X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8739
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Moja mama. Scenariusz zajęcia z zakresu przygotowania dzieci do czytania

Scenariusz zajęcia z zakresu – przygotowanie dzieci do czytania
Grupa dzieci 6 letnich
Nauczyciel: Maria Gibała
Temat zajęcia: „Moja mama”
Cele ogólne:
- kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoją rodziną, dostrzeganie wkładu pracy mamy w codzienne życie domowe
- kształtowanie umiejętności wypowiadania się: poprawne budowanie zdań, dzielenie się przeżyciami
- rozwijanie wrażliwości słuchowej
- rozwijanie słuchu fonematycznego
- doskonalenie percepcji i pamięci wzrokowej
- wyrabianie koordynacji wzrokowo – ruchowej
-rozwijanie wyobraźni ruchowej
- motywowanie do samodzielnego czytania
Cele operacyjne:
- dostrzega i różnicuje dźwięki w otoczeniu
- wypowiada się na określony temat
- poprawnie buduje wypowiedzi wielozdaniowe
- naśladuje ruchem różne czynności
- dzieli wyraz na sylaby
- dokonuje analizy głoskowej wyrazów
- wybrzmiewa głoski w nagłosie
- rozpoznaje cyfry od 1 do 6
- wyszukuje elementy składowe podanego wzoru
- czyta zdania ze zrozumieniem
- czyta tekst ze zrozumieniem
Metody:
czynne – zadań stawianych do wykonania
słowne
oglądowe
pedagogiki zabawy
twórcze – burza mózgów, improwizacja ruchowa
elementy metody W. Sherborne
Pomoce dydaktyczne: kaseta „Dźwięki dookoła nas”, płyty z nagraniami: „Marsz Turecki”, „Idzie niebo”, magnetofon, obrazki z cyframi na odwrocie, wzór szalika, obrazki z fragmentami wzoru (elementy literopodobne), karty pracy, brystol, flamaster

Przebieg:

1.Powitanie:
Zabawa integracyjna „Miejsce po mojej prawej stronie jest puste. Zapraszam...”
Dzieci kolejno zapraszają kolegów i siadają w kole.
2.Ćwiczenie słuchowe:
Słuchanie nagrania z kasety:
(odkurzacz, robot kuchenny, szum wody z kranu, zamykanie drzwi)
Dzieci odgadują co usłyszały i skąd mogą pochodzić te dźwięki.
Kojarzą je z domem.
O czym myślicie, gdy słyszycie słowo dom?
Z czym słowo dom jeszcze wam się kojarzy?
3. Wypowiadanie się na podany temat:
O kim mówi zagadka?
„Kto nas kocha tak jak nikt
i ogarnia całym sercem?
I do kogo można przyjść
Z każdym smutkiem jak najprędzej?”(mama)
Dzieci kolejno wypowiadają się na temat: Jakie prace w domu wykonuje mama i w czym mogą jej pomóc?
4. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Co robi mama”:
Dzieci kolejno naśladują czynności podane przez nauczyciela: czesanie, pranie, odkurzanie, prasowanie, prowadzenie samochodu itp.
5. Zabawa dydaktyczna „Jaki prezent dostanie mama?”:
Dzieci dobierają się w grupy 6-osobowe.
Otrzymują obrazki (dz. zdolne – dłuższe wyrazy). Podskakują tyle razy, ile jest sylab w ich nazwie. Wystukują na bębenku liczbę głosek.
Każdy obrazek na odwrocie ma cyfrę (cyfry od 1 do 6). Dzieci w grupach ustawiają się tak, aby ułożyć cyfry kolejno od 1 do 6. Z pierwszych głosek utworzonego ciągu wyrazów układają nazwę prezentu dla mamy:
I grupa – KORALE
II grupa – LAURKA
III grupa – APASZKA
IV grupa - BROSZKA
6. Taniec dla mamy:
Improwizacja ruchowa do muzyki W. A. Mozarta „Marsz Turecki”.
7. Rozpoznawanie symboli graficznych „Szalik mamy”:
Na tablicy magnetycznej znajduje się wzór szalika dla mamy podzielony na małe części (każda część ma inny wzór literopodobny). Każde dziecko losuje jeden fragment takiego samego szalika. Zadaniem dzieci jest ułożenie na dywanie identycznego szalika.
8. Zabawa wyciszająca wg.W. Sherborne „Kołyska”:
Dzieci dobierają się parami (mama – dziecko). Dziecko, które jest mamą kołysze delikatnie partnera przy dźwiękach kołysanki „ Idzie niebo ciemną nocą”. Na przerwę w muzyce – zmiana.
9. Praca indywidualna (karty pracy):
Praca na trzech poziomach według możliwości dzieci.
I – Czytanie wiersza „Kwiatek” G. Koby, rysowanie bukietu dla mamy według wiersza;
II – Czytanie prostych zdań i ilustrowanie ich np. Mama lubi tulipany. Mama nosi korale.
III – Wyodrębnianie głosek w nagłosie w nazwach obrazków i składanie z nich prostego wyrazu (mama), ilustrowanie go.
Obrazki: Motyl – Aparat – Miska - Agrafka
10. Zakończenie – słoneczko wyrazowe „Jaka jest mama”:
Dzieci określają mamy za pomocą przymiotników, nauczycielka zapisuje określenia. Odczytywanie zapisanych wyrazów. Śpiewanie piosenki „Mama to skarb” ( płyta Nasza klasa
Cz. 2).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.