X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 8915

Miejsce muzyki w kształceniu zintegrowanym

Fragment pracy dyplomowej: Podsumowanie i wnioski

Głównym celem niniejszej pracy było ukazanie miejsca, jakie zajmuje muzyka w kształceniu zintegrowanym. Dzieci w młodszym wieku szkolnym odczuwają potrzebę obcowania z muzyką. Ma ona ogromny wpływ na ich rozwój, oddziałując w sposób wielostronny na sferę poznawczą i emocjonalną. Wpływa dodatnio na efekty uczenia się. Przeprowadzone badania dowodzą, że muzyka realizowana jest niesystematycznie.
W pierwszym semestrze roku szkolnego 2008/2009 tematy dnia, w których realizowano treści muzyczne stanowią 36%. Zależy to od programu i podręczników, wg których realizowane są treści. W badanej klasie nauczyciel pracował w oparciu o „Program nauczania dla pierwszego etapu edukacyjnego”, Wydawnictwa Nowa Era. Program ten jest zgodny z Podstawą Programową, jednak „muzyka występuje w nim w ograniczonym zakresie”1. Nie jest w nim powiedziane, co powinien uczeń mieć opanowane po pierwszej klasie, ale wskazuje się na to, co powinien opanować po trzech latach nauki.2 Nauczycielka stosowała różne formy muzyczne. Najczęściej ruch przy muzyce, następnie śpiew, słuchanie i grę na instrumentach. Ruch przy muzyce stanowił 37% wszystkich stosowanych form, śpiew 32%, słuchanie 18%, a gra na instrumentach 13%. Wywiad z dziećmi dowodzi, że preferują one wszystkie formy działalności muzycznej, a najbardziej ulubiona jest gra na instrumentach, która występowała najrzadziej. Pozytywny jest fakt, że często stosowaną formą jest ruch przy muzyce, ponieważ dzieci w młodszym wieku szkolnym odczuwają wzmożoną potrzebę ruchu. Równie często występuje śpiew, co związane jest ze zdolnościami muzycznymi nauczyciela. Zdarzało się, że w czasie realizacji tematu dnia stosowano kilka rodzajów form muzycznych, natomiast przez kilka kolejnych dni nie pojawiła się żadna forma. Ma to związek z tym, że nauczycielka nie ma praktyki w klasie pierwszej. Realizując program opiera się na gotowych rozkładach i scenariuszach zajęć. Najprawdopodobniej sytuacja taka ma miejsce wszędzie tam, gdzie muzykę powierza się niedoświadczonym nauczycielom. Należałoby wspierać młodego nauczyciela, zapraszać na zajęcia otwarte, prowadzone przez doświadczonych metodyków, z wieloletnią praktyką, aby mógł wzbogacić swój warsztat pracy. Dodatkowo można by wprowadzić obowiązek doskonalenia warsztatu pracy w kierunku muzyki. Warto też zastanowić się, czy nie stworzyć autorskiego programu lub też realizować dodatkowo taki, w którym treści muzyczne są rozbudowane i jasno sprecyzowane.

PRZYPISY DO PODSUMOWANIA I WNIOSKÓW

1.M.Grusiewicz. Działania muzyczne w zatwierdzonych przez MEN programach nauczania zintegrowanego [w:] E. Zwolińska : Muzyka w nauczaniu zintegrowanym. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz 2002r, s.74
2. Tamże

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.