X Portal Edux.pl używa plików cookie. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Więcej informacji » tutaj «.

Numer publikacji: 9100

Arkusz diagnozy ucznia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

ARKUSZ DIAGNOZY

I.Dane osobowe
Imię i Nazwisko
........................................
Data urodzenia
........................................
Zespół diagnozujący
........................................
II. Informacje zdrowotne
Stopień niepełnosprawności
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu
........................................
Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w załączniku.
Choroby - leki
........................................

Stan zdrowia (fizycznego)
........................................

III. Warunki domowe
Informacje o rodzinie
........................................

Warunki materialne
........................................

Postrzeganie dziecka przez rodzinę
........................................

Jak spędza czas wolny i odpoczywa
........................................

Współpraca rodziny ze szkołą
........................................

Domowy rytm dziecka
........................................

Stosowane wzmocnienia, ich skuteczność w opinii rodziców i nauczycieli
........................................

Jak dziecko odpoczywa
........................................

Czy ma obowiązki, przywileje
........................................

Umiejętności adaptacyjne dziecka
........................................

Zachowania nietypowe
........................................

IV. Opis i analiza funkcjonowania w szkole-ocena opisowa i arkusz diagnozujący wiedzę i umiejętności ucznia w załączniku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.