X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 8963
Przesłano:

Wedrówki po Polsce

Ośrodek tematyczny: Wędrówki po Polsce
Temat dnia: Krajobrazy nadmorskie ( 2 dni)

Cele operacyjne:
uczeń określa na mapie położenie Morza Bałtyckiego i wybrzeża,
wymienia podstawowe cechy i elementy krajobrazu nadmorskiego,
analizuje i czyta teksty o tematyce przyrodniczej,
wyjaśnia znaczenie latarni morskiej, bandery,
rozumie pojęcie transport morski,
czyta wyraziście wiersz, wskazuje czasowniki,
rozumie treść legendy po cichym przeczytaniu,
opowiada treść legendy,
redaguje fragmenty opowiadania,
śpiewa piosenki z akompaniamentem z kasety,
analizuje zadania tekstowe,
posługuje się jednostkami objętości

Formy pracy z uczniami:
indywidualna,
grupowa

Przebieg zajęć:

1.Słuchanie z kasety odgłosów morza- porównanie krajobrazu nadmorskiego i górskiego- kary pracy .
2.Czytanie słów piosenki ludowej „ Hej żeglujże, żeglarzu”
3.Śpiewanie piosenki z akompaniamentem z kasety.
4.Zabawa „Poszukiwanie skarbów”.
5.Praca z mapą Polski.
wskazanie linii brzegowej Morza Bałtyckiego, wskazanie północnej granicy państwa,
odczytanie nazw rzek wpadających do morza( Wisła, Odra)
odczytanie nazw miast portowych.
6.Odczytanie legendy mapy umieszczonej w podręczniku, ćw. 3, str.104,105
7.Ustne opisywanie krajobrazów nadmorskich na podstawie ilustracji w podręczniku i zdjęć z albumów.
( Co to są wydmy? Co się robi, aby zatrzymać wydmy?)
8.Odczytywanie informacji na stronie 105.
9.Samodzielne uzupełnianie tekstu z lukami, ćw.5, str. 105.
10.Zagadki o latarniach morskich.

STOI NAD MORZEM, NIGDY NAD RZEKĄ.
JEJ ŚWIATŁO WIDAĆ BARDZO DALEKO.

11.Oglądanie zdjęć latarni morskich
12.Głośne indywidualne czytanie wiersza „ Latarnie morskie” str. 106. Wskazanie czasowników związanych ze znaczeniem latarni.
13.Śpiewanie piosenki „ Hej, żeglujże, żeglarzu”
14.Matematyka- Zadania tekstowe z wykorzystaniem jednostek objętości płynów –litr, mililitr.
przypomnienie jednostek objętości
pokaz naczyń z podziałką w ml używanych w gospodarstwie domowym.
zbiorowe i indywidualne rozwiązywanie zadań.
15. Do domu:
Polecam, aby dzieci przeczytały uważnie „Legendę o morskiej latarni”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.