X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 8860
Przesłano:

Ludowość, patriotyzm, miłość - inspiracją dla twórczości Fryderyka Chopina - 200 rocznica urodzin Chopina. Konspekt lekcji muzyki, klasa V

Poziom kształcenia: klasa V
Przedmiot: muzyka
Czas zajęć: 1 jednostka lekcyjna 45 minut
Miejsce zajęć: klasa szkolna

Cele ogólne:
Poznawanie piękna muzyki i jej wartości.
Docieranie do wnętrza człowieka poprzez sztukę i kształtowanie jego osobowości.
Budowanie trwałych relacji kompozytor – dzieło – odbiorca w kategorii przeżycia emocjonalnego i estetycznego.

Cele szczegółowe – operacyjne

• „ zna i potrafi określić formę pieśni i jej budowę
• „ potrafi wyodrębnić w utworze zdanie i frazę
• „ potrafi krótko przedstawić życiorys kompozytora i wskazać charakterystyczne cechy jego twórczości
• „ potrafi wskazać w poznanych już utworach Chopina elementy ludowości, romantycznej uczuciowości oraz patriotyzmu

Formy zajęć:
pogadanka, słuchanie muzyki, dyskusja, swobodna wypowiedź

Metody:
problemowo-analityczna, rozwijające zdolności percepcji, przeżywania i wyobraźni muzycznej, praktycznego działania

W lekcji wykorzystane będą krótkie filmy, które dodatkowo ukazują tło historyczne (historia), uwrażliwiają na piękno krajobrazu polskiego oraz stroju ludowego (plastyka) zawierają odwołania do nieprzemijających wartości humanitas – teksty Jana Pawła II, (literatura, etyka, filozofia)
Pomoce dydaktyczne:

Odtwarzacz płyt DVD
Płyta DVD z nagraniami utworów Chopina:
1. F. Chopin. Etiuda E-dur - London Philharmonic Symphony dyr. Charles Gerhardt 3:16
2. F. Chopin. Pieśń „Życzenie” w wykonaniu Marthy Eggerth ( żony Jana Kiepury) 1:51
3. F. Chopin. Mazurek op. 33 – fragment filmu „Pragnienie miłości”1:38
4. Żelazowa Wola – Dworek i Park – filmik 4:04
5. F. Chopin. Etiuda Rewolucyjna – Materiał filmowy 2:41
6. F. Chopin. Scherzo h-moll – fragment z tematem kolędy „Lulajże Jezuniu”
Zapis nutowy pieśni „Życzenie”
Łączny czas nagrań 17:30

Przebieg zajęć:

1. Czynności organizacyjne – 2:00
2. Krótkie powtórzenie wiadomości i przypomnienie tematów utworów słuchanych na poprzedniej lekcji - 7:00 ( 9:00)
3. Słuchamy i oglądamy film wprowadzający do tematu lekcji F. Chopin. Etiuda E-dur - London Philharmonic Symphony dyr. Charles Gerhardt - 3:16 (12:16)
4. Przedstawienie sylwetki kompozytora, jego twórczości i jej znaczenia w kontekście dwusetnej rocznicy jego urodzin - 5:00 (17:16)
5. Słuchamy: Pieśni „Życzenie” w wykonaniu Marthy Eggerth ( żony Jana Kiepury) 1:51 (19:35)
6. Omówienie formy pieśni jej budowy - nawiązanie do Jana Kiepury i Marthy Eggerth – oglądamy zapis nutowy pieśni z akompaniamentem (partytura) - 3:00 (22:35)
7. F. Chopin. Mazurek op. 33 – fragment filmu „Pragnienie miłości”- 1:38 (24:18)
8. Krótkie omówienie filmiku – 3:00 – zwrócenie uwagi na ludowość w muzyce Chopina (27:18)
9. Projekcja filmiku: Żelazowa Wola – Dworek i Park – 4:04 (31:24)
10. Komentarz do filmu – 1:00 (32:24)
11. Słuchamy i oglądamy: Etiuda Rewolucyjna – materiał filmowy – 2:41 (35:05)
12. Krótki komentarz i dyskusja na temat sytuacji w Polsce w XIX wieku – losach i odczuciach kompozytora – 3:00 (38:05)
13. Słuchamy fragmentu Scherza h-moll z tematem kolędy – „Lulajże Jezuniu” – 3:00 (41:05)
14. Podsumowanie lekcji – 3:55 (45:00) - Rola przeżycia – nastroje, odczucia, - wartość przeżyć dla człowieka, znaczenie muzyki Chopina dla polaków i świata.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.