X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 8985
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Imiesłowy przymiotnikowe. Scenariusz lekcji dla kl. II gimnazjum

Temat: Kłopotliwe formy czasownika – imiesłowy przymiotnikowe.

Cele zajęć:
Uczeń:
- zna nową nieosobową formę czasownika - imiesłów przymiotnikowy
- wie, jaka jest różnica pomiędzy imiesłowem czynnym i biernym
- potrafi tworzyć imiesłowy
- umie odróżnić imiesłów przymiotnikowy bierny od czynnego
Cel wychowawczy: rozwijanie samodzielności, wytrwałości w pracy i dążeniu do celu, uczenie poprzez zabawę
Metody: metoda gier i zabaw, ćwiczeń praktycznych, elementy heurezy
Formy pracy: praca indywidualna
Środki dydaktyczne: tablica, plansza, wykresy, kartoniki z wypisanymi formami czasowników

Przebieg zajęć:
WPROWADZENIE:
1. Zapoznanie uczniów z celami zajęć.
2. Zapisanie pierwszej części tematu lekcji: Kłopotliwe formy czasownika-...
3. Przedstawienie krótkich scenek:
- uczniowie odgadują, jaką czynność wykonuje ich kolega
- zapisują zdania złożone, a następnie przekształcają je w zdania pojedyncze
a/Widzimy, że kolega oprawia zeszyt.
Widzimy kolegę oprawiającego zeszyt.
b/ Widzimy, że kolega podlewa kwiatka.
Widzimy kolegę podlewającego kwiatka.

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA:
4. Porównywanie form czasownika
obkłada - obkładający
podlewa - podlewający

Zwrócenie uwagi na to, że pierwsza grupa to czasowniki w formie osobowej, odpowiadające
na pytanie: co robi?. Druga grupa to czasowniki
w formie nieosobowej, przypominające przymiotnik. Odpowiadają na pytanie: jaki? Odmieniają się przez: liczby, rodzaje i przypadki.
5. Wprowadzenie terminu: imiesłów przymiotnikowy.
6. Dokończenie tematu lekcji.
7. Odsłonięcie zapisanych na tablicy zdań:
Kładę na stole książkę, którą obłożyłem.
Stawiam na parapecie kwiatka, którego podlałam.
8. Zamiana zdań złożonych na zdania pojedyncze:
Kładę na stole obłożoną książkę.
Stawiam na parapecie podlanego kwiatka.
9. Wprowadzenie drugiego rodzaju imiesłowów.
10. Porównanie form:
obłożona (książka) - obkładający (kolega)
podlany (kwiatek) - podlewający (kolega)
- obserwacja przykładów pod kątem działania podmiotu.
11. Wprowadzenie podziału imiesłowów na: czynne i bierne
12.Ćwiczenie: Utwórz od podanych czasowników imiesłowy czynne i bierne: tańczę, gram, biję.
13. Oddzielenie charakterystycznych przyrostków tworzących imiesłowy:
- czynne: ący, ąca, ące
- bierne: -ona, -na, -ta, -ony, -ny, -ty, -one, -ne, -te
14. Zapisanie zasady tworzenia imiesłowów na kartonowej planszy.

ZAKOŃCZENIE:

15. Rozdanie wykresów podsumowujących wiadomości o formach czasownika.
16. Tworzenie "żywego" schematu (uczniowie trzymają w kartoniki z wypisanymi formami czasowników).
17. Zadanie domowe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.