X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 9178
Dział: Gimnazjum

Test sprawdzający wiadomości klasa II

Test sprawdzający wiadomości klasa II GR.A
Imię Nazwisko .....................................
Numer w dzienniku .............................

1.Dokończ zdanie :
Najwięcej krajów najbiedniejszych nazywanych „Trzecim Światem” znajduje się na kontynencie............................... .
2.Uzupełnij równanie
........................................+........................................= PKB

3.Wybierz zdanie prawdziwe (weź literkę zdania właściwego w kółeczko)

a) Według wartości wskaźnika rozwoju społecznego Polska znajduje się w grupie krajów o niskim poziomie rozwoju ludności
b) Według wartości wskaźnika rozwoju społecznego Polska znajduje się w grupie krajów o wysokim poziomie rozwoju ludności

4.Z poniżej wypisanej grupy surowców wybierz surowce , które są uważane za surowce strategiczne (właściwe surowce weź w kółeczko ).
Żelazo , sól kamienna , siarka , miedź , boksyty, gips, złoto

5.Napisz dlaczego o pewnych surowcach mówi się iż są surowcami strategicznymi .
........................................
6.Wypisz trzech największych producentów złota :
1................................. 2...................................... 3...................................
7.Podaj 4 przykłady surowców energetycznych .
1............................ 2.................................. 3........................................4.............................
8.Uzupełnij tekst
Arabia Saudyjska jest królestwem , położonym na Półwyspie ..........................
Saudyjczycy są arabami i wyznają ...................... . Świętymi miastami muzułmanów są
..................... i ........................ . Rozwój gospodarki zależy od wydobycia .........................
.....................................
9 . Wyjaśnij pojęcie .
industrializacja-........................................

Podaj trzy przykłady odnawialnych źródeł energii.
1............................ 2......................... 3......................................
11. Napisz dlaczego 30 lat temu kryzys dotknął zagłębie Ruhry .
........................................
12.Wymień czynniki lokalizacji przemysłu dzisiaj (trzy przykłady)
1........................................2........................................3........................................
13.Wybierz właściwą odpowiedź (zakreśl ją kółeczkiem) :
Ile krajów wchodzi w skład grupy krajów wysoko rozwiniętych
a) około 50 b) ponad 100 c) około 20

14. Wypisz 4 cechy na których opiera się wskaźnik rozwoju społecznego (w skrócie HDI)
........................................

Test sprawdzający wiadomości klasa II GR.B
Imię Nazwisko .....................................
Numer w dzienniku .............................
1.Dokończ zdanie :
Zagłębie Ruhry znajduje się na terytorium................................ . Podstawą rozwoju tego
zagłębia było wydobycie ............................. ......................... .

2.Wybierz zdanie prawdziwe (weź literkę zdania właściwego w kółeczko)

a) Według wartości wskaźnika rozwoju społecznego Polska znajduje się w grupie krajów o niskim poziomie rozwoju ludności
b) Według wartości wskaźnika rozwoju społecznego Polska znajduje się w grupie krajów o wysokim poziomie rozwoju ludności

3.Uzupełnij równanie
........................................+........................................= PKB

4.Z poniżej wypisanej grupy surowców wybierz surowce , które są uważane za surowce strategiczne (właściwe surowce weź w kółeczko ).
Żelazo , sól kamienna , siarka , miedź , boksyty, gips, złoto

5 . Wyjaśnij pojęcie .
industrializacja-........................................

6.Napisz dlaczego o pewnych surowcach mówi się iż są surowcami strategicznymi .
........................................
7.Wypisz dwóch największych producentów miedzi :
1................................. 2.....................................
8.Podaj 4 przykłady surowców energetycznych .
1............................ 2.................................. 3........................................4.............................
9.Uzupełnij tekst
Arabia Saudyjska jest królestwem , położonym na Półwyspie ..........................
Saudyjczycy są arabami i wyznają ...................... . Świętymi miastami muzułmanów są
..................... i ........................ . Rozwój gospodarki zależy od wydobycia .........................
...................................... Większość powierzchni Arabii Saudyjskiej pokrywają ...................., które nie sprzyjają rozwojowi rolnictwa.

10. Podaj trzy przykłady nieodnawialnych źródeł energii.
1................................ 2............................... 3......................................
11. Napisz dlaczego 30 lat temu kryzys dotknął zagłębie Ruhry .
........................................
12.Napisz jakie dwa czynniki były najważniejsze w lokalizacji zakładów przemysłowych dawniej
1........................................2........................................
13.Wybierz właściwą odpowiedź (zakreśl ją kółeczkiem) :
Ile krajów wchodzi w skład grupy krajów wysoko rozwiniętych
a) około 50 b) ponad 100 c) około 20
14. Wypisz 4 cechy na których opiera się wskaźnik rozwoju społecznego (w skrócie HDI)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.