X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 9412
Dział: Gimnazjum

Czy emigracja zapewnia szczęście? - "Latarnik" H. Sienkiewicza. Konspekt lekcji języka polskiego - gimnazjum

Cele: uczeń zna treść noweli H. Sienkiewicza „Latarnik”,
relacjonuje wydarzenia z życia głównego bohatera,
umie wykorzystać znajomość tekstu do formułowania własnego stanowiska na określony temat.

Nacobezu
uczeń:

• zna treść noweli
• wie, jakich przeżyć doświadczył Skawiński
• zna los niektórych polskich emigrantów XIX w. i XXI w.
Cele sformułowane w języku ucznia:
• potrafię opowiedzieć dzieje Skawińskiego
• umiem wykorzystać znajomość treści noweli do udziału w dyskusji.
• umiem tworzyć argumenty tak, aby przekonać innych do swoich racji.
Metody: dyskusja, praca w grupach, pytania kluczowe, technika zdań podsumowujących.

Pomoce: tekst lektury, karty ze słownictwem typowym dla dyskusji i argumentowania, karty szarego papieru, mazaki.

Przebieg lekcji:

• Przedstawienie celów lekcji, nawiązanie do treści noweli.
• Ustalenie elementów świata przedstawionego, (zbieramy i zapisujemy informacje na tablicy i do zeszytu).
• Nauczyciel zadaje pytanie: Kim był Skawiński i co go w życiu spotkało?
• Nauczyciel dzieli uczniów na grupy dwuosobowe, uczniowie w tekście noweli szukają informacji o bohaterze.
• Sprawozdanie z pracy - zapis ważnych informacji na temat bohatera w zeszycie i na tablicy.
• Wprowadzenie do dyskusji: Czy emigracja zawsze zapewnia szczęście? Jakie są słabe i mocne strony emigracji Polaków w XXI w.?
• Podział klasy na grupy czteroosobowe, rozdanie kart papieru i mazaków.
• Uczniowie otrzymują materiały – karty ze słownictwem typowym dla dyskusji i argumentowania.
• Praca w grupach – uczniowie gromadzą i zapisują argumenty odpowiednie dla ich stanowiska: za i przeciw emigracji Skawińskiego oraz za i przeciw współczesnej emigracji.
• Dyskusja, nauczyciel występuje w roli moderatora dyskusji.
• Zapisanie wniosków w tabeli: plusy i minusy emigracji.
• Zdania podsumowujące lekcję: Dziś zrozumiałem, że...

Praca domowa:
• Zapisz swój głos w dyskusji: Jakie są pozytywne, a jakie negatywne skutki emigracji w XXI wieku? Wykorzystaj minimum 3 argumenty.
Nacobezu zadania domowego: obecność trzech różnych argumentów, stosowanie słownictwa właściwego argumentacji, poprawność językowa i ortograficzna.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.