X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8655
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Bookcrossing jako nowa forma popularyzowania czytelnictwa - konspekt lekcji bibliotecznej

Szkoła: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie
Klasa: V d
Czas trwania lekcji: 45 minut
Data: 23.10.2009r.
Nauczyciel stażysta: Justyna Marzjan
Dyrektor hospitujący lekcję: Bernadeta Kryger

Temat lekcji: Bookcrossing jako nowa forma popularyzowania czytelnictwa

Cele lekcji:
Poziom wiedzy:

- uczeń zna formy popularyzowania czytelnictwa,
- uczeń wie, czym jest Bookcrossing i Czytelmania,
- uczeń wie, jaki jest stan miesięczny czytelnictwa klasy, do której chodzi,
- uczeń wie, jak działa Bookcrossing,
- uczeń wie, jaki jest cel Bookcrossingu,
- uczeń wie, co zrobić gdy znalazł książkę, którą ktoś uwolnił,
- uczeń wie, gdzie znajdują się półki Bookcrossingu w Braniewie,

Poziom umiejętności:

- uczeń potrafi wymienić formy popularyzowania czytelnictwa,
- uczeń potrafi wyjaśnić, jaki jest cel Bookcrossingu i Czytelmanii,
- uczeń potrafi „uwolnić książkę”,
- uczeń potrafi uzupełnić zdania na podstawie obejrzanej prezentacji multimedialnej,
- uczeń potrafi wyjaśnić, czym jest Bookcrossing,

Poziom postaw:
- uczeń kształtuje aktywną postawę na lekcji,
- uczeń uświadamia sobie, że dzielenie się książką z innymi jest lepsze od jej posiadania,
- uczeń czyni wszystko, by nie zaginęła sztuka czytania,

Metodyka nauczania:
- oglądowa,
- mini wykład,
- zajęć praktycznych,
- pogadanka,

Forma pracy:
- jednostkowa,

Środki dydaktyczne:
- prezentacja multimedialna ( Załącznik nr 1),
- komputer,
- projektor,
- karta pracy ucznia (Załącznik nr 2),
- etykietki „uwolnij książkę” (Załącznik nr 3),

Literatura:
- merytoryczna

J. Lewiński, „Bookcrossing”, czyli uwalnianie książek, [w:] Biblioteka w Szkole, 2003, nr 10.
J. Niwińska, Bookcrossing, czyli uwalnianie książek, [w:] Biblioteka w Szkole, 2004, nr 11.
J. Niwińska, Ksiązki na wolności, [w:] Biblioteka w Szkole, 2006, nr 11.
J. Niwińska, Ogólnopolskie Święto Uwalniania Książek 12 czerwca, [w:] Biblioteka w Szkole, 2007, nr 4.

- metodyczna

G. Dagiel, Rola bibliotek szkolnych w motywowaniu uczniów do czytania, [w:] Kajet, 1996, nr 3 (15), s. 14-16.
R. Flis, Czytanie i obcowanie z książką, [w:] Edukacja i Dialog, 2007, nr 2, s. 37-41.
P. Korczyńska, Między dzieckiem a książką, [w:]Poradnik Bibliotekarza, 2003, nr 2, s. 16-18.
R. Klimas, Znaczenie książki w życiu dziecka, [w:] Wychowawca, 2004, nr 5, s.7-9.
J. Setnikowska, Badanie czytelnictwa w bibliotece szkolnej, [w:] Nowe w Szkole, 2004, nr 1, s. 8-12

Dokumenty elektroniczne:
http://www.czytelmania.pl/
http://www.bookcrossing.pl/

Tok lekcji:

Budowa lekcji
Czynności nauczyciela
Czynności ucznia
Pomoce

Część wstępna

(I ogniwo)

N. wita U., sprawdza obecność.
N. pyta U., ile książek przeczytali w przeciągu miesiąca.
N. informuje U. o statystyce miesięcznej ich klasy w Bibliotece Szkolnej.
N. pyta U., co jest powodem tak niskiej statystyki czytelniczej.
N. informuje U., że w związku z ciągle spadającym poziomem czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych powstały różne formy popularyzowania czytelnictwa.
N. informuje U., że na dzisiejszej lekcji poznają jedną z form popularyzowania czytelnictwa w Polsce i na świecie.
N. zapisuje temat lekcji na tablicy.
N. wymienia formy popularyzowania czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych i prosi U. o zapisanie ich w zeszytach.
U. zapisują temat lekcji w zeszytach.
U. zapisują w zeszytach formy popularyzowania czytelnictwa wśród dzieci i dorosłych.

dane statystyczne

Część właściwa

(II ogniwo)

N. pyta U., na czym polega znana im kampania Cała Polska czyta Dzieciom.
N. opowiada krótko U. o Czytelmanii.
N. przedstawia U. prezentację multimedialną pt. „Bookcrossing jako nowa forma popularyzowania czytelnictwa” (treść prezentacji Załącznik Nr 1).
N. informuje U.:
- czym jest Bookcrossing,
- skąd się wzięła ta kampania,
- jak działa Bookcrossing,
- o celu Bookcrossingu,
- co należy zrobić, gdy znalazło się książkę, którą ktoś uwolnił,
- o Bookcrossingu w Braniewie,
- co daje nam Bookcrossing.
N. pokazuje U. jak wygląda etykieta „uwolnionej książki”.
N. rozdaje U. karty pracy, w których należy uzupełnić zdania na temat Bookcrossingu na podstawie przedstawionej prezentacji.
N. pomaga U. w uzupełnieniu zdań.
N. prosi U. o odczytanie uzupełnionych zdań i przyklejenie karty pracy do zeszytu.
N. odp., na czym polega

kampania Cała Polska czyta Dzieciom.
karta pracy ucznia

Część końcowa

(III ogniwo)

N. podsumowuje lekcję, pyta U., jaką formę popularyzowania czytelnictwa poznali.
N. prosi U. o zapisanie hasła Bookcrossingu w zeszycie.
N. rozdaje U. etykiety „uwolnionej książki”.
N. informuje U., że ich zadaniem domowym będzie zarejestrowanie się na stronie bookcrossing.pl i uwolnienie jednej książki.
N. prosi U. o zapisanie treści pracy domowej.
(W przypadku braku komputera lub Internetu w domu N. zaprasza U. do czytelni).
N. dziękuje U. za aktywność.

Załącznik nr 1 (treść prezentacji multimedialnej)

Bookcrossing
jako nowa forma popularyzowania czytelnictwa

Co to jest Bookcrossing???
Bookcrossing to społeczna ogólnoświatowa forma popularyzowania czytelnictwa, ruchoma wirtualna biblioteka, bez własnej siedziby, regałów, kart bibliotecznych.
Skąd to się wzięło???
Idea Bookcrossingu zrodziła się w 2001 r. w Stanach Zjednoczonych i swoim zasięgiem obiegła cały świat.
W Polsce funkcjonuje od 2003 r. wzbudzając duże zainteresowanie i popularność.
W światowy ruch bookcrossingu zaangażowało się już ponad siedemset siedemdziesiąt tysięcy ludzi z ponad 130 krajów.
Dzięki nim uwolnionych zostało 5 milionów 605 tysięcy 679 książek ( dane z maja 2009r.).

Jak działa Bookcrossing???
• Uwalnianie książki zaczyna się od jej celowego zgubienia, czyli "wypuszczenia na wolność". Typowe miejsce "uwolnienia" to kawiarnia, ławka w parku, budka telefoniczna, autobus - wszędzie, gdzie dużo ludzi. Niczym ornitolog, który wypuszczając dzikiego ptaka, zaopatruje go w obrączkę, wypuszczający książkę nakleja na nią winietę ze specjalnym logo (maszerująca książka), opisem i numerem.
• O uwolnieniu kolejnej książki z podaniem miejsca i godziny można się dowiedzieć ze strony www.bookcrossing.com.

Wystukując numer, można prześledzić jej dalszą drogę i sprawdzić, kto ją przechwycił. W dwa lata od wylansowania pomysłu niektóre książki zostały już uwolnione i przechwycone po kilkadziesiąt razy i przewędrowały oceany, startując np. w Nowym Jorku, a lądując w Jokohamie. Niekiedy miejsce uwalniania jest dodatkowym grepsem, gdy np. powieść, której akcja dzieje się na Arktyce, zostawiana jest w dziale mrożonek w supermarkecie J .

Cel Bookcrossingu:
• Bookcrossing , czyli krążąca książka lub książka w podróży, ma na celu podniesienie poziomu czytelnictwa i spopularyzowanie samego faktu czytania.

Co zrobić, gdy znalazłeś książkę, którą ktoś uwolnił???
• Po pierwsze- wejdź na stronę www.bookcrossing.pl
• Po drugie – wpisz podany numer BIP, aby dowiedzieć się, kto tę książkę uwolnił, kto ją przed Tobą czytał i co o niej sądzi, po wpisaniu BIP-u wybierz opcję „Znalazłem książkę” i opisz krótko, skąd ta książka znalazła się u Ciebie
• Po trzecie – przeczytaj tę książkę J
• Aby książkę po przeczytaniu uwolnić, musisz ponownie wejść na stronę internetową, zostać użytkownikiem i postępować zgodnie z instrukcją .

Bookcrossing w Braniewie:
• Półka w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej,
• Półka w holu Gminnej Biblioteki Publicznej.

Co daje nam Bookcrossing???
- daje szansę tym, których nie stać na zakup wymarzonej pozycji literackiej, samotnikom i nieśmiałym ułatwia nawiązywanie licznych kontaktów, inicjuje rozmowy, dyskusje,
- uczestnictwo w międzynarodowym ruchu czytelniczym, to również rodzaj elitarnej mody - dzięki której częściej rozmawiamy o książkach, polecając sobie nawzajem te najlepsze,
- aktywne uczestnictwo młodzieży w Święcie Uwalnianych Książek, to promocja szkół, instytucji, prezentacja umiejętności i możliwości,
- pozwala dzielić się książkami, śledzić ich wędrówkę, gdyż dzięki internetowemu systemowi monitoringu stwarza możliwość obserwowania drogi uwolnionej książki.

Uwolnij swoje książki, dziel się z innymi !!!

Musimy mieć świadomość, że książka leżąca na półce jest tylko ozdobą, jest martwa, może tak stać latami, nikomu nie przynosi pożytku.
Nabiera życia wówczas, gdy jest czytana, gdy jest w ręku czytelnika.
Dlatego uwalniajmy swoje książki!!!
Dajmy szansę innym na ich przeczytanie, uwierzmy, że dzielenie się książką z innymi jest lepsze od jej posiadania!!!

Czyńmy wszystko, by nie zaginęła sztuka czytania, wspierajmy
i rozwijajmy czytelnictwo
w różnorodnych jego formach, przywróćmy książce jej należne miejsce w życiu!!!


Załącznik nr 2

Uzupełnij zdania:

Bookcrossing, czyli .................................... lub........................................ to........................................
Idea Bookcrossingu zrodziła się w ............................... w ............ roku.
W Polsce funkcjonuje od ............. roku.
Uwalnianie książki zaczyna się od jej celowego zgubienia, czyli ....................................
Typowe miejsce "uwolnienia" to ........................................
O uwolnieniu książki z podaniem miejsca i godziny można się dowiedzieć ze strony............ ........................................
Bookcrossing ma na celu podniesienie poziomu ........................................
Oficjalne półki bookcrossingu w Braniewie znajdują się w........................................ i ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.