X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 929
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Scenariusz lekcji wychowawczej "Specyfika zawodu pedagoga, psychologa i psychiatry"

Cel główny: Zapoznanie uczniów ze specyfiką zawodu psychiatry, psychologa i pedagoga.

Cele szczegółowe: Uczeń:
• Wymienia słownictwo związane z ww. zawodami
• Wymienia problemy, którymi zajmuje się
przedstawiciel danego zawodu
• Wymienia metody pracy charakterystyczne dla
danego zawodu
• Uzasadnia potrzebę przełamywania wśród
młodych ludzi negatywnego nastawienia do
przedstawionych zawodów

Materiały i środki dydaktyczne: tablica, kreda, kartki z opisem sytuacji problemowej, czyste kartki A4,mazaki

Metody i formy pracy: pogadanka, rozmowa, praca z tekstem, praca w grupach, skojarzenia, niedokończone zdania

Przebieg lekcji, czynności nauczyciela, czynności ucznia:

Czynności organizacyjne.

Wstęp

Nauczyciel wprowadza w temat – podaje temat.

Nauczyciel dzieli klasę na grupy czteroosobowe. Każda grupa ma na kartce napisać skojarzenia związane z zawodem: psychiatry, psychologa lub pedagoga.

Grupy prezentują wyniki pracy. Nauczyciel podsumowuje wypowiedzi uczniów i przedstawia specyfikę pracy poszczególnych zawodów (czym się zajmują, metody pracy, itp.)


Rozwinięcie

Nauczyciel dzieli uczniów na 3 grupy (lub wielokrotność 3) i rozdaje grupom tekst z wymyśloną sytuacją problemową, np. uczeń sprawiający kłopoty w szkole swoim specyficznym zachowaniem. Prosi, by uczniowie poczuli się „specjalistami” – przedstawicielami wybranego zawodu i zaproponowali rozwiązanie tego problemu. Grupy przedstawiają swoje propozycje postępowania w trudnej sytuacji jako pedagog, psycholog lub psychiatra. W miarę potrzeby nauczyciel poprawia i uzupełnia wypowiedzi uczniów.

Nauczyciel wspólnie z uczniami uzupełnia „niedokończone zdania” jako powtórkę i utrwalenie wiadomości z lekcji:

Pedagog pracuje w ……………
Psychiatra pracuje w …………….
Psycholog stosuje w pracy …………………..
Pedagog stosuje w pracy ……………………….
Inteligencję bada …………………….
Lekarzem jest... (pedagog, psycholog, psychiatra – podkreślić dobrą odpowiedź)

Zakończenie

Nauczyciel prosi, by uczniowie podali powody, dla których ludzie młodzi mogą obawiać się rozmów, spotkań z przedstawicielami omawianych na lekcji zawodów, a następnie stara się wspólnie z uczniami wyjaśnić, rozwiać te obawy.


Materiały do lekcji znaleźliśmy w Internecie w wyszukiwarce www.google.pl .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.