X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 8618

Jezus Chrystus ogłasza prawo miłości - konspekt zajęć z religii katolickiej

Szkolnictwo specjalne


Pomoce: Pismo Święte, świeca, zdjęcia, teksty piosenek, wierszy, plansze, flamastry, klej,
laptop, rzutnik, projektor

Temat: Jezus Chrystus ogłasza prawo miłości

Przewidywane osiągnięcia ucznia podczas katechezy.
1. Rozumie naukę Pana Jezusa zawartą we fragmencie Ewangelii wg św. Mt 22,34 -40
2. Potrafi określić uczucia na podstawie obejrzanych zdjęć.
3. Odkrywa, że miłość do Boga porządkuje ludzkie relacje.
4. Rozumie, że miłość wyraża się poprzez konkretne czyny.
5. Podejmuje realizację postanowienia wypracowanego na katechezie.

Plan katechezy

I. Pozdrowienie chrześcijańskie.

II. Modlitwa do Ducha Świętego.

III. Wprowadzenie do tematu:

1. Prezentacja z projektora zdjęć ukazujących katastrofy, krzywdy ludzkie w celu wydobycia emocji jakie wywołują u uczniów. Uczniowie mogą skorzystać z wypisanych na kartce proponowanych stanów emocjonalnych( żal, złość, litość, nienawiść, miłość, smutek, współczucie, lęk, radość, obojętność ).

2. Rozdanie tekstów piosenek i wierszy o miłości. Zadaniem uczniów jest podkreślenie cech miłości i stworzenie klasowej definicji miłości. Dobór tekstów w zależności od możliwości intelektualnych uczniów.
Przykładowe teksty:
- „ Miłość to słowo piękne i czułe,
miłość na świecie wiecznie trwa,
miłość to rozkaz zakochanych.
Miłość mi wszystko wyjaśniła,
miłość wszystko rozwiązała.
Dlatego uwielbiam tę miłość,
gdziekolwiek, by przebywała.
Miłość wchodzi bez pukania
i odchodzi bez pożegnania.
Miłość to takie małe słowo,
a tak wiele znaczy.”
- „ Gdybym miał dar prorokowania,
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił,
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości, nie unosi się gniewem.
Nie pamięta złego,
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą,
wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje.”

IV. Zapis tematu na tablicy i w zeszytach.

V. Przepowiadanie Słowa Bożego. Uroczyste odczytanie Ew. wg św. Mt 22,34 -40.
Przed czytaniem stawiamy pytanie: „ Kogo mamy kochać i w jaki sposób?”

VI. Wypracowanie prawdy. Uczniowie odpowiadają na pytania związane z fragmentem ewangelicznym.

VII. Urzeczywistnienie Słowa Bożego. Poszczególne grupy zapisują sposoby wyrażania miłości w oparciu o zdjęcia, obrazki:
1 grupa- miłość człowieka do Boga
2 grupa- miłość człowieka do ludzi
3 grupa - miłość człowieka do samego siebie
Przedstawiciele grup prezentują uczynki miłości względem Boga, ludzi i samego siebie.

VIII. Wypracowanie postanowienia. Zadaniem uczniów jest próba realizowania do końca dnia uczynków miłości w zależności do jakiej grupy należał.

IX. Pochwała uczniów za pracę na lekcji.

X. Zakończenie katechezy .
Odmówienie Modlitwy Powszechnej przez uczniów.

Boże dałeś nam na drodze przewodników, obdarz zdrowiem Ojca Świętego
Benedykta XVI oraz biskupów i kapłanów.
Ciebie prosimy...

Módlmy się za chorych i cierpiących, aby miłosierny Bóg przyniósł im ulgę i udzielił łaski zdrowia.
Ciebie prosimy...

Módlmy się na naszych nauczycieli i wychowawców, aby współdziałając z Bogiem kształtowali serca młodych ludzi i stawali się dla nich wzorem.
Ciebie prosimy...

Módlmy się na naszych rodziców , aby dobry Bóg obdarzył ich troską, wynagrodził ich trud i poświęcenie.
Ciebie prosimy...


Módlmy się za młodzież naszej szkoły , aby w życiu kierowała się nauką Chrystusa i kroczyła drogą miłości.
Ciebie prosimy...

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.