X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 8966
Przesłano:

Piękna nasza Polska cała - scenariusz zajęć, klasa III

Cele operacyjne: uczeń
• wymienia nazwy większych miast i rzek Polski oraz wskazuje je na mapie
• określa kierunki na mapie
• dostrzega piękno ojczystej przyrody oraz rozumie konieczność jej ochrony
• wypowiada się pełnymi zdaniami

Przebieg zajęć:

1. Powitanie i wprowadzenie do tematu- uzupełnienie karty pracy z dzieleniem w zakresie 100 i rozwiązanie hasła: „Królowa polskich rzek”.
2. Podanie tematu zajęć i zapisanie go na tablicy.
3. Odszukanie i odczytanie przez uczniów informacji z encyklopedii nt. hasła „rzeka”.
4. Utrwalenie wiadomości o rzece i jej elementach. Ciche czytanie tekstu, rozmowa na jego temat i samodzielne uzupełnianie kart pracy.
5. Ćwiczenia śródlekcyjne: „Płynie, płynie rzeka”.
6. Przypomnienie i wskazanie kierunków na mapie.
7. Odszukanie na mapie Polski Wisły i wskazanie oraz zaznaczenie za pomocą karteczek samoprzylepnych jej elementów, np. źródła, dopływu, ujścia.
8. Odszukanie, wskazanie i zaznaczenie na mapie miast leżących nad Wisłą.
9. Uzupełnianie notatki o Wiśle- praca indywidualna, na tle muzyki, np. szumu wody.
10. Wykonanie w grupach makiety mapy Polski, z zaznaczeniem Wisły i miast leżących nad nią.
11. Prezentacja prac i podsumowanie zajęć.

Opracowała: mgr Beata Wiarek
Nauczycielka SP38 w Bydgoszczy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.