X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 9290

Bóg istnieje naprawdę - konspekt katechezy

KOSPEKT KATECHEZY
„BÓG ISTNIEJE NAPRAWDĘ”
(GIMNAZJUM)

I. Założenia katechezy
Cel katechezy

Wytłumaczenie na przykładzie biblijnego opowiadania o krzaku gorejącym treści przekazanego przez autora natchnionego świadectwa wiary o Bogu, który pierwszy nawiązuje z człowiekiem dialog wiary.

Metody i środki dydaktyczne

• Pogadanka
• słoneczko
• scenka biblijna
• praca w zespołach z tekstami
• piosenka
• film „Pasja”
II. Propozycja organizacji katechezy

1. Plan katechezy
A. Wstęp

Dialog na temat oczekiwań, warunków, okoliczności, które mogą ułatwić ludziom wiarę w Boga. W podsumowaniu rozmowy stawiamy problem katechezy.

B. Rozwinięcie

Uświadomienie katechizowanym, że Bóg objawiając ludziom swoją tajemnicę spełnia ich pragnienia, które mogą wspierać ich wiarę, domaga się od ludzi wiary w prawdziwość tego, co w swoich świadectwach przekazują ludzie w Biblii.

C. Zakończenie

Wskazanie przez katechizowanych znaków, które dzisiaj są znakami przychodzenia Boga do ludzi, zwracania się do nich z zaproszeniem współdziałania z niesionym im zbawieniem.


2. Przebieg katechezy

A. Wstęp
1. Modlitwa – prowadzi uczennica.
2. Kwadrans organizacyjny (sprawdzenie listy obecności, zapis tematu w dzienniku, sprawdzenie zadania domowego, zapis tematu katechezy).
• Praca w grupach. Metoda aktywizująca niedokończone zdania. Uczniowie mają za zadanie samodzielnie dokończyć zdania:

Współczesnemu człowiekowi wiarę w Boga ułatwiłoby........

Gdyby Boga zapytano: co ułatwiłoby współczesnym ludziom wiarę w Niego, odpowiedziałby:..............

Od człowieka wierzącego Bóg oczekuje, domaga się...........

• Podsumowanie – przedstawiają wyniki pracy.

3. Piosenka „Jesteś, który Jesteś” – jako podsumowanie powyższego ćwiczenia.

Posłuchamy teraz piosenki Magdy Anioł „Jesteś który Jesteś”, w której daje ona osobiste świadectwo swojej wiary w Boga, wiary współczesnego człowieka.

4. Rozmowa związana z treścią piosenki:

- w co „nigdy nie uwierzy” piosenkarka?
- co zrobił i robi Bóg (stwierdzenia: „że się coś z niczego bierze, że sam z siebie rośniesz kwiatku i że życie jest z przypadku” – kto zajmuje się kwiatami, do kogo można porównać Boga),
- czy piosenkarka wątpi, czy wierzy w istnienie Boga?
- jaką prawdę o Bogu chce nam przekazać w słowach refrenu: „Jesteś, który jesteś?
- jaką cechę Boga można odnaleźć w tym utworze (Wszechmogący, nie ma początku, ani końca)?

A jednak często bywa tak ,że wielu współczesnych ludzi wątpi, neguje istnienie Boga, dla nich On po prostu nie istnieje. Nawet praktykujący katolicy przeżywają różne trudności, kryzysy wiary. Przyczyny tych trudności, kryzysu wiary mogą być różnorakie, przyjrzymy się im pracując metodą słoneczka.

• Metoda słoneczko – uczniowie dopisują hasłami skojarzenia związane z sformułowaniem: słaba wiara w istnienie Boga(dlaczego ludzie wątpią w istnienie Boga) – Ćwiczenie nr 2.

• Podsumowanie ćwiczenia:

- W czym widoczna jest słaba wiara w istnienie, co zaniedbuje, o czym zapomina człowiek?
- Jaka powinna być wiara, (słowa, czyny, zachowania ) co ułatwiłoby ludziom wiarę w Boga?
- Co jest przyczyną słabej wiary?
- Co zrobić, albo czego nie robić, aby nasza wiara podobała się Bogu, była głęboka? (katecheza, spowiedź, Msza św., lektura Pisma Świętego, uczestnictwo w sakramentach)

6. Zapis w zeszycie głównego problemu katechezy:

W jaki sposób Bóg daje dzisiaj odczuć ludziom swe istnienie?

B. Rozwinięcie

1. Scenka biblijna.

Pytanie o znaki istnienia Boga będziemy wyjaśniać w oparciu o perykopę spotkania Boga z Mojżeszem (Wj 3,1-6, przedstawioną przez uczniów w postaci scenki biblijnej).

2. Rozmowa związana ze scenką:

- Co robił Mojżesz gdy zobaczył dziwne zjawisko?
- Jak zareagował?
- Co Bóg kazał mu zrobić w miejscu w którym przebywał?
- W jakim znaku Bóg objawił Mojżeszowi swoje istnienie?
- Jakie polecenie otrzymał od Boga?
- Jak Pan Bóg przedstawił się Mojżeszowi, gdy ten zapytał Go: kim jest?
- Czy faraon uwierzył w istnienie Boga o którym opowiadał Mojżesz i od razu wypuścił Izraelitów?
- O czym zapewnił Pan Mojżesza, żeby dodać mu odwagi?
- Jakie bolesne wydarzenie przekonało faraona o istnieniu Boga?
- Czym Bóg obdarzył Mojżesza, żeby umocnić jego wiarę i zarazem nakłonić faraona do zmiany decyzji? Czym została dotknięta ziemia w Egipcie?
- Co w tej scence jest znakiem istnienia Boga (płonący krzew)

3. Praca w grupach z Pismem Świętym (tekst biblijny Wj 3, 1-6)

- głośne odczytanie przez lektora tekstu Pisma Świętego o powołaniu Mojżesza,
- wspólne uzupełnienie tabeli, odpowiedź na pytania:

a) podać miejsce i czas zbawienia?
b) kto jest pośrednikiem w spotkaniu z Bogiem?
c) jakie są zewnętrzne znaki obecności Boga?
d) jaka była pierwsza reakcja danej osoby?
e) sposób w jaki Bóg wzywa do wiary?
f) jak Bóg się przedstawia, co mówi o sobie, kim jest?
g) jak brzmi odpowiedź Mojżesza


MOJŻESZ

OSOBA ZE SZPITALA
SETNIK RZYMSKI Z FILMU „PASJA”,
Osoby pod krzyżem
Miejsce i czas zbawienia, spotkania z Bogiem Pustynia, w trakcie codziennych zajęć Praktyka w szpitalu Golgota
Pośrednik w spotkaniu z Bogiem Anioł Jahwe Ksiądz, chore dziecko, umierający Piłat, Kajfasz, Annasz, ukrzyżowani
Zewnętrzne znaki obecności Boga Ogień, głos Oaza, rekolekcje, spotkania modlitewne, czuwanie Grzmoty, Trzęsienie ziemi, zniszczenieZasłona
Pierwsza reakcja
Zdziwienie, zaskoczenie, zachwyt Poczucie, że jest się potrzebnym, dusza się powiększa, wdzięczność Klęknięcie na kolana, oddanie czci Bogu, zdjęcie hełmu z głowy
Sposób w jaki Bóg wzywa Po imieniu Przez okoliczności życia Przez okoliczności życia
Jak się Bóg przedstawia, co mówi o sobie Jako Bóg ojców, Abrahama, Izaaka, Jakuba Jest obecny, jest Miłością Jest Zbawicielem
Odpowiedź człowieka „Oto jestem” Gotowość Pójścia za Jego głosem „Prawdziwie ten był Synem Bożym”


4. Podsumowanie katechety:
Kilka tysięcy lat po tym wydarzeniu Bóg po raz kolejny objawił swoje istnienie. W jaki sposób i przez kogo – zobaczymy to w filmie „Pasja”, w jednej z ostatnich scen.
Odtworzenie fragmentu filmu „Pasja”, Mella Gibsona, uzupełnienie następnej kolumny.

D. Zakończenie

1. Podsumowanie dotychczasowej pracy.

W opowiadaniu o Mojżeszu i obejrzanym fragmencie filmu, widzimy, że Bóg odkrywa pragnienia ludzi, aby otrzymali znaki Jego obecności. Przez różne wydarzenia domaga się od nich wiary w to, że znaki te faktycznie potwierdzają, że Bóg jest obecny i bliski człowiekowi.

2. Zapis w zeszycie

Współczesne znaki obecności Boga:
- Kościół
- Sakramenty
- Pismo Święte

3. Praca w zespołach

- Katechizowani, pracując w grupach, na podstawie tekstu świadectwa, mają uzupełnić kolumnę częściowo wypełnionej podczas pracy nad tekstem biblijnym tabeli.
- Podsumowanie pracy w grupach

4. Modlitwa na zakończenie.

Załącznik do katechezy

Magda Anioł - "Jesteś, który jesteś"
1. Ja w to nigdy nie uwierzę,
Że się coś z niczego bierze,
Że sam z siebie rośniesz kwiatku
I że życie jest z przypadku
To jest bardzo wielka ściema,
Kiedy mówią, że Cię nie ma,
Nawet koło do traktora
Potrzebuje konstruktora

Ref.: Bo JESTEŚ, KTÓRY JESTEŚ /x2

2. Naukowe rewelacje, genetyczne spekulacje
Nie chcę dożyć takiej chwili,
Że mnie z klonem ktoś pomyli

Ref.: Bo JESTEŚ, KTÓRY JESTEŚ /x2
W drzewie i w kamieniu,
W lodzie i w płomieniu JESTEŚ, KTÓRY JESTEŚ
Bo JESTEŚ, KTÓRY JESTEŚ

3. Ja w to nigdy nie uwierzę
Że się coś z niczego bierze,
Że sam z siebie rośniesz kwiatku
I że życie jest z przypadku

Ref.: Bo JESTEŚ, KTÓRY JESTEŚ /x4
Bo JESTEŚ
Ćwiczenie 1

Współczesnemu człowiekowi wiarę w Boga ułatwiłoby:

Gdyby Boga zapytano: co ułatwiłoby współczesnym ludziom wiarę w Niego, odpowiedziałby:
........................................
........................................
........................................

Od człowieka wierzącego Bóg oczekuje, domaga się:

Ćwiczenie 2

Wypisz skojarzenia związane ze słowami słaba wiara w istnienie Boga.
__________________
____________________

__________ SŁABA WIARA ______________
__________ W ISTNIENIE BOGA __________
________________

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.