X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 9401
Przesłano:

Gra "Wesoło nam"

Opis gry edukacyjnej:

Gra wychowawcza przeznaczona jest dla uczniów III klasy szkoły podstawowej. Została dostosowana do wymagań podstawowego programu nauczania dla powyższego etapu edukacji.

Liczba uczestników:

Zabawa przeznaczona jest dla członków całej klasy, którzy dzielą się na 5 do 6 grup, po ok. 5 osób w każdej.

Środki dydaktyczne:

 Trzy (3) zestawy pytań z zakresu wiadomości dotyczących matematyki, języka polskiego, biologii. Każdy zestaw powinien zawierać ok. 12 pytań,
 Jeden (1) zestaw kart, które będą losowane przez grupę w przypadku udzielenia złej odpowiedzi. Ich funkcją jest informowanie uczestników o karnym zadaniu, które muszą wykonać w ramach błędnej odpowiedzi,
 Czyste arkusze białego papieru oraz markery,
 5 szarf

Przebieg zabawy:

Wychowawca dzieli klasę na grupy. Każdy uczestnik powinien znajdować się w obrębie swojej grupy.
Zespoły dostają po 3 czyste arkusze białego papieru, na których będą umieszczać odpowiedzi, oraz markery. W grupach zostaje wyznaczony przedstawiciel, który będzie losował 2 pytania z każdej dziedziny. Każde pytanie powinno znajdować się na oddzielnej karcie. Losowanie powinno następować kolejno gr.1,2,3,4,5 i zaczynać od początku. Uczestnicy powinni rozwiązywać zadanie w tym samym przedziale czasu, jak i kończyć je. Każda grupa „wspólnymi siłami” udziela odpowiedzi na pytania. W przypadku udzielenia błędnego rozwiązania przedstawiciel losuje kartę „karną”. Wymaga ona wykonywania opisanego na niej działania, przez całą grupę udzielającą złej odpowiedzi. Wynik poprawny jest równoznaczny z uzyskaniem 2 punktów. Po przedstawieniu wszystkich pytań, grupy liczą punkciki. Zespół z największą ilością punktów otrzymuje oklaski oraz pochwałę. (lub np. nagrodę w postaci oceny ) Zabawa może być realizowana raz w semestrze, wtedy zwycięscy otrzymają tytuł „najlepszej grupy semestru”, i kolejna przeprowadzona gra stanie się motywacją do nauki i uzyskania owego tytułu.

Cele zabawy edukacyjnej:

* rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
* rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wygraną jaki i przegraną,
* polepszenie relacji miedzy uczestnikami,
* wdrażanie do przestrzegania reguł panujących podczas gry,
* nawiązanie partnerskich kontaktów miedzy wychowawcą w wychowankami,
* kształtowanie norm kulturowych między dziećmi,
* kształtowanie postawy wspierającej pozostałych uczestników grupy,
* scalenie wysiłku umysłowego dziecka z przyjemnością zabawy,
* doskonalenie umiejętności szybkiego czytania , pisania, liczenia,
* zmuszenie do myślenia, a także uzyskanie z tego procesu satysfakcji,
* pomoc w lepszym zapamiętywaniu materiału nauczanie przez dzieci,
* urozmaicenie zajęć lekcyjnych,
* utrwalenie poznanego już materiału nauczania,
* pobudzenie wyobraźni twórczej dziecka,
* zachęcenie uczniów do nauki poprzez różnego rodzaju zabawy


Przykładowe zestawy:

Pytania z zakresu wiadomości z matematyki.

Polecenie: wykonaj działanie
1) 366 : 6 =
2) 115 : 5 =
3) 105 x 5 =
4) 124 x 2 =
5) 544 + 256 =
6) 140 + 86 =
7) 366 – 166 =
8) 568 – 268 =
9) Z 555 tulipanów zrobiono bukiety po 5 tulipanów w każdym. Ile zrobiono bukietów? Oblicz sposobem pisemnym.
10) W szklarni były 284 sadzonki pelargonii i 2 razy mniej sadzonek bratków. Ile było sadzonek bratków? Oblicz sposobem pisemnym.
11) Hodowca pakuje 358 jajek do pojemników, po 6 jajek do każdego. Ile będzie pełnych pojemników?
12) W sadzie rosło 576 jabłoni, a grusz o 158 mniej. Ile grusz rosło w sadzie?


Pytania z zakresu wiadomości z języka polskiego:

1) Dopisz wyraz o przeciwnym znaczeniu:
głośny-
2)Dokończ zdanie:, Kiedy...
3)Wymień 3 dowolne przymiotniki.
4)Utwórz przymiotniki od podanych rzeczowników. zieleń-
5)Napisz wyrazy pokrewne, które uzasadniają pisownię podanych rzeczowników.
żabka-
6)Napisz wyraz o przeciwnym znaczeniu:
starość-
7)Przekształć podane zdanie, zmieniając w nim formę czasu teraźniejszego na formę czasu przeszłego.
Brzydka poczwarka przeobraża się w pięknego motyla.
8)Utwórz przymiotniki od podanych rzeczowników. róż-
9)Napisz 2 czasowniki z zakończeniem –uję.
10)Dokończ zdanie: Lato to...
11)Utwórz przymiotniki, dodając przeczenie nie. a. bezpieczny, b. miły,
12)Napisz wyrazy pokrewne, które uzasadniają pisownię podanych rzeczowników.
żabka-


Pytania z zakresu wiadomości z przyrody:

1)Jakie zwierzę jest królem zwierząt?
2)Czy stokrotka pospolita jest chroniona?
3)Jaki ptak ma okrągłe oczy, zakrzywiony dziób i poluje w nocy na myszki?
4)Na jakim kontynencie leży Polska?
5)Gdzie rośnie wierzba karłowata?
6) Wymień dwa zwierzęta wodne?
7) Wymień dwa zwierzęta lądowe?
8) Wymień nazwy zimowych miesięcy?
9) Czy jeż zapada w sen zimowy?
10)Ile rok ma dni?
11)Wymień nazwy letnich miesięcy?
12)Czy dzięcioł jest pod ochroną?


Przykładowa talia kart „karnych”:

Polecenie: Wykonaj zadanie.

1)4 podskoki na obu nogach
2)4 podskoki na prawej nodze
3)4 podskoki na lewej nodze
4)4 przysiady
5)4 pajacyki
6)4 skoki zajęcze
7)4 skoki do środka szarfy
8)4 skoki w przód
9)4 skoki w tył
10) 4 skrętoskłony tułowia
11) 4 uginanie i prostowanie ramion
12)2 obroty o 180 stopni w prawo i w lewo,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.