X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 9026
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Festyn z okazji Dnia Dziecka

TEMAT: OPRACOWANIE I PRZEPROWADZENIE FESTYNU Z OKAZJI DNIA DZIECKA
NAUCZYCIEL: JOANNA MILEWSKA - ZSO NR 5 - GIMNAZJUM NR 34 W GDAŃSKU

Tradycyjnie 1 czerwca każdego roku w naszej szkole odbywają się obchody Dnia Dziecka, które organizuje Parlament Szkolny, którego w roku szkolnym 2009/2010 byłam opiekunem. Jest to impreza bardzo oczekiwana przez uczniów, ponieważ dostarcza im wiele atrakcji i radosnych przeżyć.

Cele główne:
· Wspomaganie procesu dydaktycznego i wychowawczego szkoły.
· Kształtowanie młodego charakteru poprzez uwrażliwianie na potrzeby innych.
· Kształtowanie podstaw proekologicznych.
· Edukacja poprzez zabawę.

Cele szczegółowe:
§ Propagowanie wśród uczniów aktywności ruchowej, dbałości o harmonijny rozwój, kształtowanie postaw proekologicznych oraz wychowania do rekreacji.
§ Organizacja i uczestnictwo w ważnych wydarzeniach szkolnych.
§ Przeprowadzenie zbiórki pieniędzy dla powodzian.
§ Wdrażanie uczniów w życie szkoły.
§ Wpajanie zdrowych zasad zdrowej rywalizacji sportowej.
§ Integracja podczas gier i zabaw sportowych uczniów w różnym wieku.
§ Wdrożenie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego.

Opis działań:
Przygotowania do imprezy rozpoczęłam od zbierania odpowiednich funduszy na nagrody (z dyskotek szkolnych) oraz zaplanowaniu różnorodnych form konkursów rekreacyjno-sportowych. Podczas spotkania z przedstawicielami wszystkich klas gimnazjum zrobiłam „burzę mózgów” i wspólnie ustaliliśmy, w jaki sposób chcemy świętować ten dzień, bo przecież każdy z nas niezależnie od wieku jest dzieckiem. Przede wszystkim zadbaliśmy o nagłośnienie, aby stworzyć odpowiedni klimat. Przygotowaliśmy wraz z nauczycielami wiele konkurencji zarówno sportowych jak i międzyprzedmiotowych, które były zorganizowane dla uczniów gimnazjum w sali gimnastycznej jak i na boisku szkolnym:
Ř rozgrywki międzyklasowe w:
- piłce nożnej;
- piłce siatkowej;
- piłce koszykowej.
Ř konkurencje indywidulne sportowe:
- kręcenie kółka hula - hop;
- rzut woreczkiem do celu;
- rzut piłką lekarską - 1 kg;
- rzut piłką do kosza;
- rzut piłką ręczną do celu;
- rzut kółkiem do celu;
- skok w dal z miejsca;
- skoki przez skakankę;
- bieg po kopercie.
Ř konkurencje indywidulne międyprzedmiotowe z:
- języka polskiego;
- języka obcego;
- historii;
- chemii;
- fizyki;
- matematyki;
- geografii;
- biologii i ekologii.
Uczniowie z chęcią brali udział we wszystkich przygotowanych konkurencjach. Każdy zawodnik otrzymywał słodki poczęstunek. Rozgrywki zespołowe i indywidualne dostarczyły wielu emocji uczestnikom zabawy.
W trakcie festynu uczniowie mogli oddawać głosy na najsympatyczniejszego nauczyciela, najsympatyczniejszą nauczycielkę, nauczyciela prowadzącego najciekawsze (z ciekawych) lekcje. Wybrani nauczyciele również otrzymali w nagrodę coś słodkiego.
Podczas Festynu wolontariusze zbierali pieniądze do puszek dla poszkodowanych w powodzi. Na koniec dokonaliśmy podsumowania wyników rozgrywek indywidualnych, pani dyrektor wręczyła nagrody i dyplomy najlepszym zawodnikom. Dokonaliśmy losowania drobnych nagród pośród wszystkich uczestników konkurencji.

Efekty działań:

dla szkoły:
Ř Realizacja zadań wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły.
Ř Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka.
Ř Korzystne oddziaływanie wychowawcze szkoły.

dla uczniów:
Ř Propagowanie aktywności ruchowej, dbałości o harmonijny rozwój, kształtowanie postaw proekologicznych oraz wychowania do rekreacji.
Ř Uczulenie wrażliwości na potrzeby innych poprzez udział w akcjach charytatywnych.
Ř Kształtowanie osobowości poprzez zdrową rywalizację sportową.
Ř Wdrożenie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego.

dla mnie:
Ř Przekonanie o słuszności podejmowanych działań.
Ř Zdobyłam doświadczenie w organizacji przedsięwzięcia.
Ř Wzrost poczucia własnej wartości i satysfakcji z pracy, co podnosi moją efektywność i zapał do pracy.

Opracowała: Joanna Milewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.