X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 9321
Przesłano:

Piszemy list do władz lokalnych

Małgorzata Rudnicka Łowicz, 11.05.2010 rScenariusz lekcji z języka polskiego

Temat: Piszemy list do władz lokalnych.
Czas trwania: 45 min.

I. CELE LEKCJI:

CELE OGÓLNE:
- doskonalenie umiejętności pisania listów i adresowania kopert.

CELE SZCZEGÓŁOWE OPERACYJNE (UCZEŃ):
- wie, jak się pisze list,
- zna rodzaje listów,
- zna elementy składowe listu ( nagłówek, miejscowość i data w prawym górnym rogu, itd.),
- potrafi poprawnie zapisać zwroty grzecznościowe,
- potrafi poprawnie zaadresować kopertę,
- dba o poprawność językową i ortograficzną zapisanych treści.

II. METODY PRACY:
- rozmowa nauczająca,
- wykonywanie ćwiczeń.

III. FORMA ORGANIZACYJNA PRACY:
- praca indywidualna,
- praca grupowa.

IV. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- zeszyt przedmiotowy; załącznik nr 1 (materiały pomocnicze dla uczniów), brudnopis.

V. TOK LEKCJI

1. Powitanie dzieci. Czynności organizacyjne.
2. Zapisanie tematu lekcji: Piszemy list do władz lokalnych.
3. Przypomnienie i sprawdzenie pracy domowej.
4. Krótkie powtórzenie i nawiązanie do lekcji poprzedniej.
5. Przypomnienie, że „sztukę pisania listów” nazywa się EPISTOLOGRAFIĄ.
6. Uczniowie wymieniają elementy składowe listu:
Wybrany uczeń przypomina budowę listu.
- miejscowość i datę,
- nagłówek (zwrot powitania),
- część zasadniczą: wstęp, rozwinięcie, zakończenie,
- podpis,
- PS (post scriptum).
Np. zwracamy uwagę na poprawność ortograficzną i gramatyczną zwrotów, typu: Szanowny Panie, Ty, Tobie,..., które należy pisać wielką literą; pamiętamy o akapicie – czyli odstępie od marginesu, jeśli przechodzimy do innego tematu; prawidłowo adresujemy kopertę, ustalamy tytuł adresata.
7. Uczniowie wykazują się umiejętnością umieszczenia poszczególnych części w liście.
8. Wymieniają rodzaje listów w zależności od adresata.
Listy oficjalne to wszelka korespondencja służbowa, handlowa i administracyjna. W przeciwieństwie do korespondencji prywatnej, jest to typ tekstu, którym rządzi wiele praw i zasad. Sztywna i dokładnie określona jest zarówno forma tekstu, jak i jego styl i typowe wyrażenia językowe.

9. Nauczyciel odczytuje kilka zasad, których należy przestrzegać podczas pisania listów oficjalnych (załącznik nr 1).
10. Odczytanie przykładowego list do Pana Wójta (załącznik nr 2).
11. Po części wstępnej nauczyciel dzieli uczniów na zespoły, które redagują na brudno list do władz lokalnych odnośnie bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
12. Po upływie określonego czasu liderzy grup odczytują napisane listy, które uczniowie przepisują do zeszytów.
13. Krótkie podsumowanie wiadomości.


Załącznik nr 1

ZASADY PISANIA LISTÓW OFICJALNYCH

Korespondencja oficjalna najczęściej pisana jest na komputerze.
Datę i miejsce umieszczamy w prawym górnym rogu.
Rozpoczynamy odpowiednim zwrotem powitania, kończymy również odpowiednim zwrotem.
Pierwszy akapit pełni rolę wprowadzenia - sygnalizujemy w jakiej sprawie kontaktujemy się z adresatem.
Precyzujemy szczegóły sprawy.
Styl listu musi być bardzo poprawny, uprzejmy, czasem wręcz usłużny.
Unikamy słownictwa potocznego.
Nie używamy zwrotów grzecznościowych typu: Twój, Ty, Tobie i itp.


Załącznik nr 2

LIST DO WŁADZ LOKALNYCH GMINY
Mastki, dn. 31.05.2010 r.


Szanowny Panie Wójcie!

Piszemy do Pana list, ponieważ chcielibyśmy prosić o rozpatrzenie bardzo ważnej sprawy.
W II semestrze roku szkolnego 2009/2010 nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej UNICEF – „Baw się i bądź bezpieczny”.
W ramach projektu my uczniowie klasy V zwracamy się do Pana z prośbą o wprowadzenie pewnych zmian w Szkole Podstawowej w Mastkach, które zapewniłyby nam bezpieczniejsze i radośniejsze codzienne życie.
Szkoła jest położona w pięknej okolicy i czujemy się w niej „dość” bezpiecznie, jednak innowacje jakie proponujemy korzystnie wpłynęłyby na zwiększenie naszego bezpieczeństwa.
Przed budynkiem brakuje pasów dla pieszych, po których bezpiecznie moglibyśmy przechodzić na drugą stronę. Prosimy o namalowanie ich i ustawienie sygnalizacji świetlnej.
Zwracamy się z prośbą o ogrodzenie boiska i wyrównanie jego nawierzchni, gdyż w chwili obecnej każdy może wejść i czynić szkody. Chcielibyśmy, aby za Pana inicjatywą zrobiono bieżnię, ponieważ biegając po lesie można nabawić się kontuzji, jesteśmy również narażeni na zagrożenia czyhające ze strony kleszczy.
W niektórych salach naszej szkoły są nierówno ułożone płytki oraz parkiet, które także stają się zagrożeniem dla uczniów. Koniecznie trzeba to poprawić.
W wielu klasach mamy wymienione okna, jednakże są jeszcze takie pomieszczenia, gdzie są stare. Prosilibyśmy o wymianę, ponieważ w porze letniej w klasach jest duszno, a zimą chłodno.
Prosimy o spełnienie naszych próśb. Wtedy szkoła i jej otoczenie będą bezpieczniejsze dla wszystkich przebywających w niej osób.
Rozumiemy, że nie wszystkie prośby od razu uda się spełnić, ale mamy nadzieję, że stopniowo mogłyby być wprowadzane w życie.
Z góry dziękujemy za przeczytanie naszego listu.

Z poważaniem klasa V

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.