X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 8595
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Aerobik - ćwiczenia przy muzyce. Scenariusz zajęć z wychowania fizycznego

Klasa: 1 gimnazjum

Środki audiowizualne: magnetofon

Nazwa i numer programu : Wychowanie fizyczne w gimnazjum – autorki program
nauczania, Nr dopuszczenia: DKW – 4014172/00/modyfikowany

Dyscyplina: Rytm, muzyka, taniec

Temat: Aerobik – ćwiczenia przy muzyce

Treści kształcenia i wychowania:

• W zakresie wiadomości uczeń
- zdobywa wiadomości na temat korzyści jakie przynoszą ćwiczenia
- wymienia znane mu formy fittnesu, poznaje nowe
- zapoznaje się z fachowym nazewnictwem dyscypliny
- nazywa wskazane mięśnie
- opisuje prawidłową postawę ciała
- poznaje nowe ćwiczenia

• W zakresie umiejętności
- nabiera umiejętności kontrolowania i korygowania postawy ciała w czasie ćwiczeń
- nabiera umiejętności utrzymania skorygowanej postawy
- wykonuje poznane kroki: step touch z naprzemiennym krążeniem barków i
RR, out z przenoszenie RR przodem i ich wznosem, naprzemianstronnym
akcentowaniem dłonią przy przeciwnej N, hill back, podwójny hill back
V-step, grapevine, knee up do przodu i na boki, mambo do boku
- wykonuje obrót 4 krokami w P i L stronę
- kształtuje swoją koordynację ruchową
- nabywa umiejętności poruszania się w przestrzeni
- nabywa umiejętności w poruszaniu się w rytm muzyki

• W zakresie postawy
- rozbudza swoje zainteresowania fittnesem
- dba o prawidłowa postawę ciała
- jest zaangażowany w pracę na lekcji
- reaguje na uwagi nauczyciela, koryguje popełniane błędy

Metody:
- prowadzenia zajęć
naśladowcza, bezpośredniej celowości ruchu, zabawowa

- zdobywania i przekazywania wiadomości i umiejętności
pokaz i objaśnienie, pogadanka

- metody wychowawcze
motywacja, pochwała,

Formy ustawienia i prowadzenia zajęć
Frontalna, rozsypka

TOK LEKCJI:

1.Organizacja zajęć:
• zbiórka, powitanie, sprawdzenie listy obecności
• sprawdzenie gotowości do zajęć, podanie tematyki zajęć, wyrobienie pozytywnego nastawienia do ćwiczeń

2. Pogadanka na temat form fittnesu i korzyści, jakie przynoszą ćwiczenia

3. Rozgrzewka - przygotowanie organizmu do wysiłku, zapoznanie uczennic z
nazewnictwem i nauczanie podstawowymi krokami. Ćwiczenia wykonywane są
zarówno na prawa jak i lewą stronę. W rozgrzewce wykorzystane zostaną
następujące kroki:
• marsz
• step touch z naprzemiennym krążeniem barków i ramion
• out
- przenoszenie RR przodem, górą,
- naprzemianstronnym akcentowaniem dłonią przy przeciwnej N

• hill back
• podwójny hill back
• V-step
• grapevine
• knee up do przodu i na boki

Uwagi metodyczne: zgodnie z metodyką nauczania każdy krok rozliczny jest do 8 i powtarzany 4razy, co umożliwia uczestnikowi zajęć lepsze poznanie i utrwalenie kroków. Nauczanie kroków rozpoczyna się od prawej strony a następnie przechodzi na lewą. W nauczaniu kroków podstawę stanowi marsz i step touch. Prowadzący w zależności od sytuacji ustawiony jest przodem lub tyłem do grupy. Na bieżąco poprawia uczniów.

4. Zajęcia właściwe obejmuje układ ćwiczeń składający się z 2 bloków. Układ ćwiczeń
opiera się zarówno na krokach, jakie uczestnicy zajęć poznali w części pierwszej,
(część z nich została zmodyfikowana, jak i nowych, które dopiero poznają:

• nauczanie układu ćwiczeń
Układ ćwiczeń:
prawa strona
1-4 step touch od PN z naprzemiennym krążeniem barków w tył
5-8 step touch od PN z naprzemiennym krążeniem ugiętych RR w tył
1-4 hill back
5-8 obrót krokami marszu za PR
1-4 V-step z naprzemiennym wznosem RR ugiętych w stawie łokciowym i
nadgarstku
5-8 A-step
1-4 out z naprzemiennym wznosem RR
5-8 out z naprzemiennym akcentem dłoni przy N
1-8 knee up do boku
1-4 wymachy bioder do boku (p,l,p,l)
5-8 dwa uniesienia L kolana (zmiana strony ćwiczenia na L)
1-8 grapevine od LN na 4 klaśnięcie w dłonie
1-4 mambo do boku od LN
5-8 powtórzenie mambo
lewa strona
1-4 step touch od Nl z naprzemiennym krążeniem barków w tył
5-8 step touch od N z naprzemiennym krążeniem ugiętych RR w tył
1-4 hill back
5-8 obrót krokami marszu za R
1-4 V-step z naprzemiennym wznosem RR ugiętych w stawie łokciowym i
nadgarstku
5-8 A-step
1-4 out z naprzemiennym wznosem RR
5-8 out z naprzemiennym akcentem dłoni przy N
1-8 knee up do boku
1-4 wymachy bioder do boku (l,p,l.p)
5-8 dwa uniesienia P kolana (zmiana strony ćwiczenia na P)
1-8 grapevine od PN na 4 klaśnięcie w dłonie
1-4 mambo do boku od PN
5-8 powtórzenie mambo

• finał zajęć - parokrotne powtórzenie układu w całości

Uwagi metodyczne: Jeden blok muzyczny składa się z 4 cyklów. Na każdy cykl przypada 8 bitów. Metodyka nauczania układu polega na czterokrotnym powtórzeniu każdego z cyklów i łączeniu ich ze sobą w bloki. W zależności od poziomu sprawności uczniów kroki mogą ulec modyfikacji w obie strony (mogą zostać ułatwione, bądź utrudnione). Układ nauczany jest zarówno na prawą jak i lewą stronę. Nauczyciel zwraca uwagę na poprawność wykonywania ćwiczeń i na bieżąco poprawia ćwiczących. Zwraca również uwagę na zaangażowanie swoich uczniów i udziela im pochwały słownej w czasie zajęć. Przypomina uczniom o trzymaniu prawidłowej postawy ciała. Na zakończenie tzw. finał ( układ) zostaje powtórzony 4 razy

5. Uspokojenie organizmu, ćwiczenia rozciągające
• step touch w wolnym tempie z jednoczesnym krążeniem barków i RR
• out wdech – wznos RR
wydech – opust RR
• p.w. szeroki rozkrok
- skłon T w bok (PS) LR w górze, PR w dole
- skłon T w bok (LS) PR w górze, LR w dole
• koci grzbiet
• opad T do N P i NL
• wdech i wydech

Uwagi metodyczne : nauczyciel zwraca uwagę na prawidłowe przyjmowanie pozycji przez ćwiczących, poprawia ich. Przypomina, że wdech odbywa się nosem, a wydech ustami. Pyta uczniów o grupy rozciąganych mięśni.

6. Podsumowanie zajęć, pożegnanie.


Załącznik

Opis kroków
Poniżej został przedstawiony opis kroków na prawą stronę. Na lewa stronę kroki wykonuje się analogicznie zaczynając pierwszy ruch LN.

STEP TOUCH (krok odsatwno-dostawny)
1 - odstawienie PN do boku
2 - dostawienie LN do PN
3 - odstawienie LN do boku
4 - dostawienie PN do L

OUT
1 - odstawienie PN do boku z jednoczesnym przeniesieniem na nią ciężaru ciała
2 - akcent L stopą
3 - przeniesienie ciężaru ciała na LN
4 - akcent P stopą

HILL BACK
1 – odstawienie PN do boku z jednoczesnym przeniesieniem na nią ciężaru ciała
2 – uniesienie LN ugiętej w tył
3 – przeniesienie LN do boku z jednoczesnym przeniesieniem na nią ciężaru ciała
4 – uniesienie PN ugiętej w tył

V-STEP
1 – przeniesienie PN w przód w prawo skos
2 – przeniesienie LN w przód w lewo skos
3 – powrót PN do pozycji wyjściowej
4 – dostawienie LN do P

A-STEP
1 – przeniesienie PN w tył w prawo skos
2 – przeniesienie LN w tył w lewo skos
3 – powrót PN w tył
4 – dostawienie LN do P

GRAPEVINE
1 – odstawienie PN do boku z jednoczesnym przeniesieniem na nią ciężaru ciała
2 – przeniesienie LN za P (nogi są skrzyżowane)
3 – odstawienie PN do boku z jednoczesnym przeniesieniem na nią ciężaru ciała
4 – dostawienie LN do P
5 – 8 krok powtarzany jest od lewej N

MAMBO - krok wykonywany do boku
1 – odstawienie PN do boku z jednoczesnym ugięciem NN w kolanach (półprzysiad)
2 – delikatne uniesienie LN
3 – przeniesienie PN za L (NN są skrzyżowane)
4 – delikatne uniesienie LN

KNEE UP- krok wykonywany w przód
1 – przeniesienie PN w przód
2 - uniesienie L kolana
3 – powrót LN w tył
4 – dostawienie PN do L z jednoczesnym przeniesienie ciężaru ciała na PN
5 - przeniesienie LN w przód
6 - uniesienie P kolana
7 – powrót PN w tył
8 – dostawienie LN do P z jednoczesnym przeniesienie ciężaru ciała na LN

KNEE UP – krok wykonywany do boku
1 - odstawienie PN do boku
2 - uniesienie L kolana
3 – postawienie LN na podłożu
4 – przeniesienie PN przed L (NN są skrzyżowane)
5 - przeniesienie LN do boku
6 - uniesienie P kolana
7 – postawienie PN na podłożu
8 – przeniesienie LN przed P (NN są skrzyżowane)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.