X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 9075
Przesłano:

Naprawiamy i porządkujemy gry i zabawki świetlicowe. Scenariusz zajęć świetlicy

Scenariusz zajęć świetlicy
„Naprawiamy i porządkujemy gry i zabawki świetlicowe”
Prowadzący:Waldemar Skwierawski
Data:31.05.2010

Cele:

1) Dydaktyczno-wychowawcze:
wzbogacenie wiadomości na temat sposobów naprawy opakowań,
wzbogacenie słownictwa,
uzmysłowienie zależności pomiędzy poszanowaniem wspólnego mienia a długością jego użytkowania ,
kształtowanie pożądanych postaw wobec mienia wspólnego,
rozwijanie wyobraźni,
doskonalenie samodzielnego myślenia, wypowiadania się i uogólniania spostrzeżeń,
rozwijanie aktywności uczniów,
poznanie nowych technik napraw,
rozwijanie sprawności manualnej,
wdrażanie do współdziałania i odpowiedzialności zespołowej,

2) Operacyjne – uczeń powinien umieć:
wyjaśnić pojęcia – odpowiedzialność, mienie wspólne, surowce wtórne,
wymienić co najmniej 3 rodzaje materiałów stosowanych do napraw opakowań i wskazać możliwość ich wykorzystania (papier, taśma klejąca,klej,zszywki ),
posegregować gry i zabawki na grupy,
uzasadnić, że utrzymywanie porządku i poszanowanie dobra wspólnego ma wpływ na szybkość jego odnalezienia i długość jego użytkowania,

3) Forma pracy : zbiorowa
4) Metoda pracy :słowna, praktycznego działania
5) Środki dydaktyczne:klej, taśma, nożyczki,zszywacz

6) Tok zajęcia:

- przedstawienie tematu zajęcia,
- pogadanka na temat utrzymania porządku wokół siebie i poszanowania gier i zabawek świetlicowych,
-podział prac i obowiązków,
- segregujemy gry i odkładamy te, które wymagają naprawy,
- naprawiamy uszkodzone opakowania,
- porządkujemy gry i zabawki
- podsumowanie pracy,
- zakończenie - gramy w gry planszowe

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.