X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 8777
Przesłano:

W świecie dźwięków - zajęcia wychowawcze

KONSPEKT ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH

TEMAT: W ŚWIECIE DŹWIĘKÓW
Cel e ogólne

uwrażliwianie na różnorodność dźwięków w otoczeniu;
poznawanie nowych zabaw z wykorzystaniem muzyki i instrumentów muzycznych.

Cele operacyjne
Uczeń:
uważnie słucha i obserwuje;
wypowiada się na zadany temat;
identyfikuje dźwięki przyrody i instrumentów muzycznych;
wie, że hałas powoduje utrudnienia w komunikacji werbalnej;
rozumie szkodliwy wpływ hałasu na nasze zdrowie;
rozpoznaje i nazywa instrumenty muzyczne oraz rozpoznaje dźwięki tych instrumentów;
śpiewa i rozwija ekspresję ruchową.

Metody: pogadanka, pokaz praktycznego działania, aktywizujące, elementy dramy.
Formy: indywidualna, zbiorowa, jednolita, zespołowa.
Środki dydaktyczne: nagrania dźwięków i odgłosów przyrody, melodii „Marsz instrumentów”, piosenki „Wesoła melodia”(Barbara Forma), zdjęcia instrumentów, instrumenty muzyczne, tabliczki z nazwami instrumentów, karteczki z poleceniami dotyczącymi naśladowania dźwięków, sprzęt do odtwarzania płyt CD i taśm magnetofonowych, pompony z bibuły, tabliczki do podsumowania zajęć.

Przebieg zajęć

Powitanie dzieci, przedstawienie tematu i celu zajęć.

Zabawa: Nadajniki – zagłuszacze – odbiorniki.
Dzieci podzielone zostają na trzy zespoły i ustawione w równoległych liniach, w odległości 2-3 metrów od siebie. Zadaniem zespołu nadajników jest przekazanie zespołowi odbiorników hasła np. HARMIDER. Pomiędzy nimi stoi zespół zagłuszaczy, którego zadaniem jest, za pomocą krzyku, przeszkodzenie w rozpoznaniu hasła. Na sygnał prowadzącego zespoły starają się jednocześnie wypełnić swoje role. Usłyszenie prawidłowego hasła przez zespół odbiorników lub sygnał prowadzącego kończy zabawę.

Dzieci siedzą w kręgu. Nauczyciel pyta: Co utrudniało Wam odgadnięcie hasła? Jakie dźwięki słyszeliście? Czy dźwięki te były przyjemne? Jakie dźwięki w otoczeniu są nieprzyjemne? Kiedy i dlaczego są nieprzyjemne? Jak się wtedy czujecie?

Pogadanka nauczyciela na temat szkodliwości hałasu dla naszego zdrowia.
Nauczyciel zaprasza do wysłuchania nagrania relaksacyjnego, prezentującego odgłosy przyrody: śpiew ptaków, plusk wody, szum wiatru itp. Rozmowa z dziećmi na temat wysłuchanych dźwięków. Czy odgłosy te były miłe dla ucha? Czy sprawiły Wam przyjemność? Jakie jeszcze inne dźwięki sprawiają ludziom radość? Czy przy muzyce i piosence dobrze się czujecie? Czy dźwięki piosenki zachęcają do wspólnej zabawy?

Piosenka: Wesoła melodia.
Dzieci stają w kole. Każde dziecko wkłada na ręce pompony z bibuły. Dzieci śpiewają znaną już piosenkę. Piosence towarzyszy taniec według uporządkowanych sekwencji ruchów.

Zabawa: Marsz instrumentów.

Nauczyciel zadaje pytanie: Jakie przedmioty tworzą melodię? Prezentuje z płyty CD zdjęcia instrumentów występujących w zabawie i omawia animację tych instrumentów. Każdy uczestnik zawiesza na szyi kartonik z nazwą jednego z instrumentów. W rytm muzyki uczestnicy maszerują po obwodzie koła, instrument mający swoje „solo” wchodzi do środka koła imitując grę na tym instrumencie. Grupa naśladuje jego ruchy. Przed rozpoczęciem zabawy nauczyciel prosi o bardzo uważne słuchanie muzyki i prawidłowe rozpoznanie i nazwanie pojawiających się w marszu instrumentów.

Zabawa dźwiękowa: Polowanie na instrumenty.
Dzieci siedzą w kole, w dużych odstępach od siebie. Każdy uczestnik otrzymuje jeden instrument np.: trójkąt, grzechotkę, gitarę, bębenek, flet, talerze. Jedna osoba staje w środku z zawiązanymi oczami. Teraz wszystkie instrumenty po kolei wydają kilka dźwięków. Prowadzący prosi dziecko z zawiązanymi oczami o wskazanie określonego instrumentu. Nauczyciel wskazuje na różne instrumenty, które zaczynają jednocześnie grać. Dziecko musi z tego „muzykowania” wybrać właściwy instrument i zlokalizować go.

Zabawa w dźwiękowe Kalambury.
Dzieci pozostają w kręgu. Nauczyciel włącza muzykę i podje dzieciom koszyczek, w którym znajdują się karteczki z poleceniami. W rytm muzyki koszyczek wędruje z rąk do rąk. Na zatrzymanie muzyki – osoba, która ma koszyczek, losuje jedną kartkę. Czyta polecenie i wykonuje je. Pozostali uczestnicy odgadują jakie to było polecenie.
Przykłady: naśladuj dźwięk jadącego pociągu, szum drzew podczas burzy, odgłosy wiertarki podczas prac budowlanych, plusk ryby w wodzie, wycie wichru w konarach drzew.

Podsumowanie zajęć.
Nauczyciel zdaje pytanie: Jakie dźwięki dzisiaj słyszeliście? Których dźwięków powinniśmy unikać i dlaczego? Wybrane dziecko odkrywa pojedyncze słowa na tablicy i odczytuje zdanie: Prosimy, nie krzyczcie tak, bo hałas na szkodzi!
Jakie dźwięki sprawiają nam przyjemność i przynoszą radość? Kolejne dziecko odsłania słowa następnego zdania na tablicy: Piosenka jest dobra na wszystko!
Nauczyciel dziękuje za zaangażowanie i aktywność dzieci podczas zajęć.

Ewaluacja:
Dzieci wybierają wesołe lub smutne buźki (z papieru samoprzylepnego) i przykleją do odzieży.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.