X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 9272
Przesłano:

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Opis i analiza

W swojej pracy pedagogicznej technologię komputerową wykorzystuję praktycznie każdego dnia. Powszechność stosowania tego narzędzia stała się niezbędnym elementem we współczesnej rzeczywistości. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej wspomaga proces nauczania oraz pozwala na uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych.
Podstawowych umiejętności z zakresu obsługi komputera w szkole zdobywałam samodzielnie, korzystając z fachowej literatury oraz życzliwych mi koleżanek z mojego otoczenia, które służyły mi konkretną radą i pomocą.
Szkolenia doskonalące samodzielnie zdobytą wiedzę ukończyłam w następujących terminach:
„Wykorzystanie Internetu w Edukacji”, ukończyłam 22.02.2001r. organizowane przez Szkołę Podstawową w Chociwlu.
Obsługa Programu Komputerowego „Ocena opisowa” dla nauczania zintegrowanego, organizowane przez wydawnictwo LIBRUS, ukończyłam w terminie 26.05.2001r. w Szkole Podstawowej w Kani.
Kurs „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna” zorganizowany przez Unizeto Technologies S.A. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, w wymiarze 72 godzin, ukończyłam w terminie 04.06.2007r. Kurs wzbogacił moją wiedzę i umiejętności w zakresie korzystania z różnych, w tym multimedialnych i rozproszonych źródeł informacji oraz środków jej prezentacji i przekazu w celu wspomagania i wzbogacania procesu kształcenia.
Doskonalenie możliwości wykorzystywania technologii komputerowej w dalszym ciągu kontynuowałam poprzez samodzielne działania, między innymi poprzez studiowanie literatury tematu.
Technologię komputerową wykorzystuję w czasie zajęć zintegrowanych i wyrównawczych. Podczas zajęć wykorzystywałam komputerowe programy edukacyjne. Ten sposób pracy był bardzo efektywny, gdyż każdy uczeń wykonywał zadania we własnym tempie oraz przy pomocy komputera samodzielnie je sprawdzał.
Innym sposobem wykorzystania technologii komputerowej w pracy dydaktycznej, było opracowanie przeze mnie testów sprawdzających bieżącą wiedzę uczniów, stworzenie materiałów edukacyjnych w postaci plansz dydaktycznych, krzyżówek, scenariuszy zajęć.
Technologię komputerową wykorzystałam również przy tworzeniu dokumentów szkolnych. W każdym roku po I semestrze przygotowałam ocenę opisową dla rodziców. Technologia komunikacyjna i informacyjna wykorzystywana była przeze mnie w codziennych kontaktach z rodzicami – rozmowy telefoniczne, a także w kontaktach z innymi osobami i instytucjami, np. poprzez odbieranie i nadawanie informacji drogą elektroniczną. Możliwość porozumiewania się w ten sposób znacznie skracała czas oczekiwania na wiadomości oraz usprawniła i poprawiła efektywność podejmowanych przeze mnie działań.

Efekty wynikające z wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej:

Dostarczyłam uczniom nowych, atrakcyjnych form pracy na zajęciach , przez co zwiększyłam ich zaangażowanie w pracę.
Wykorzystywałam do zajęć pozalekcyjnych, korzystając z encyklopedii multimedialnej oraz programów komputerowych.
Stanowiło to wyjątkowo efektywne narzędzie, które wspomagało myślenie i rozwijało koncentrację uwagi u moich uczniów.
Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej pozwoliło mi na szybkie dokonywanie oceny i korektę pracy ucznia oraz pełniejszą indywidualizację pracy.
Dzięki technologii komputerowej zaprojektowałam i zaprezentowałam materiały w sposób atrakcyjny i przyciągający uwagę uczniów.
Umożliwiło utworzenie obowiązującej dokumentacji w szkole w formie czytelnej i estetycznej oraz umożliwiło wygodną archiwizację.
Przygotowałam informacje dla rodziców.
Tworzyłam materiały do przeprowadzania lekcji: scenariusze, teksty, sprawdziany, ogłoszenia szkolne, elementy na gazetki klasowe i koła zainteresowań.
Przygotowywałam materiały do przeprowadzenia warsztatów w zespole samokształceniowym, szkoleniu Rady Pedagogicznej, sprawozdania oraz notatki służbowe.
Pisałam różnorodne plany pacy oraz regulaminy konkursów.
Projektowałam dyplomy oraz zaproszenia na uroczystości klasowe i szkolne.
Szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji i materiałów specjalistycznych w Internecie poprawiło efektywność mojej pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Posiadam adres poczty elektronicznej (lidiaglowik@op.pl) i wykorzystuję go do kontaktów z innymi nauczycielami, wymieniając informacje i doświadczenia, przesyłając informacje z imprez, konkursów i uroczystości szkolnych, współpracując w ten sposób z gazetą lokalną i gazetą powiatu. Wysyłam również swoje publikacje do portali internetowych, np. www.edux.pl. , www.literka.pl, dzieląc się w ten sposób swoją wiedzą i doświadczeniem.
W związku z postępem technologicznym używanie komputerów w pracy zawodowej, stało się bardzo popularne i nieodzowne na co dzień.
Dzięki umiejętności pracy z komputerem, przygotowałam całą dokumentację, konieczną, aby osiągnąć awans zawodowy.
Wnioski:
Chciałabym ukończyć kurs dotyczący tworzenia stron internetowych w celu utworzenia klasowej strony internetowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.