X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 9485

Ocena opisowa roczna kl. I

Podsumowanie postępów dziecka w nauce w zakresie I semestru w klasie I
Wychowawczyni:
Uczeń, uczennica

WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI
OCENA OSIĄGNIĘĆ

- Umiejętność płynnego czytania
- Tempo czytania
- Czytanie z podziałem na role
- Rozumienie czytanego tekstu samodzielnie
- Rozumienie czytanego tekstu przez nauczyciela
- Opowiadanie ustne na temat przeczytanego tekstu
- Opowiadanie filmu, historyjki obrazkowej
- Formułowanie pytań do tekstu
- Formułowanie wniosków
- Samodzielne wypowiedzi na określony temat
- Poziom graficzny pisma
- Umiejętność poprawnego:
• przepisywania
• uzupełniania luk w tekście
• pisania z pamięci
• pisania ze słuchu
• układania zdań z rozsypanki wyrazowej
• układania zdań
- Znajomość podstaw gramatyki i ortografii:
• głoska, litera, sylaba, wyraz
• zdanie i jego rodzaje
• stosowanie wielkiej litery
• rzeczownik, czasownik

- Uczenie pamięciowe

- Pojęcie liczby naturalnej i jej zapisu do 100
- Pojęcie dodawania i odejmowania jako działań wzajemnie odwrotnych
- Umiejętność sprawnego wykonywania działań w zakresie 10
- Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych
- Układanie zadań tekstowych do działań i ilustracji
- Znajomość jednostek długości, masy i czasu
- Liczenie pieniędzy
- Kreślenie i mierzenie odcinków
- Znajomość podstawowych figur geometrycznych

- Rozróżnianie i nazywanie elementów środowiska
- Dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w przyrodzie
- Dostrzeganie zagrożenia środowiska
- Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny
- Umiejętność opisywania warunków życia niektórych zwierząt
- Umiejętność opisywania niektórych roślin

- Wykonywanie prac plastycznych przy zastosowaniu różnych technik i różnego materiału
- Szukanie oryginalnych rozwiązań

- Umiejętność zorganizowania sobie warsztatu pracy
- Estetyczne wykonywanie prac plastycznych i technicznych

NAWYKI PRACY

- Koncentracja uwagi
- Motywacja do nauki
- Samodzielność w pracy
- Słuchanie i wykonywanie poleceń
- Tempo pracy
- Dążenie do ukończenia zadania
- Staranność w wykonywaniu zadań
- Poczucie estetyki i porządku

ROZWÓJ SPOŁECZNY

- Przyjmowanie odpowiedzialności
- Umiejętność współpracy
- Akceptacja zwyczajów klasy i szkoły
- Dyscyplina na lekcjach
- Dyscyplina na przerwach
- Koleżeńskość i życzliwość
- Poszanowanie własności osobistej i społecznej
- Kultura osobista

SKALA OSIĄGNIĘĆ:

A – wybitnie
B – bardzo dobrze
C – dobrze
D – dostatecznie
E - niedostatecznie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.