X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8553
Przesłano:
Dział: Artykuły

Rola i zadania nauczyciela wspierającego w klasie integracyjnej

Z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych pracuje specjalistyczna kadra pedagogiczna. Jedną z takich osób jest nauczyciel wspierający/ pedagog specjalny.

Jednym z wielu zadań nauczyciela wspierającego jest czuwanie nad integracją zespołu klasowego i włączanie go w życie społeczności szkolnej.
Praca nauczyciela wspierającego z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych opiera się przede wszystkim na właściwym ich poznaniu, a co za tym idzie oferowaniu im jak najlepszej pomocy w zdobywaniu przez nich wiedzy. W tym celu dokonuje on diagnozy pedagogicznej, oceniając możliwości i predyspozycje ucznia.
Na podstawie orzeczeń lub opinii z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznych tworzy indywidualne kierunkowe i elastyczne programy edukacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów. Uwzględniając w nich wielokierunkową pomoc oferowaną przez szkołę ( pomoc reedukatora, pedagoga, psychologa, logopedy). Sam także prowadzi zajęcia terapeutyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Na każdej lekcji nauczyciel wspierający ściśle współpracuje
z nauczycielem kształcenia zintegrowanego lub nauczycielami przedmiotu uczącymi w danej w klasie integracyjnej. Wcześniej wspólnie ustalane są cele i zakres pomocy uczniom, aby mógł on na każdej lekcji efektywnie wspomagać ich pracę. Pełni rolę
„ dyskretnego” doradcy w taki sposób, aby nie zaburzać toku lekcji i wspierać pracę potrzebujących tego uczniów. Często przygotowuje dodatkowe karty pracy, sprawdziany, które mają zróżnicowany poziom trudności dostosowany do możliwości dziecka. Zachęca uczniów do pracy, do aktywnego udziału w zajęciach, zapobiega ich bierności. Przede wszystkim stara się stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju dziecka, dając mu możliwość odniesienia sukcesu. Dlatego nie tylko sam efekt końcowy pracy ucznia jest ważny, ale przede wszystkim wkład włożony w jej wykonanie.
Chcę dodać, że praca nauczyciela wspierającego nie ogranicza się tylko do uczniów z orzeczeniami do kształcenia w klasie integracyjnej. Uczeń wolniej pracujący może liczyć na podział materiału na mniejsze partie. Uczeń zdolny na dodatkowe zadania podczas zajęć, na dodatkowe teksty do opracowywania, itp. Podsumowując, na pomoc i wsparcie nauczyciela wspierającego może liczyć każdy uczeń, który tego potrzebuje.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.