X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9149
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Rodzaje czasopism - konspekt zajęć bibliotecznych

Szkolnictwo specjalne

Cele:
Uczeń:
- uczeń rozpoznaje rodzaje czasopism,
- uczeń potrafi scharakteryzować rodzaje czasopism ze względu na odbiorcę,
- uczeń umie dokonać podziału czasopism ze względu na częstotliwość ukazywania się.

Metody: pogadanka, pokaz, metoda zajęć praktycznych.

Czas realizacji: 45 minut

Pomoce:
- komputer z dostępem do Internetu,
- czasopisma,
- karteczki z tytułami czasopism.

Przebieg zajęć:

I. Część wstępna – zaproszenie do zajęć.

1. Nauczyciel wita uczniów, sprawdza obecność, wpisuje temat do dziennika.

2. Prowadząca mówi zagadkę ,, Jeśli dzisiaj ją kupicie, to się z niej dowiecie, co się wydarzyło w Polsce i na świecie”

II. Część główna

1. Nauczyciel zapisuje hasło CZASOPISMO na tablicy i pyta uczniów o jego znaczenie.

2. Prowadząca poleca uczniom odszukać znaczenie słowa CZASOPISMO w Internecie.

3.Nauczyciel razem z uczniami podają definicję wyrazu CZASOPISMO i omawiają jej znaczenie ( wg Wikipedii).

4. Nauczyciel prosi uczniów o podejście do stolików i wyciagnięcie przyniesionych przez nich gazet.

5.Nauczyciel omawia zasady budowy gazet ( korzystając z przygotowanej planszy).

6. Prowadząca przechodzi do klasyfikacji prasy:
- ze względu na częstotliwość ukazywania się (dzienniki, tygodniki, dwutygodniki...),
- odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli),
- zasięg (regionalna, centralna, międzynarodowa).

7.Nauczyciel przypomina wiadomości na temat pisowni tytułów czasopism (wielka litera, nieodmienność tytułów).

8. Uczniowie w parach dokonują podziału czasopism ( wykorzystując karteczki z ich tytułami) .

III. Część końcowa:

1. Nauczyciel dziękuje uczniom za zaangażowanie na lekcji.
2. Wspólne porządkowanie biblioteki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.