X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 8699
Dział: Gimnazjum

Scenariusz projektu "Europa nasz wspólny dom"

SCENARIUSZ PROJEKTU
„EUROPA- NASZ WSPÓLNY DOM”
(na obchody Dnia Europejskiego w ramach Święta Szkoły dnia 30.04.2010r.

I Cele edukacyjne

- rozwijanie wiedzy o Konstytucji 3 maja
- uświetnienie obchodów Święta Szkoły
- prezentacja Polski jako kraju Unii Europejskiej
- uświadomienie historycznych i kulturalnych powiązań Polski i Europy
- zrozumienie roli Polski w świecie
- kształtowanie poczucia wspólnego dziedzictwa kulturowego z innymi narodami
- uczenie miłości do ojczyzny i tolerancji wynikającej z lepszego poznania innych narodowości
- rozwijanie zdolności wokalnych, plastycznych, tanecznych
- kształtowanie umiejętności planowania i wykonywania zadań
- rozwijania umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
- kształtowanie umiejętności efektywnego współpracowania w zespole oraz rozwiązywania problemów w sposób twórczy
- wykazanie się samodzielnością, talentami organizatorskimi przez uczniów

II Metody: projekt
Rodzaj: grupowy

Formy prezentacji:
- wystawa prac plastycznych
- akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
- prezentacja państwa Unii Europejskiej, plakatów, flak, gazetek przygotowanych przez uczniów

III Przydział zadań

W realizacji projektu będą uczestniczyły klasy I-III gimnazjum. Realizacja rozpocznie się w lutym, tak aby prezentacje mogły się odbyć w czasie Święta Szkoły 30 IV 2010r.
Każda klasa ma za zadanie:

1. wykonać flagę wylosowanego państwa o wymiarach 70/100 cm. -16 kwietnia 2010r.
2. wykonać plakat o wymiarach arkusza z brystolu 70/100cm, który będzie zawierał informacje dotyczącego danego państwa – 16 kwietnia 2010r.
3. przygotować w swoich salach gazetki w dowolnej technice i formie nt. wylosowanych państw- do 19 kwietnia 2010r.
4. przygotować 10 minutową prezentację, która będzie ukazywać kulturę, osobliwości, walory, charakterystyczne cechy danego państwa
5. przygotować prace plastyczne na konkursy pod hasłem: „6 lat w Unii Europejskiej”, „Wokół Konstytucji 3 Maja, patrona szkoły”.- do 16 kwietnia 2010r.
6. przygotować pytania na debatę z samorządowcami „uczniowie kontra samorządowcy”
Przewodniczący klasy losuje państwo Unii Europejskiej, prezentowane następnie przez klasę.
Każdemu zespołowi zostaje przydzielone tyle samo zadań.
Na ich wykonanie uczniowie mają ponad 2 miesiące. Zespól będzie korzystał z pomocy wychowawców, nauczycieli historii, plastyki, muzyki, j. polskiego, bibliotekarza, opiekuna Szkolnego Klubu Europejskiego.

IV Czas realizacji

- czas pracy Szkolnego Klubu Europejskiego od XII 2009- II 2010r.
- poszczególne klasy będą miały 2,5 miesiąca na przygotowanie się do prezentacji
tj. II-IV 2010r.
termin realizacji 15 II- 30 IV 2010r.

- flagi, plakaty, prace plastyczne klasy przygotowują do 16 IV 2010r.
- gazetki – do 19 kwietnia 2010r.

V Miejsce realizacji
Aula szkolna, sala gimnastyczna, sale lekcyjne

VI Przebieg dnia 30 IV 2010r.
- spotkanie klas z wychowawcami
- zwiedzanie wystawy prac plastycznych
- udział młodzieży w debacie z samorządowcami „uczniowie kontra samorządowcy”
- udział klas i zaproszonych gości w uroczystej akademii z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
- prezentacja państw Unii Europejskiej
- ogłoszenie wyników konkursów plastycznych, Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej i Konkursu Wiedzy o Konstytucji 3 Maja
- koncert zespołu „Broken dreams pod kierunkiem pana Andrynowskiego

VII Konkursy poprzedzające Dzień Europejski
- konkursu plastyczne: „6 lat w Unii Europejskiej”, „ Wokół Konstytucji 3 Maja,
patrona szkoły”- do 16.04.2010r.
- konkurs wiedzy o Unii Europejskiej- 16.04.2010
- konkurs wiedzy o patronie- 16.04.2010r.
- konkurs na najciekawszą gazetkę w Sali lekcyjnej- do 19.04.2010r.
Gazetka zostanie oceniana przed imprezą. Wyniki zostaną uwzględnione w konkursie „Nasz klasa jest najlepsza”. W zadaniu oceniane będą zawarte wiadomości, pomysłowość.

VIII Nauczyciele biorący udział w przygotowaniu projektu
Monika Szudra
Violetta Bogdanow
Krzysztof Chudak
Alicja Przybyłek
Monika Włoch
Małgorzata Szymańska
wychowawcy klas I-III gimnazjum

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.