X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 8551

Polskie krajobrazy - konspekt zajęć zintegrowanych

KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH
(klasa III a)
Data: 12.05.2010 r.
Prowadzący: mgr Aneta Andrzejak

Blok: Polska – Nasza Ojczyzna
Dzień aktywności: Polskie krajobrazy.

Cele zajęć:
Uczeń:
- potrafi wymienić naturalne i kulturowe elementy krajobrazu,
- zna typy krajobrazów i ich cechy charakterystyczne,
- wie, że nie każde działanie człowieka jest proekologiczne;

Metody:
- informacyjna,
- rozmowa kierowana,
- drama,
- praca z tekstem,
- ćwiczenia;

Formy pracy:
- praca z klasą,
- praca samodzielna zróżnicowana;

Środki dydaktyczne:
- podręcznik, karty pracy „Wesoła szkoła”,
- mapa fizyczna Polski,
- książka „Krajobrazy Polski”
- koperty z różnymi typami krajobrazów,
- karty z opisem krajobrazów;

Przestrzeń edukacyjna:
- sala lekcyjna

Przebieg dnia:

1. Przywitanie. Czynności organizacyjno – porządkowe.
2. Rozmowa kierowana na temat krajobrazu (elementy naturalne i kulturowe). (podręcznik s. 98 – 99)
3. Uczniowie opowiadają o miejscach, które zwiedzały w czasie różnych wyjazdów, wymieniając elementy naturalne i kulturowe krajobrazu. Następnie nauczyciel rozdaje kartki z różnymi typami krajobrazów: krajobraz górski, wyżynny, nizinny, nadmorski (załącznik 1). Uczniowie porównują z tymi, które widziały, a następnie dobierają do otrzymanych kartek podpisy znajdujące się w kopertach (załącznik 2). W kopertach znajdują się również kartki ze składnikami naturalnymi i kulturowymi krajobrazu tj. rośliny, zwierzęta, woda, szczyty gór, drogi (załącznik 3a i 3b). Dzieci starają się dopasować je do poszczególnych typów krajobrazu.
4. Zabawa ruchowa Fotograf.
Na sygnał nauczyciela uczniowie poruszają się w różnych kierunkach Sali. Na hasło „uśmiech”, uczniowie pozostają w bezruchu w dowolnej pozycji uśmiechając się do fotografa, który „robi zdjęcie”.
5. Wybrani uczniowie czytają informacje na temat poznanych krajobrazów (Załącznik 4). Grupa wspólnie ustala jaki to krajobraz, a następnie umieszcza zgodnie z kolorem na mapie Polski.
6. Krajobraz miejski i wiejski – omówienie różnic na podstawie ilustracji w podręczniku (podręcznik s. 98-99).
Zwrócenie uwagi na to, że nie każde działanie człowieka jest proekologiczne.
7. Praca domowa: Wypisz wszystkie składniki krajobrazu nizinnego, typowego dla naszego miejsca zamieszkania (KP 65, ćw.1).
8. Krajobraz – malarskie przedstawienie natury (pejzaż).
9. Odszukanie na mapie fizycznej Polski i na mapie województwa kujawsko pomorskiego rodzinnej miejscowości.
10. Uzupełnianie mapy administracyjnej Polski.
a) Wskazywanie na mapie województwa, w którym znajduje się rodzinna miejscowość (KP 65, ćw. 2).
b) Uzupełnianie tabeli dotyczącej rodzinnej miejscowości. (KP 65, ćw. 3).
11. Zbiorowe przygotowanie pytań do wywiadu z mieszkańcami naszej miejscowości.
12. Drama: Przeprowadzanie wywiadów z różnymi osobami mieszkającymi w naszej miejscowości.
13. Rozwiązywanie testu Moja rodzinna miejscowość (KP 66, ćw. 1).
14. Podsumowanie zajęć.

Załącznik 2

Krajobraz nizinny Krajobraz nadmorski
Krajobraz górski Krajobraz wyżynny

Załącznik 3a

Krajobraz
nizinny Krajobraz
wyżynny Krajobraz
górski Krajobraz nadmorski
Elementy naturalne Elementy naturalne Elementy naturalne Elementy naturalne
Elementy kulturowe Elementy kulturowe Elementy kulturowe Elementy kulturowe
Pola Most Szczyty górskie Plaża
Budynki mieszkalne Rzeka Lasy Wydmy
Młyn Pagórki Zabudowania Pomosty
Drzewa Pola uprawne Górskie hale Latarnia morska
Pola uprawne Budynki mieszkalne Las
Droga Lasy Falochrony
Równinne ukształtowanie terenu

Załącznik 3b

Krajobraz
nizinny Krajobraz
wyżynny Krajobraz
górski Krajobraz nadmorski
Elementy naturalne Elementy naturalne Elementy naturalne Elementy naturalne
Drzewa Pagórki Szczyty górskie Plaża
Równinne ukształtowanie terenu Lasy Lasy Wydmy
Rzeka Górskie hale Las

Elementy kulturowe Elementy kulturowe Elementy kulturowe Elementy kulturowe
Pola Most Zabudowania Pomosty
Budynki mieszkalne Budynki mieszkalne Latarnia morska
Młyn Pola uprawne Falochrony
Pola uprawne
Droga

Załącznik 4

Spotykamy tu plaże, pasma wydm, niskie lasy sosnowe, różne typy wybrzeży.

Obszar leżący na wysokości od 0 do 300 m n.p.m.
Na mapie oznaczone są jasno-zielonym kolorem.
Charakteryzują je rozległe równiny pokryte polami i lasami. Natomiast krajobraz z niewielkimi zalesionymi wzniesieniami i dużą liczbą jezior jest typowy dla pojezierzy. Znajdują się one w północnej części kraju.
Na mapie oznaczone są jasno-zielonym kolorem.

Obszar, którego wysokości przekraczają 300 metrów n.p.m.
Ten typ ukształtowania terenu możemy spotkać w południowej i południowo-wschodniej części Polski. Oglądając taki krajobraz, zauważysz wystające nad powierzchnię ziemi skały, a także łagodne pagórki porośnięte lasem lub zamienione przez człowieka na pola uprawne.
Na mapie wyróżnione są barwami żółtymi.

Obszar, którego wysokości przekraczają 500 m n.p.m.
Krajobraz ten typowy jest dla południowej Polski. W krajobrazie górskim możemy wyróżnić dwa różne rodzaje gór – góry młode, takie jak Tatry, i stare, takie jak Góry Świętokrzyskie i Sudety. Charakterystyczną cechą pierwszego z nich są wysokie, nagie szczyty, a drugiego – raczej łagodne i zalesione pasma górskie. Pomiędzy partiami gór rozciągają się piękne doliny.
Ukształtowanie terenu bardzo urozmaicone.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.