X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 9291
Dział: Gimnazjum

Test z Księgi Wyjścia

Test z Księgi Wyjścia
Konkurs przygotowujący uczniów do etapu rejonowego
(Opracował mgr Adam Pietryga)
----------------------------------------------------------------------
1. Z kim przybyli do Egiptu synowie Izraela
2. Ilu było wszystkich potomków Jakuba
3. O czym miał pamiętać Mojżesz, gdy będzie wracał do Egiptu
4. Ile córek miał kapłan Madianitów
5. Komu ukazał się Jahwe 6,2
6. Czyj jęk usłyszał
7. Jakie przymierze ustanowił Jezus
8. Co powiedział Pan do Izraelitów 6,6
9. Z czego Bóg uwolnił Izraelitów 6,7
----------------------------------------------------------------------
10. Z jakiego powodu Izraelici nie chcieli słuchać Mojżesza 6,9
11. Jaki rozkaz Bóg dał Mojżeszowi i Aaronowi 6,13
12. Kim byli naczelnicy rodów 6,14
13. Wymień synów Symeona 6,15
14. Jak nazywał się ojciec Gerszona, Kehata, Merani 6,16
15. Podaj imię matki Mojżesza 6,20
16. Podaj imię córki Aminadaba 6,23
17. Po ilu dniach Izraelici zaczęli szemrać przeciwko Mojżeszowi 16,1
18. Co Bóg obiecał Izraelitom 16,4
19. Skąd wyruszyli Izraelici 17,1
----------------------------------------------------------------------
20. Gdzie Amalekici walczyli z Izraelitami 17,8
21. Ile lat Izraelici jedli mannę 16,35
22. Jakiej góry Izraelici mieli się strzec 19,12
23. Co nakazał Mojżesz Ludowi Wybranemu 20,22
24. Kiedy Izraelici przybyli na pustynię Synaj 19,1
25. Do kogo lud przychodził ze swoimi sporami 18,14
26. Kto miał przewagę, gdy Mojżesz trzymał ręce w górze 17,11
27. Jak Mojżesz nazwał ołtarz, który zbudował 17,15
28. Co zrobił Mojżesz, gdy wyszedł naprzeciw teścia 18,7
29. Co powiedział Mojżesz swemu teściowi 18,8
30. Jaką radę dał teść Mojżeszowi 19,22
31. W jakim celu Izraelici mieli przynosić oliwę czystą wyciśniętą z oliwek 26,20-21
32. Jak miała wyglądać suknia dla Aarona i jakie miała przeznaczenie 28,31-35
33. Które części ciała swoich synów Aaron miał namaścić krwią baranka 29,20-21
34. Co to jest Przybytek
35. Z jakiego materiału miał być zrobiony ołtarz i jakiego kształtu miał być ołtarz kadzenia 30,1-4
36. Co to jest bisior?
37. Co ma zrobić ojciec, jeśli ktoś uwiedzie jego córkę 22,15-16
38. Na czym polega rok szabatowy 23,10-13
39. Jakiego drewna użyto na stół na chleby pokładne w przybytku 25,23
----------------------------------------------------------------------
40. Kto miał wstąpić do Pana 24,1
41. Co Izraelici mieli zebrać dla Boga 25,2-3
42. O czym mówi Prawo rzeczowe 21,33-37
43. Co trzeba zrobić z wołem, jeśli zabije kobietę lub mężczyznę 21,28
44. Czy będzie winna osoba, gdy zabije złodzieja w czasie włamywania 22,1
45. Jakie trzy święta Izraelici mieli obchodzić 3 razy w roku 23,14-17
46. Co zrobi Bóg, jeśli nie zachowasz przepisów Prawa 23,27
47. Z czego będzie wykonany świecznik 7-ramienny 25,31
48. Co się dzieje z człowiekiem, jeśli będzie składał ofiarę innym bogom? 22,19
49. Co zrobi Bóg, jeśli skrzywdzisz wdowę lub sierotę 22,21-23
----------------------------------------------------------------------
50. Co masz zrobić, jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu 22,24
51. Podaj wymiary Arki, którą uczynił Besaleel 37,1-2
52. Z czego Besaleel uczynił świecznik 37,17-18
53. Z czego ołtarz całopalenia, podaj wymiary 38,1-2
54. Którego dnia Mojżesz wzniósł przybytek dla Pana 40,17
55. Co okryło namiot spotkania 40,34
56. Wymień, z jakich tkanin pracownicy wybudowali Przybytek?
57. Od kiedy do kiedy Izraelici mieli spożywać przaśny chleb 12,18
58. Jaką gałązkę mieli zanurzyć w krwi 12,22
59. O której godzinie Pan pozabijał wszystko, co pierworodne w Egipcie 12,29
----------------------------------------------------------------------
60. Kogo faraon kazał wezwać w nocy 12,31.
61. Jaki rozkaz wydał faraon całemu narodowi ?
a. zabić wszystkich chłopców
b. zabić chłopców i dziewczynki
c. zabić chłopców a dziewczynki pozostawić przy życiu
62. Z którego pokolenia pochodził Mojżesz
a. Lewiego
b. Jozuego
c. Aarona
----------------------------------------------------------------------
1. Z czego była wykonana skrzynka w której matka umieściła Mojżesza?
a. z cedru
b. z papirusu
c. z hebanu
d. z palisandru
2. Co zrobił Mojżesz, gdy zobaczył jak Egipcjanin bije jednego z Izraelitów
a. uciekł
b. wezwał Egipcjanina do pokoju
c. wzywał imienia Jahwe
d. zabił Egipcjanina
3. Do jakiego kraju schronił się Mojżesz, gdy zabił Egipcjanina?
a. do Mezopotamii
b. do Kanaanu
c. do kraju Filistynów
d. do krainy Madianitów
4. Kim był teść Mojżesza i jak miał na imię?
5. W pobliżu jakiej góry po raz pierwszy Mojżesz został powołany?
a. Synaj
b. Tabor
c. Syjon
d. Horeb
6. Kto ukazał się Mojżeszowi w płomieniu ognia?
a. Anioł Pański
b. Jahwe
c. Mojżesz i Eliasz
7. Jakimi słowami Bóg przedstawił się Mojżeszowi
8. Wymień 2 znaki, którymi miał się posłużyć Mojżesz, aby Izraelici uwierzyli, że jest on wysłannikiem samego Boga?
9. Kto razem z Mojżeszem udał się do Faraona i jak miał na imię?
----------------------------------------------------------------------
10. Jaką pierwszą plagę Bóg zesłał na Egipt?
11. Jakie plagi zostały opisane w rozdziale 9 ? Zaraza i grad
12. Wymień 2 plagi opisane w rozdziale 10? Szarańcza i ciemność
13. Jak miała na imię żona Mojżesza?
14. Jakie zwierzę mieli spożyć Izraelici w Noc Paschalną?
15. W jakim miesiącu Izraelici opuszczali Egipt? Abib
16. Jaka była ostatnia plaga egipska? Śmierć pierworodnych.
17. Czyje kości Mojżesz zabrał z Egiptu i dlaczego?
18. Jakie dwa znaki Boga towarzyszyły przejściu przez Morze Czerwone? Obłok, Anioł Pański.
19. Kim była Miriam, siostra Aaraona? Prorokinią.
----------------------------------------------------------------------
20. Jakim pokarmem Bóg nakarmił lud na prośbę Mojżesza? (przepiórki i manna).
21. Która z postaci ST przyczyniła się do kultu złotego cielca? (Aaron)
22. Który dzień jest Szabatem ku czci Pana? (20) Siódmy.
23. Jak przedstawił się Bóg w krzaku ognistym Mojżeszowi?
a. Jahwe
b. Jestem który Jestem
24. Podaj inne 2 nazwy Narodu Wybranego?
25. Z jakiego drzewa miała być wykonana Arka? Z drzewa akacjowego.
26. W czym Izraelici przechowywali tablice z przykazaniami? (Arka Przymierza)
27. Kto został konsekrowany przez Boga – r. 29 (Aaron i jego synowie).
28. Z ilu tkanin miał być uczyniony Przybytek
a. 10
b. 12
c. 70
29. Z czego miała być składana ofiara ustawiczna? (29) Z dwóch rocznych baranków.
30. Kto stał się bożkiem Izraelitów, gdy Mojżesz długo nie wracał z góry?
----------------------------------------------------------------------
31. Dokończ zdanie: „Widzę, że ten lud jest ludem o ...................... ........(twardym karku)
32. Jak Mojżesz nazwał namiot, który rozbił
a. Namiot Spotkania
b. Przebłagalnia
c. Arka Przymierza
d. Ołtarz całopalenia
e. Namiot przesłania
33. Co oznacza słowo Dekalog? Dziesięć słów
34. Z czego został wykonany świecznik (37) Ze szczerego złota.
35. Czy śmierć Mojżesza została opisana w Księdze Wyjścia?
36. Czego dotyczyły pertraktacje Mojżesza z Faraonem? (Wyjścia Izraelitów z Egiptu)
37. Uzupełnij cytat: Jestem .......... ojca twego, ........... Abrahama ................... Izaaka, i ................. Jakuba.
38. Jaki znak miał uchronić Izraelitów od plagi niszczycielskiej w nocy przejścia Pana? (Krew baranka na odrzwiach domu)
39. Ile lat Izraelici przebywali w Egipcie
a. 429
b. 439
c. 419
d. 409
----------------------------------------------------------------------
40. Uzupełnij:
„.......... jest moją mocą i .............męstwa! Jemu zawdzięczam moje .................” .
41. Jak nazywały się położne, które miały zabić chłopców Izraelskich:
a. Estera i Rut
b. Szifra i Pua
c. Miriam i Sefora
42. Ile rozdziałów liczy Księga Wyjścia? (40)
43. Kto dowodził wojskami Izraelskimi w czasie bitwy z Amalekitami:
a. Mojżesz
b. Lewi
c. Jozue
d. Aaron
44. Jak nazywały się święta w czasie których Bóg wyprowadził Izraelitów z ziemi egipskiej? Święta Przaśników.
45. Co oznacza imię Mojżesz? (Wydobyty z wody)
----------------------------------------------------------------------
Pytania do rozdziału 3 i 4 Księgi Wyjścia
1. Jakie słowa wypowiedział Mojżesz, gdy zobaczył Anioła Pańskiego ze środka krzewu?

2. Co zrobił Mojżesz po słowach: „Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”?

3. W jaki sposób Mojżesz odpowiedział Bogu, gdy ten wezwał go do pójścia do faraona i wyprowadzenia Narodu Wybranego z Egiptu?

4. Wstaw brakujące słowa: „Oto .............do................i powiem im: Bóg ..........naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie ................, jakie jest ................ imię, to cóż im mam powiedzieć?”.

5. Co Mojżesz miał powiedzieć starszym Izraela?

6. Ile miała trwać droga Mojżesza i Narodu Wybranego na pustynię, gdzie mieli oddać cześć Bogu? Z kim Mojżesz miał iść do faraona o to poprosić?

7. Uzupełnij: „Wyciągnę przeto .............. i ................ Egipt różnymi .................., jakich tam dokonam, a ..................... was. Sprawię też, że ......................... okażą ...................... ludowi temu iż nie pójdziecie z niczym, gdy będziecie wychodzić. Każda bowiem ...................... pożyczy od swojej ....................... i od pani domu swego .............. i ................ naczyń oraz .................. Nałożycie to na ................. i .................... wasze i ..................... Egipcjan.”

8. Jaki kolor miała ręka Mojżesza, gdy włożył ją w zanadrze i gdy po chwili włożył drugi raz i wyciągnął?

9. Uzupełnij: „Kto dał ................... usta? Kto czyni go .............albo................? widzącym albo ....................... , czyż nie ............ .............? Przeto idź, ja będę przy ...................... twoich i ...................... cię, co masz ....................”.

10. Kim był brat Mojżesza Aaron?
---------------------------------------------------------------------------------
11. Kim Aaron miał być dla Mojżesza, kim miał być Mojżesz do Aarona?

12. Kogo Mojżesz poprosił: „Pozwól mi iść z powrotem do braci moich, którzy są w Egipcie, aby zobaczyć, czy są jeszcze przy życiu”? Jaka była odpowiedź tej osoby?

13. Co Pan powiedział do Mojżesza w Madian?

14. Na jakie zwierzę Mojżesz wsadził Seforę i synów, gdy wracał do Egiptu?

15. Co Mojżesz wziął również ze sobą?

16. O czym Mojżesz miał pamiętać, gdy będzie zbliżać się do Egiptu, przed kim miał ją okazać, jakim Bóg miał uczynić serce tej osoby?

17. Do kogo Bóg porównał Izraela?

18. Jaką karę Bóg miał zesłać na faraona, gdyby ten wzbraniał się wypuścić jego syna, aby oddawał mu cześć?

19. Po jakich słowach Sefory w miejscu noclegu, Pan odstąpił od Mojżesza i już nie chciał go zabić?

20. Gdzie Aaron miał wyjść na spotkanie Mojżesza, gdzie go spotkał i jak go przywitał?
---------------------------------------------------------------------------------
21. Jak w LXX tłumaczy się słowo Pan (wers 24 – przypis)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.