X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8667
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wszyscy witamy Panią Wiosnę - scenariusz zabaw ruchowych w ogrodzie przedszkolnym

TEMAT: „Wszyscy witamy Panią Wiosnę”- zabawy ruchowe w terenie .

CELE OGÓLNE: Rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych na powietrzu.
Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe.
Wzmacnianie wiary w możliwości dziecka podczas pokonywania zadań ruchowych.
Nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka.
Nabywanie odporności organizmu poprzez hartowanie ciała w trakcie zabaw ruchowych na świeżym powietrzu

CELE OPERACYJNE:
Dziecko:
-współdziała zgodnie z innymi dziećmi podczas realizacji zadań ;
- porusza się po wyznaczonym terenie w ogrodzie przedszkolnym;
- reaguje na dźwięk instrumentu (trójkąt, bębenek) w czasie zabaw ruchowych;
- biega w różnych kierunkach bez potrącania innych;
-bawi się tak, by nie zrobić krzywdy sobie i innym.
METODY: zabawy naśladowcze, zadaniowa, problemowa

TECHNIKI: język ciała

FORMY: praca z grupą, zabawy ruchowe na powietrzu

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: laski, krążki, obręcze, trójkąt,
tamburyno, chusta animacyjna, piłeczka ,wstążki, sznurek, list od Pani Wiosny.

PRZEBIEG:

1. Podanie celu zajęcia, przypomnienie zasad zachowania w czasie zajęć w ogrodzie (bawimy się na wyznaczonym terenie, biegamy bez potrącania).

2. Znaki od Pani Wiosny – szukanie i odczytanie listu z zadaniami dla przedszkolaków.
3.„Jestem kwiatem” – język ciała – ćwiczenie dużych grup mięśniowych- dzieci w pozycji kucznej, głowy schowane, powoli podnoszą się, rozprostowują ręce, nogi, tułów, wyciągają ramiona w górę, przechodzą kilka kroków i znów wracają do pozycji kucznej.

4. „Motyle i bąki” – zabawa orientacyjno-porządkowa – na wyznaczonym terenie leżą rozłożone na trawie obręcze. Dziewczynki (motyle) poruszają się na dźwięk trójkąta, Chłopcy (bąki) poruszają się na dźwięk tamburyna, na sygnał – sfruwają do uli (obręcze).

5. „Żaby” – zabawa bieżna z elementem skoku – dzieci biegają w różnych kierunkach przy dźwiękach tamburyna, na przerwę-skaczą jak żabki w różnych kierunkach.

6. „Berek- bocian” – zabawa z elementem biegu - dzieci biegają uciekając przed berkiem, przed złapaniem uchroni je przyjęcie pozycji bociana.

7. „Skrzydło motyla” – zabawa z chustą animacyjną – dzieci falują chustą.

• kąpiel w wodzie- jedno dziecko wchodzi na chustę,
pozostałe leciutko nią falują,
• rybak i rybka- jedno dziecko „rybka” wchodzi pod chustę,
dziecko „rybak” ma za zadanie złapać rybkę,
• traf do dziurki- n-lka wrzuca piłeczkę, zadaniem dzieci jest
trafienie piłką do dziury znajdującej się w środku
chusty.

8..Swobodny taniec z towarzyszeniem tamburyna-gdy melodia raptownie się urywa – zatrzymanie się w bezruchu w takiej pozycji, w jakiej kogo zastała przerwa.

9.,,Kto dorzuci ’’- zabawa z elementem rzutu- dzieci próbują z pewnej odległości dorzucić do kosza woreczkiem , jeśli nie dorzucą – zmniejszają odległość .

10.,,Bieg do celu parami’’ -upatrzenie sobie jakiegoś punktu odległego i zdążanie do niego po linii krzywej, klucząc przez dłuższy czas, zanim dobiegną do celu.

11.Bieg parami- na sygnał dzieci , parami biegną w kierunku nauczycielki. wygrywa para, która pierwsza dobiegnie.

12.Wyścig ze sznurkiem- zabawa bieżna z elementem współzawodnictwa. Dzieci stają w dwóch rzędach. Każde z nich od pierwszego do ostatniego trzyma w rękach sznurek. Na sygnał rozpoczynają bieg slalomowy omijając ustawione przeszkody.

13. Wyścig rzędów- dzieci ustawione w dwóch rzędach obiegają dookoła chorągiewkę , stają na końcu. Wygrywa ten rząd , który pierwszy wykonał zadanie. (Skoki obunóż zamiast biegania)
16.Ewaluacja – rundka- rozmowa z dziećmi na temat tego, która z zabaw była najbardziej atrakcyjna, co było łatwe, trudne, itp.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.