X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 9426
Dział: Gimnazjum

Gazy - sprawdzian wiadomości, klasa I

SPRAWDZIAN – GAZY
Klasa I

Zad 1
Jakiego gazu jest najwięcej w powietrzu?
a) tlenu b) argonu c) azotu d) dwutlenku węgla
Zad 2
Powietrze to
a) związek chemiczny b)pierwiastek c)mieszanina jednorodna d)mieszanina niejednorodna
Zad 3
Stałe składniki powietrza to
a) tlen, wodór b)para wodna, hel c)azot, tlen d)tlenek węgla (IV), argon
Zad 4
Który gaz podtrzymuje spalanie
a) wodór b) azot c) tlen d) hel
Zad 5
Ile procent tlenu jest w powietrzu
a) 50% b) 1% c) 78% d) 21%
Zad 6
Wskaż zdania dotyczące tlenu
a) w temperaturze pokojowej jest cieczą b) spala się jasnym płomieniem
c) jest jednym z produktów fotosyntezy d) jest niemetalicznym związkiem chemicznym
e) jego symbol chemiczny to O f) podtrzymuje spalanie
Zad 7
Określ czy podane zdania dotyczące azotu są fałszywe F czy prawdziwe P. W zdaniach fałszywych popraw błędne sformułowania
- Azot jest łatwo palny.
- Azot stanowi 50% powietrza.
- Powstaje po burzy.
- Azot jest zaliczany do zmiennych składników powietrza.
- Powietrze jest związkiem chemicznym tlenu i azotu.
-Azot bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie.
Zad 8*
Kriogenika to
a) nauka o zimnie b) nauka badająca właściwości ciał w niskich temperaturach c) skroplony azot d) leczenie zimnem
Zad 9
Nazwa gazy szlachetne oznacza
a)gazy bardzo drogie b)gazy, których jest bardzo mało c)gazy bierne chemicznie d)złoto, srebro, platyna
Zad 10
Do gazów szlachetnych nie należą – podkreśl właściwe odpowiedzi
Azot, hel, argon, tlen, wodór, krypton, stront, ksenon, rad, bar, radon.
Zad 11
Połącz nazwy gazów szlachetnych z ich zastosowaniami
a) krypton 1) telewizory plazmowe
b) neon 2) reaktory jądrowe
c) ksenon 3) lampy stroboskopowe
d) hel 4) technika oświetleniowa
5) gaz nośny w balonach, składnik gazów anestezjologicznych
Zad 12
Jaki gaz powoduje mętnienie wody wapiennej?
a) tlen b) powietrze wydychane z płuc c) tlenek węgla (IV) d) wodór
Zad 13
Jak jest zawartość tlenku węgla (IV) w powietrzu
a) 5% b) 0,08% c) 21% d) 0,04%
Zad 14
Jakie czynniki są niezbędne do fotosyntezy
a) woda i tlen b) światło i chlorofil c) sole mineralne i chlorofil d) cukry i dwutlenek węgla
Zad 15
Tlenek węgla (IV) jest usuwany z atmosfery przez
a) fotosyntezę i opady atmosferyczne b) wybuchy wulkanów i pożary lasów c) spaliny i fabryki d) przemysł i rośliny
Zad 16
Jaki kolor ma reklama świetlna wypełniona argonem
a) żółty b) czerwony c) zielony d) niebieski
Zad 17
Mieszanina piorunująca składa się z
a) azot i tlen b) wodór i hel c) argon i tlenek węgla (IV) d) wodór i tlen
Zad 18
Przekreśl i popraw błędne sformułowania
Tlenek węgla (IV) to mieszanina dwóch pierwiastków tlenu i węgla. Ulega reakcji spalania ale nie podtrzymuje spalania. Powstaje w procesie fotosyntezy. Jest bezbarwnym gazem, metalem o ostrym zapachu. Dobrze rozpuszcza się w wodzie dając wodę wapienną. Ma gęstość mniejszą od powietrza .
Zad 19
Higroskopijność to
a) zdolność substancji do rozpuszczania się b) bardzo mała substancja c) zdolność substancji do pochłaniania wilgoci d) powstawanie kryształków lodu
Zad 20
Jaka przemiana zajdzie
woda → lód → para wodna
Zad 21
Z poniższych zdań wybierz te, które nie dotyczą wodoru
a) pierwiastek chemiczny, metal b) jego symbol chemiczny to H c) występuje w gazach wulkanicznych d) jest palny e) produkt fotosyntezy f) doskonale rozpuszcza się w wodzie g) bezbarwny, bezwonny gaz o gęstości większej niż tlen h) podtrzymuje proces spalania
Zad 22*
Jaś przygotował 5 cylindrów z gazami: z tlenem, azotem, powietrzem, tlenkiem węgla (IV) i wodorem. Niestety zapomniał ich podpisać i wszystko mu się pomieszało. Jasiowi grozi niedostateczny z chemii pomórz mu zidentyfikować te gazy wykorzystując opisy doświadczeń.

W cylindrze I i III zapałka dobrze się paliła ale lepiej w III. W II i IV zgasła a w V – gaz zapalił się niebieskim płomieniem i słychać było charakterystyczny dźwięk „bum”. Po wprowadzeniu gazu z cylindra IV do wody wapiennej widoczne było jej zmętnienie.

W cylindrze I był
W cylindrze II był
W cylindrze III był
W cylindrze IV był
W cylindrze V był

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.