X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 9159
Przesłano:

Program zajęć przygotowujący uczniów klasy IV - VI szkoły podstawowej do sprawdzianu kompetencji

Cel główny

Głównym celem zajęć jest przygotowanie uczniów do sprawdzianu po klasie VI ,którzy pragną poszerzyć i ugruntować wiedzę matematyczną poprzez kształcenie określonych umiejętności zawartych w standardach tj. czytanie, pisanie , rozumowanie , korzystanie z informacji , wykorzystanie wiedzy w praktyce , a także zapoznanie uczniów z organizacją egzaminu .

Cele ogólne :

• zapoznanie uczniów z organizacją egzaminu zewnętrznego
• rozwijanie umiejętności planowania pracy i systematyczności
• stwarzanie sytuacji do samokształcenia
• pomoc uczniom słabszym i uzdolnionym
• wyrabianie nawyku samokontroli przy rozwiązywaniu zadań
• zapoznanie uczniów ze sposobami rozwiązywania zadań zamkniętych

Cele dla ucznia :
• rozwijanie umiejętności określonych w standardach wymagań tj.
czytanie, pisanie , rozumowanie , korzystanie z informacji , wykorzystanie wiedzy w praktyce
• używanie pojęć matematycznych
• systematyczność i planowanie swoich działań
• nabywanie wiedzy i umiejętności umożliwiających samokształcenie
• planowanie swoich działań tak, aby osiągnąć sukces

Treści :
1.Liczby naturalne. Podzielność.
2.Ułamki zwykłe
4. Ułamki dziesiętne
5. Procenty
5.Wyrażenia algebraiczne
6.Równania
7. Prostokątny układ współrzędnych
8.Figury geometryczne na płaszczyźnie i ich własności
9. Elementy statystyki opisowej
10.Graniastosłupy proste

Pomoce dydaktyczne :

• karty pracy
• modele figur przestrzennych
• gry matematyczne
• arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat
• przybory kreślarskie
• opracowane przeze mnie zadania z matematyki
• programy komputerowe

Przewidywane osiągnięcia :

• umiejętności określone standardami wymagań egzaminacyjnych
• podstawowa wiedza i umiejętności przydatne w dalszym toku nauki
• stosowanie języka matematycznego
• świadoma konieczność planowania działań
• różne metody rozwiązywania zadań zamkniętych

Sposoby oceniania :

• pochwały
• punkty za karty pracy
• uwzględnienie aktywności na zajęciach przy ocenie

Program będzie realizowany w wymiarze 1 godziny tygodniowo w formie społecznych zajęć pozalekcyjnych dla chętnych uczniów klasy VI .Na zajęciach tych uczniowie będą rozwiązywali indywidualnie lub grupowo test .
Będą wykorzystywane arkusze egzaminacyjne z lat poprzednich oraz zadania opracowane przeze mnie .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.