X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9209
Przesłano:

Bezpiecznie na drodze - scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Temat: Bezpiecznie na drodze
Kl. II - III / edukacja wczesnoszkolna/
Miejsce zajęć – sala komputerowa
Czas trwania -1 godz./ 2 godz.
Cele:
• wyposażenie uczniów w wiadomości, umiejętności, nawyki niezbędne do bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym
• podniesienie świadomości dzieci w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym - rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych w drodze do i ze szkoły
• rozumienie konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego
zarówno przez pieszych, jak i kierujących pojazdami
• przygotowanie do samodzielnego poruszania się po drogach

Cele operacyjne:
uczeń
• zna zasady bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym jako pieszy
i pasażer
• wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia
• rozumie potrzebę noszenia odblasków
• poprawnie rozpoznaje i interpretuje znaki
• wie do czego służą akcesoria samochodowe i dlaczego są tak ważne - foteliki, siedziska, pasy
• zna numery alarmowe i potrafi posługiwać się telefonem

Metody:
rozmowa kierowana, pogadanka, zabawa ruchowa, zadaniowa /gier i zabaw komputerowych/

Formy pracy: indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne:
• Klik uczy zasad ruchu drogowego, WSiP 1999 – CD
• Lekcje z komputerem, WSiP - CD
• Zestawy komputerowe
• Oprogramowanie –edytor tekstu Word
• Polecenia na karteczkach, szablony sygnalizatorów
• Plansze znaków drogowych

Przebieg zajęć:

1.Nawiązanie do tematu lekcji
Rozwiązanie znajdującego się na tablicy rebusu, odczytanie powstałego hasła: Bezpiecznie na drodze
/ Uczniowie mieli w domu porozmawiać z rodzicami na temat zasad bezpieczeństwa na drodze, skutków wypadków/
2.Wspólne ustalanie zasad bezpiecznego poruszania się w miejscach z sygnalizacją świetlną i bez niej/ Podczas zajęć nauczyciel zapisuje na tablicy wszystkie ważne zasady o których mówią uczniowie w celu przepisania ich przez uczniów na następnej lekcji do zeszytu/
3.Pogadanka na temat zagrożeń - ile ludzi ginie rocznie w Polsce na drogach i co jest tego przyczyną /ponad 5 tys. zabitych i dziesięciokrotnie więcej rannych/
4. Znaki drogowe – włączenie programu Lekcje komputerem, temat 7-Wdrodze do szkoły.
Przypomnienie znaków drogowych, kolory zakazu i nakazu, znaki ostrzegawcze, informacyjne
5.Zabawa ruchowa – podział na grupy uczniowie odgrywają scenki drogowe każdy ma swoją rolę- piesi, kierowcy, dzieci, opiekunowie / zadania otrzymują na kartkach
• przechodzenie przez jezdnię zależnie od sygnalizacji, bez sygnalizacji
• ruch pojazdów, pojazdy uprzywilejowane.
• zachowanie dziecka - pasażera
• zachowanie kierowcy – mamy,taty
Uczniowie mają przy tym głośno zwracać uwagę na stosowanie zasad bezpieczeństwa – zapinanie pasów, wpinanie fotelików, odpowiednia prędkość jazdy po mieście , znaczki odblaskowe do 15 r.życia/. Dzieci obserwujące, czekając na swoją kolej uczestniczą w scenkach- pokazują znaki drogowe z którymi uczniowie często spotykają się i teraz muszą zastosować się do nich, pomagają opowiadać co oznaczają.
6. Praca z programem Klik uczy zasad ruchu drogowego
• Uczniowie siadają przy swoich stanowiskach komputerowych i korzystając z programu utrwalają swoją wiedzę. Program przedstawia wiele scenek sytuacyjnych w których uczniowie np. muszą podjąć decyzję – zadzwonić pod właściwy numer alarmowy(997,998,999) i dobrze odłożyć słuchawkę, rozpoznać pojazdy uprzywilejowane, rozpoznawać znaki drogowe.
• Uczniowie porządkują i utrwalają swoją wiedzę. Za każde poprawnie wykonane polecenie dziecko otrzymuje uśmiechnięte słoneczko na wirtualnym dyplomie / w razie potrzeby nauczyciel tłumaczy dlaczego sytuacja wymaga takiego a nie innego zachowania się/
• Nauka piosenki o bezpieczeństwie ( z programu)
7. Wydruk dyplomów, ocena zaangażowania uczniów
8. Praca domowa/ uczniowie otrzymują wydruk/:
Narysuj kredkami na kartonie A4 dowolny znak drogowy
Dla chętnych –Zaprojektuj na kartonie A4 własny znak drogowy. Zastosuj odpowiednie kolory i kształt zależnie od rodzaju znaku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.