcia psychicznego, rozluźnienie emocjonalne.
2.Wzajemne poznawanie się – ćwiczenia przyspieszające i ułatwiające nawiązywanie bliższych kontaktów; ułatwiające wypracowanie wspólnych celów i norm.
3.Budowanie zaufania - ćwiczenia dające uczniom okazję do:
- refleksji nad własną gotowością do otwartego komunikowania się,
- zastanowienia się, w jaki stopniu i dlaczego ufają swoim kolegom w grupie.
4.Rozwijanie empatii i zrozumienia – ćwiczenia mające na celu rozwijanie wyobraźni, uczące patrzeć na sytuację z różnych punktów widzenia, pogłębiające zdolności do empatycznego rozumienia i odczuwania.
5.Integracja i rozwój grupy – ćwiczenia zachęcające do współpracy i uświadamiania, na czym polega zespołowe działanie.
6.Samopoznanie – ćwiczenia pozwalające penetrować uczestnikom różne obszary samoświadomości – potrzeb, wartości. Pozwalają zrozumieć związek między osobistym doświadczeniem i własną aktywnością, a tym, kim jesteśmy.
7.Wzmacnianie poczucia własnej wartości – ćwiczenia mające pomóc uczniom w zmianie ich stosunku do samych siebie, ułatwiające dostrzeżenie mocnych stron i uczące, jak korzystnie je zaprezentować.

Planowane efekty:
- uczniowie znają sposoby konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i problemów;
podejmowania decyzji i odpowiedzialności,
- uczniowie potrafią kierować własnym rozwojem (określać i konkretyzować cele życiowe, podejmować decyzje, radzić sobie ze stresem).

Ewaluacja:
Diagnoza osiągnięć dzieci będzie się odbywać na bieżąco na podstawie obserwacji zachowania, aktywności uczniów podczas zajęć świetlicowych, umiejętności pracy w zespole, oraz na podstawie informacji zwrotnej od innych nauczycieli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.