X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 8735
Dział: Gimnazjum

Sprawdzian ze znajomości i zrozumienia treści lektury "Wujek Karol. Kapłańskie lata Papieża" Pawła Zuchniewicza po jej omówieniu

Sprawdzian ze znajomości i zrozumienia treści lektury „Wujek Karol. Kapłańskie lata Papieża”Pawła Zuchniewicza po jej omówieniu.

Przystępując do pracy, pamiętaj, aby udzielać odpowiedzi pełnym zdaniem.
Powodzenia!!!

Imię i nazwisko: ....................................... Data: ............
Klasa: ............

1. Podaj, w jakich latach toczy się akcja powieści P. Zuchniewicza „Wujek Karol. Kapłańskie lata Papieża”. ( 0 – 1)

........................................
2. Wymień dwa państwa i jedno miasto, które odwiedził Karol Wojtyła ze Stanisławem Starowieyskim zanim dotarł do Rzymu. ( 0 – 2)
........................................

3. Wymień przynajmniej dwa miejsca, które zwiedził Karol Wojtyła w Rzymie lub jego okolicach i nazwij uczucia, przeżycia wewnętrzne nimi wywołane. (0 – 2)

Miejsce:........................................
Nazwa uczucia, przeżycia wewnętrznego:.......................................

4. Wyjaśnij, co dała Karolowi Wojtyle lektura książki H. Sienkiewicza „Quo vadis”. (0 – 1)

........................................
5. Podaj nazwę uczelni, na której studiował Karol Wojtyła w Rzymie. (0 – 1)
........................................

6. Wymień przynajmniej trzy języki obce, które znał Karol Wojtyła. (0 – 1)
........................................

7. Wymień dwie osoby, które odegrały ważną rolę
w życiu kapłańskim Karola Wojtyły. Uzasadnij wybór każdej postaci jednym zdaniem złożonym. (0 – 3)
........................................

8.Uzasadnij w formie dwóch zdań złożonych, że Karol Wojtyła był zwyczajnym i niezwyczajnym człowiekiem. (0 – 2)
........................................

9. Wyjaśnij w formie jednego zdania złożonego, dlaczego, zdaniem młodego flamandzkiego księdza, Polacy mieli tyle siły, aby przetrwać koszmar wojny, nazizm, komunizm. (0 – 2)
........................................

10. O jakich poczynaniach komunistów w Polsce opowiedział kard. Sapieha podczas wizyty
w Rzymie? Podaj przynajmniej dwa przykłady.( 0–1)
........................................
........................................

11. Podaj cel wyjazdu wakacyjnego do Francji, Belgii i Holandii Karola Wojtyły i jego przyjaciela po pierwszym roku studiów w Rzymie? (0–1)
........................................

12. Wymień przynajmniej dwie parafie, w których „pracował” Karol Wojtyła po powrocie z Rzymu do kraju.(0–1)
........................................

13. Sformułuj dwa argumenty potwierdzające słowa Karola Wojtyły, iż „... młodzież, ze wszystkimi jej sprawami, weszła w szczególny sposób w moje życie,
w moje posłannictwo i posługę.” (0 – 2)
........................................

14. Karol Wojtyła był otwarty na dialog z ludźmi. Wyjaśnij w formie dwóch zdań złożonych, jak to odnosi się do spotkania z niewierzącym w Boga studentem architektury, Olkiem? (0 –2)
........................................

15. Podaj dwa pseudonimy Karola Wojtyły i wyjaśnij ich genezę.( 0 – 4)
........................................
........................................
16. Wyjaśnij, dlaczego Karol Wojtyła tak bardzo umiłował sobie pieśń religijną „Barka”?
(0 – 1)
........................................
........................................

Proponowany klucz odpowiedzi:

1.Akcja powieści P. Zuchniewicza „Wujek Karol. Kapłańskie lata Papieża” toczy się w latach 1946 – 1959. 1 p.
2. Karol Wojtyła ze Stanisławem Starowieyskim zanim dotarł do Rzymu odwiedził Czechosłowację - Pragę, Niemcy – Norymbergię i Strasburg, Francję – Paryż.
2 p. – dwa państwa, jedno miasto
1 p. – jedno państwo, jedno miasto; dwa państwa
3.Bazylika św. Piotra – zachwyt, podziw, zaskoczenie
katakumby św. Kaliksta – skupienie, ciekawość kościół św. Andrzeja na Kwirynale – zaduma, zamyślenie, skupienie, spokój
kościół św. Benedykta w Subiaco – przywołanie wspomnień, tęsknota
San Giovanni Rotondo – fascynacja, zaskoczenie, zamyślenie, powaga 2 p. – dwa miejsca i dwa uczucia
1 p. – dwa miejsca; dwa miejsca i jedno uczucie
4.Lektura powieści H. Sienkiewicza „Quo vadis” dała Karolowi Wojtyle wyobrażenie idealnego obrazu Rzymu pierwszych chrześcijan. Dzięki tej książce chciał przybliżyć sobie Rzym, lepiej go poznać i
zrozumieć. 1 p.
5.Karol Wojtyła studiował w Rzymie na uniwersytecie papieskim „Angelicum” lub na Uniwersytecie „Angelicum”. 1 p.
6.Karol Wojtyła znał język francuski, włoski, łaciński, hiszpański, niemiecki. 1 p.
7.Ważną rolę w życiu kapłańskim Karola Wojtyły odegrali: kard. Adam Stefan Sapieha, kard. Stefan Wyszyński, Jan Tyranowski, ojciec Pio.
Karol Wojtyła był wdzięczny kardynałowi Adamowi Sapiesze, że troszczył się niego i czuwał na jego rozwojem duchowym.
Wysłał go na studia do Rzymu, aby się kształcił.
Dzięki kardynałowi Adamowi Sapiesze Karol Wojtyła odwiedził kraje Morza Śródziemnego, w których poznawał stosunek ludzi do wiary w Boga.
Karol Wojtyła podziwiał kardynała Stefana Wyszyńskiego za jego głęboką wiarę w Boga i Matkę Boską, która pozwoliła mu przezwyciężyć czas uwięzienia w Komańczy.
Kardynał Stefan Wyszyński był dla Karola wzorem duszpasterza, którego cenił za wytrwałość, wyrozumiałość, cierpliwość i stosunek do ludzi pracy.
Jan Tyranowski był prostym krawcem z parafii na Dębnikach, który zastępował Karolowi Wojtyle ojca.
Jan Tyranowski był człowiekiem głęboko wierzącym i praktykującym chrześcijaninem, który wniósł do życia Karola Wojtyły wiele radości i miłości.
Jan Tyranowski spotykał się i prowadził pogadanki z młodzieżą, dzięki czemu i Karol Wojtyła bardzo cenił sobie kontakty z młodymi ludźmi.
Msza św. celebrowana przez Ojca Pio była dla Karola Wojtyły niesamowitym przeżyciem, bo zobaczył w nieżywy obraz cierpiącego i zmartwychwstałego Chrystusa.
Po spowiedzi u Ojca Pio Karol Wojtyła długo myślał o tym zakonniku, który naznaczony stygmatami, był jednocześnie stanowczym, bystrym, ale prostym i zwięzłym spowiednikiem.
1 p. – podanie dwóch osób
2 p. – za zdania złożone
8. Karol Wojtyła był zwyczajnym człowiekiem, gdyż
2 p.
9.Zdaniem młodego flamandzkiego księdza Polacy mieli siłę przetrwania koszmaru wojny, nazizmu i komunizmu, gdyż ludzie z Zachodu nie wytrzymaliby takiej próby, nie byliby zdolni do takich poświęceń dla swojej ojczyzny jak Polacy.
Polacy przetrwali koszmar wojny, nazizm i komunizm, bo wierzyli w zwycięstwo, wszelkimi sposobami walczyli z wrogiem oraz byli głęboko przekonani, że wiara w Boga pomoże im przezwyciężyć wszelkie przeciwności losu. 2 p.
10.Kardynał Sapieha podczas wizyty w Rzymie opowiedział o następujących poczynaniach komunistów w Polsce: fałszowaniu wyborów, zastraszaniu ludności, aresztowaniach, odciąganiu ludzi od Kościoła i wiary. 1 p.
11.Celem wyjazdu wakacyjnego Karola Wojtyły i jego przyjaciela do Francji, Belgii i Holandii było nawiązywanie kontaktów z innymi duszpasterstwami, poznawanie ich działalności i sposobów zjednywania ludzi do głoszonych prawd Bożych. 1p.
12.Po powrocie z Rzymu do kraju Karol Wojtyła „pracował” kolejno w: Niegowici, kościele św. Floriana, kościele św. Katarzyny, kościele św. Anny w Krakowie. 1p.
13.Młodzież była dla Karola Wojtyły darem od Boga.
Łączyła go z młodzieżą bardzo osobista więź. Cenił sobie wspólne spotkania, rozważania, refleksje na różne tematy, rekolekcje, modlitwę. Z każdą sprawą i problemem mogła się do niego zwrócić, bo wiedziała, że wysłucha, wesprze i nie odmówi pomocy.
Był pełen wyrozumiałości, otwartości i szczerości dla młodzieży, która odwdzięczała mu się tym samym.
Towarzyszył im nie tylko w chwilach szczęścia, ale również wspierał w niepowodzeniach. 1 p.
14.Rozmowa z niewierzącym studentem architektury, Olkiem, była kolejną sposobnością do poznania przekonań młodych ludzi, wymiany poglądów na naukowe i religijne podejście do wiary. Karola Wojtyłę nie zniechęciła do rozmowy bojowa i wybuchowa postawa studenta z uporem zaprzeczającego istnieniu Boga.1 p.
15.Pierwszy pseudonim Karola Wojtyły to „Wujek” nadany mu przez Dankę Skrabiankę podczas pierwszej wyprawy w góry do Zakopanego. Podejrzanym wydawałaby się samotna podróż z księdzem w towarzystwie młodych kobiet w czasach stalinowskiego terroru, komunizmu.
Drugi pseudonim to „Sadok”. Tak ochrzciły go Teresa Skawińska i Zosia Jaroniówna. Sadok to główny bohater dwóch powieści Władysława Grabskiego.
W pierwszej z nich „W cieniu kolegiaty” Sadok to pełen wątpliwości młody człowiek, a w drugiej „Konfesjonał” to pobożny ksiądz i gorliwy spowiednik. 2 p.
16.Karol Wojtyła tak bardzo umiłował sobie pieśń religijną „Barka”, bo przypominała mu moment, w którym, przebywając na łodzi, został wezwany, aby być biskupem. 2 p.
Razem: 27 p.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.