X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 941
Dział: Gimnazjum

Program zajęc kółka multimedialnego „Świat multimediów i techniki”

Publikacja jest próbą zaprezentowania i zachęcenia nauczycieli do prowadzenia własnych zajęć pozalekcyjnych opartych na szerokim zakresie działalności społecznej uczniów przy dużym wykorzystaniu technologii komputerowej oraz innych środków audiowizualnych. Jest to program działalności kółka multimedialnego w Gimnazjum nr 12 w Tychach w roku 2007, działającego w szkole w ramach klubu socjoterapeutycznego „Żyć inaczej”.


Strefa aktywności

Zajęcia multimedialne i techniczne

Cele i opis programu
Głównym celem realizacji programu jest stworzenie propozycji zajęć dla młodzieży zagrożonej wieloma nałogami zwłaszcza alkoholizmu czy narkomanii.

Szkoła w obecnych czasach nie może ograniczyć się wyłącznie do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Jednym z podstawowych zadań jako placówki opiekuńczo- wychowawczej jest opieka nad każdym uczniem, zwłaszcza z rodzin, w których opieka rodziców jest niewystarczająca. Dlatego program przedstawia różnorodne propozycje zajęć pozalekcyjnych stwarzających możliwości pełnego i wszechstronnego rozwoju przez aktywny udział w zdobywaniu zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami wiadomości i umiejętności, przy wykorzystaniu nowoczesnych środków audio-wizualnych i technicznych.
Zajęcia tego kółka pozwolą uczniom klas drugich i trzecich na pogłębianie wiedzy i umiejętności zdobywanych podczas lekcji informatyki i techniki. Młodzieży z klas pierwszych pozwolą na wyrównanie szans i poziomu wiedzy i umiejętności przed czekającymi je w klasie drugiej lekcjami informatyki i techniki. Będzie to czas poświęcony uczniom na wspomaganie ich rozwoju lub chociażby pomoc w ciekawym spędzeniu wolnego czasu. Uczniowie z rodzin z kłopotami finansowymi zyskają możliwości swobodnego korzystania ze sprzętu komputerowego oraz zasobów sieci internetowej. Da im to możliwość korzystania ze sprzętu którego często nie mają w domu.
Zajęcia komputerowe zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, stąd w programie „Żyć inaczej” pełnią rolę magnesu przyciągającego młodzież do brania udziału w zajęciach ściśle socjoterapeutycznych prowadzonych w ramach pierwszego modułu.
Organizując zajęcia socjoterapeutyczne w szkołach, skądinąd logicznie rozumując, kładzie się duży nacisk na zainteresowanie nimi uczniów z tak zwanych „rodzin trudnych”, uczniów sprawiających trudności wychowawcze. Ale należałoby również zadać pytanie czy problemy wieku dojrzewania nie dotyczą pozostałej części młodzieży? Czyż nie zostawiamy tak zwanych „dobrych uczniów” samym sobie? Dodatkowo, czy przez taką postawę nie tracimy ich potencjału, który mógłby służyć również innym? Zagrożenia jakie niesie obecny świat (alkoholizm, narkomania itp.) dotyczą całej społeczności szkolnej. Szkoła jako placówka publiczna powinna stwarzać możliwości pełnego i dynamicznego rozwoju wszystkich uczniów również tych utalentowanych Dlatego w ramach tego kółka przewiduje się też możliwość pomocy uczniom w zdobywaniu Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL. Przewiduje się również zachęcenie uczniów do zdobycia kart rowerowych i motorowerowych.
W szkole od 10 lat działa Szkolne Radio „Dziub Dziub”, które oprócz działalności rozrywkowej prowadzi poważną pracę społeczną i mamy nadzieje, że dzięki programowi będzie prowadzić nadal. Aktywność skierowana na organizację imprez szkolnych, wycieczek, konkursów i audycji radiowych prowadzi do uatrakcyjnienia czasu, jaki spędzają uczniowie w szkole. Imprezy takie adresowane do całej społeczności szkolnej prowadzą do jej integracji i ukształtowania poczucia wspólnoty oraz wzajemnej odpowiedzialności za siebie. Jest to szczególnie ważne w gimnazjach, do których przychodzi młodzież z różnych szkół. Może to spowodować, że również młodzież dotychczas uważająca szkołę jedynie za źródło porażek i stresów, znajdzie przyjemne propozycje dla siebie.
Warto zaznaczyć, że młodzież w ramach pracy w radiu uczestniczy w organizacji wielu imprez charytatywnych, których większość wynika z potrzeby chwili i nie można ich ująć w jakimś planie. W ten sposób stale uczestniczą w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, ale również kwestowali dla TPD oraz zbierali dary dla powodzian, dla dzieci z domu dziecka itp. Działalność ta prowadzi również do rozwoju osobowości uczniów uzdolnionych kształtując ich wrażliwość i chęć niesienia pomocy osobom słabszym. To właśnie młodzież utalentowana w dużej mierze stanowić będzie w przyszłości elitę społeczeństwa, a ukształtowana w młodym pokoleniu wrażliwość na krzywdę ludzką procentować będzie przez resztę lat życia otwartością i niesieniem pomocy ludziom potrzebującym.
Przewiduje się dosyć szeroka formułę tego kółka, która będzie oparta na dużej różnorodności propozycji skierowanych do wszystkich uczniów w szkole. Formuła tak otwarta będzie umożliwiała uczniom przyjście na zajęcia w momencie, kiedy będą odczuwać taka potrzebę i samorealizacji się w dowolny sposób. Kiedy będą chcieć porostu zaistnieć w szkole w pozytywnym tego słowa znaczeniu.

Orientacyjna tematyka wiodących zajęć:

Spotkanie 1. Nabór do kółka. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami. Kształtowanie umiejętności promocji własnej osoby, przedstawiania swych mocnych stron
Spotkanie 2. Poznajmy się. Przypomnienie zasad pracy w pracowni. Hasła dostępu, logowanie się do sieci. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem. Obsługa przeglądarki internetowej.
Spotkanie 3. Organizacja imprezy wspierającej Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
Spotkanie 4. Uroczyste powitanie nowych członków radia i ich chrzest. Karaoke.
Spotkanie 5. Loteria i zabawa taneczna dla „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”
Spotkanie 6. Gry internetowe, Testy komputerowe na karate rowerową. . Przygotowania do ECDL
Spotkanie 7. Porozumiewanie się za pomocą Internetu. Zalety i zagrożenia w Internecie. Przygotowania do ECDL
Spotkanie 8. Doskonalenie umiejętności pracy z edytorem tekstu. Przygotowywanie audycji radiowych na temat bezpieczeństwa w Internecie i obchodów „Dnia Bezpiecznego Internetu”
Spotkanie 9. Nawiązywanie kontaktu z rówieśnikami. Rozmowy bezpośrednie. Naprawa i konserwacja sprzętu audiowizualnego
Spotkanie 10. Doskonalenie umiejętności posługiwania się myszką i klawiaturą. Gry zręcznościowe. Przygotowania do ECDL. Doskonalenie umiejętności jazdy na rowerze – tor przeszkód.
Spotkanie 11. Budowa stron internetowych. Aktualizacja szkolnej strony internetowej.
Spotkanie 12. Swobodne korzystanie z Internetu – przeglądanie stron internetowych, rozmowy bezpośrednie z rówieśnikami. Przygotowania do ECDL
Spotkanie 13. Doskonalenie umiejętności piania na komputerze – „Mistrz Klawiatury” Przygotowania do ECDL
Spotkanie 14. Internet – źródło informacji. Wyszukiwarki internetowe Internet – komunikatory internetowe. (Gadu Gadu)
Spotkanie 15. Swobodne przeglądanie stron internetowych, Poszukiwanie kontaktu z innymi radiowęzłami za pomocą Internetu. Przygotowania do ECDL
Spotkanie 16. Ognisko dla uczestników kółka
Spotkanie 17. Doskonalenie umiejętności piania na komputerze – „Mistrz Klawiatury” – przygotowania międzypowiatowego konkursu. Przygotowania do ECDL
Spotkanie 18. Konkurs szybkiego pisania na komputerze – organizacja konkursu
Spotkanie 19. Reklama – jak sobie radzić, komu wierzyć, jak się bronić. Przyjęcia nowych twarzy z klas pierwszych do Radia.
Spotkanie 20. Gry zręcznościowe oraz rozwijające pamięć. Konserwacja sprzętu nagłaśniającego
Spotkanie 21. Nabór do kółka komputerowego nowych uczniów z klas pierwszych. Omówienie zasad pracy w pracowni. Plan pracy kółka. Poznajmy się.
Spotkanie 22. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem. Obsługa przeglądarki internetowej. . Przygotowania do ECDL
Spotkanie 23. Budowa stron internetowych. Aktualizacja szkolnej strony Zręcznościowe gry internetowe internetowej.
Spotkanie 24. Zajęcia na sali gimnastycznej – siatkówka dla początkujących
Spotkanie 25. Nawiązywanie kontaktów za pomocą Internetu. . Przygotowania do ECDL
Spotkanie 26. Multimedia - komputer i projektor Oglądanie filmu DVD
Spotkanie 27. Zajęcia na sali gimnastycznej – mecz dzieci kontra rodzice i nauczyciele
Spotkanie 28. Budowa stron internetowych. Aktualizacja szkolnej strony internetowej.
Spotkanie 29. Wróżby andrzejkowe – wyszukiwanie informacji w internecie.
Spotkanie 30. Podsumowanie pracy kółka. Podsumowanie zdobywania certyfikatu ECDL. Przygotowania do kolejnej imprezy WOŚP

Program może ulec zmianie na miarę pomysłowości, potrzeb i zaangażowania uczestników.

Czas trwania
2 –3 godziny tygodniowo od grudnia do grudnia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.