X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 8869
Dział: Gimnazjum

Czy wiesz, co kupujesz? Scenariusz do realizacji na godzinach wychowawczych w klasach I – III

Temat: Czy wiesz, co kupujesz?

Scenariusz do realizacji na godzinach wychowawczych w klasach I – III Gimnazjum
w Mirosławcu w ramach programu edukacji prozdrowotnej „Trzymaj formę”.

Cel ogólny:

Uświadomienie uczniom zasad bycia świadomym konsumentem przy zakupie produktów żywnościowych.

Cele operacyjne:
Uczeń po zakończonej lekcji:
- Wymienia elementy znajdujące się na etykiecie produktu żywnościowego,
- Zna wpływ dodatków do żywności na zdrowie człowieka,
- Jest przekonany o konieczności zapoznania się z etykietą produktu przed jego zakupem,
- Przy zakupie produktów kieruje się jego wartością odżywczą,
- Podejmuje decyzję zakupu produktu kierując się potrzebą dbania o własne zdrowie,
- Zna prawa konsumenta i wie gdzie szukać pomocy.

Środki dydaktyczne:
o 4 rodzaje karteczek do podziału grup:

Zawartość składników, sposób przechowywania produktów
Wartość energetyczna, termin ważności produktu

o 4 paski arkuszy papieru czarno – kolorowego :
o 1 pasek jednokolorowy,
o 1 pasek z opisem:
To mi szkodzi To mi wyjdzie na zdrowie
arkusz szarego papieru,
o kolorowe karteczki,
o lista substancji E,
o taśma z określeniami (zał. nr 1),
o 2 pudełeczka,
o ksero krzyżówek (zał. nr 2),
o opakowania produktów żywnościowych,
o brystol.

Metody nauczania:
- metoda grup współpracujących,
- tworzenie plakatów,
- burza mózgów.

Formy pracy:
- Grupowa,
- Indywidualna.

Czas pracy: 90 min.

FAZA WSTĘPNA.

1.Nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy. Uczniowie losują karteczki:
GRUPA I – wartość energetyczna,
GRUPA II – zawartość składników,
GRUPA III – termin ważności produktu żywnościowego,
GRUPA IV – sposób przechowywania produktów.
2.Nauczyciel podaje i zapisuje na tablicy temat lekcji. Określa główny cel lekcji.
3.Nauczyciel rozdaje po 2 kolorowe karteczki, na których uczniowie wypisują po 1 elemencie, na które zwracają uwagę w pierwszej kolejności przy zakupie produktów żywnościowych. Liderzy grup przyklejają karteczki na dużym arkuszu papieru wg schematu – powtarzające wypowiedzi przyklejają w tym samym rzędzie.
4.Uczeń odczytuje wypowiedzi kolegów, podając liczbę powtarzających się elementów. Klasa formułuje wniosek (Na co zwracamy uwagę kupując produkty żywnościowe?) na podstawie wykonanego plakatu, który zostaje na nim zapisany.
Uwaga: Nauczyciel nie komentuje wyniku, gdyż konfrontacja tego co robią uczniowie z tym jak powinni postępować nastąpi po wykonaniu pracy grupowej. Uczniowie na koniec samodzielnie ocenią swoje postępowanie w tym zakresie.

FAZA GŁÓWNA.

1.Uczniowie otrzymują po jednym arkuszu dwukolorowego papieru.
Między 4 grupami krążą 2 pudełeczka z taśmą zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W danej chwili co druga grupa ma pudełeczko, po odcięciu karteczki na znak nauczyciela przekazują pudełeczka kolejnym dwóm grupom itd. Na arkuszu przyklejają odcięte z taśmy karteczki z pudełeczek wg zasady:
- Elementy z etykiety, składniki znajdujące się w produkcie, sposoby zachowania, które nie służą naszemu zdrowiu umieszczają na czarnej części arkusza,
- Elementy z etykiety, składniki znajdujące się w produkcie, sposoby zachowania, wpływające korzystnie na stan naszego zdrowia umieszczają na części kolorowej arkusza

Fragment zwiniętej w rulon taśmy znajdującej się w pudełeczku:

Konserwanty, termin ważności minął, Wit. C, brak etykiety na produkcie, wapń

2.Liderzy grup umieszczają na tablicy swoje prace za pomocą magnesów, w wyniku czego powstaje wspólny plakat.

To mi szkodzi To mi wyjdzie na zdrowie

GRUPA I

GRUPA II

GRUPA III

GRUPA IV

Wniosek :

3. Uczniowie odczytują wynik wspólnej pracy, nauczyciel koryguje ewentualne błędy. Uczniowie formułują kolejny wniosek i zapisują na wolnym pasku jego treść. Uczniowie porównują wnioski z obu plakatów w wyniku czego utwierdzają się w swoim postępowaniu lub postanawiają go zmienić kupując produkty żywnościowe.
4. Uczniowie w grupach z przyniesionych opakowań produktów wybierają te, które zawierają konserwanty, barwniki, emulgatory. Korzystają z list oznaczeń substancji E. Z wybranych etykiet i opakowań wykonują piktogramy- proste graficznie znaki informacyjne ostrzegające przed substancjami szkodliwymi dla zdrowia człowieka.

PODSUMOWANIE

1.Prezentacja i omówienie 4 piktogramów.
2. Każdy uczeń rozwiązuje krzyżówkę wg załącznika nr 2 z hasłami.

Nauczyciel odczytuje hasło FEDERACJA KONSUMENTÓW i podaje jej adres:
(Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), adres e-mail (www.federacja-kosumentow.org.pl)
oraz telefon (022 8271173) Rady Krajowej Federacji Konsumentów.

Załącznik nr 1.
Przykładowe określenia do tworzenia plakatu nr 2.

konserwanty
termin ważności minął
wit. C
brak etykiety na produkcie żywnościowym
wapń
przeciwutleniacze
barwniki sztuczne
barwniki naturalne
substancje aromatyczne,
emulgatory,
stabilizatory
czytam zawsze termin ważności
benzoesan sodu
substancje rakotwórcze
regulatory kwasowości
żywność ekologiczna
białko
tłuszcze
węglowodany
żywność modyfikowana genetycznie
składniki mineralne
suplementy diety
wartość energetyczna produktu
nabiał
warzywa
owoce
żywność ekologiczna
produkty zbożowe
zapoznaję się z każdą etykietą produktu żywnościowego
rezygnuję z produktów zawierających substancje poprawiające smak, wygląd, zapach,
nie biorę pod uwagę przy zakupie wydłużonego terminu ważności
kupuję to co mi najbardziej smakuje
nie zwracam uwagi na listę występujących w produkcie składników
kupuję to co reklamują
biorę pod uwagę oświadczenie żywościowe (np. 100 g produktu zawiera min. 50 mg witaminy C)
wartość odżywcza jest dla mnie istotna
jestem konsumentem i znam swoje prawa
porównuje zawartość tłuszczu w kilku produktach
przy wyborze produktów działa zasada „widziały gały, co brały”
przechowuję dany produkt wg wskazań na etykiecie
E210 – E233
zakłócenie trawienia
wysypki
składniki oznaczone literą E i trzema cyframi
działanie rakotwórcze
niszczenie witamin

Załącznik nr 2.
Krzyżówka.
Nauczyciel rysuje tabelę do podanych haseł. Odpowiedzi należy tak rozmieści, aby powstało hasło w pionie - FEDERACJA KONSUMENTÓW.

1.Zawiera bakterie probiotyczne.
2.Jest źródłem informacji o danym produkcie żywnościowym.
3.Doknując odpowiedzialnego wyboru produktu żywnościowego bez substancji konserwujących zwłaszcza od E 210 do E 233 wywieram pozytywny wpływ na swoje ................................... .
4.Konserwant E 211 rakotwórczy.
5.Program prozdrowotny realizowany w naszej szkole.
6.Nadają apetyczny i zachęcający do kupienia wygląd produktom, np.E-160 b
7.Pod tym hasłem klasy przygotowują poczęstunek na zabawę andrzejkową.
8.Wzbogacanie żywności w składniki (witaminy i sole mineralne) utracone w czasie obróbki termicznej.
9.Składa się na nią zawartość w produkcie białka, węglowodanów i tłuszczy.
10.Ma prawo do swobodnego wyboru asortymentów, bezpieczeństwa, rzetelnej informacji.
11.Skrót oznaczający żywność modyfikowaną genetycznie.
12.Hamuje rozwój bakterii w produkcie i przedłuża jego trwałość.
13....................... co kupujesz, bo zapoznajesz się ze składem nabywanego produktu żywnościowego a tego opisanego sztucznie konserwowany, barwiony czy aromatyzowany o przedłużonym okresie trwania wcale nie nabywasz.
14.Racjonalnie się odżywiam i zażywam dużo ................ .
15.Zapobiegają rozwarstwianiu się produktów w czasie przechowywania, mogą zakłócać trawienie.
16.E 322 jest nieszkodliwy, ale inne antyutleniacze powodują wysypki, zakłócenia trawienia i mają działanie rakotwórcze.
17.Gwarantuje prawa konsumenta w art. 76.
18.Już minął, więc nie kupię tego produktu.
19.Na etykiecie zalecany .................... ....................... np. w suchym i chłodnym miejscu.
20. „Wzmacnia kości i poczucie godności.”

Odpowiedzi :
1.kefir
2.etykieta
3.zdrowie
4.benzoesan sodu
5.Trzymaj formę
6.barwniki
7.stop chipsom
8.suplementacja
9.wartość odżywcza
10.konsument
11.GMO
12.konserwant
13.wiesz
14.ruch
15.emulgatory
16.lecytyna
17.konstytucja
18.termin ważności
19.sposób przechowywania
20.nabiał

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.