X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 8540

Rozważamy tajemnice z życia Pana Jezusa i Maryi modląc się na różańcu - konspekt katechezy

Ks. Łukasz Turzyński

Konspekt katechetyczny
Kl. III SP

Temat katechezy: Rozważamy tajemnice z życia Pana Jezusa i Maryi modląc się na różańcu.

Cel ogólny katechezy:
=> Zapoznanie z wydarzeniami z życia Pana Jezusa i Maryi przedstawionymi w poszczególnych tajemnicach różańcowych.
=> Zachęcenie do pogłębienia wiedzy na temat życia Jezusa i Maryi.
=>Zachęcanie do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych.
Słowa klucze: Maryja, tajemnica życia Chrystusa, historia zbawienia
Cele szczegółowe katechezy:
Uczeń potrafi:
- nazwać modlitwy do Matki Bożej
- wyjaśnić w jaki sposób odmawia się modlitwę różańcową
- wymienić poszczególne części oraz tajemnice różańca
- opowiedzieć o wydarzeniach z życia Pana Jezusa i Maryi, które przedstawiają tajemnice różańcowe
Środki dydaktyczne:
Pismo Święte, ilustracje Matki Bożej z różańcem, zdjęcie Ojca Świętego z różańcem, różaniec, plakat ilustracjami tajemnic różańca.
Metody:
Praca z tekstem, pogadanka, pokaz

Wprowadzenie:

Katecheta umieszcza na tablicy plakat z tajemnicami różańca, oraz ilustracje z Ojcem św. z różańcem.
Na dzisiejszej katechezie będziemy mówić o bardzo ważnej modlitwie, którą odmawiamy szczególnie w tym miesiącu.
Do kogo modlimy się w październiku?
Jak w naszej modlitwie zwracamy się do Matki Bożej?
Główną postacią naszej dzisiejszej katechezy jest Maryja.
To mówi Pan:
Katecheta czyta wybrany fragment Pisma Świętego:
„W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: <Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami>. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: <Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego>” (Łk 1,26-32a)
Katecheta zadaje pytania dzieciom:
- Kogo Pan Bóg posyła do Maryi?
- Jakie słowa kieruje anioł do Maryi?
- W jakiej modlitwie powtarzamy te słowa?
- Jak nazywamy wydarzenie o którym słyszeliśmy w Ewangelii?
- Która tajemnica różańca mówi o tym wydarzeniu?
Przypomnijmy sobie inne wydarzenia wskazujące na udział Maryi w życiu Jezusa.
Po chwili zastanowienia uczniowie z pomocą katechety wymieniają inne wydarzenia z życia Maryi i Jezusa? (zapis na tablicy). Następnie dzielimy te wydarzenia na: radosne, bolesne i chwalebne. Do każdego wydarzenia dopasowujemy odpowiednią ilustrację tajemnicy różańcowej.
Na tablicy przypinamy plakat z ilustracjami tajemnic różańcowych.
Osobą, która szczególnie umiłowała Maryję, był nasz wielki rodak Ojciec św. Jan Paweł II. To właśnie Maryi Jan Paweł II powierzył swoje życie. Pamiętamy, jak Maryja uratowała życie naszego papieża w dniu zamachu.
Różaniec jest dla Ojca Świętego szczególną modlitwą.
Katecheta pokazuje zdjęcie Ojca Świętego z różańcem.
Zastosowanie życiowe:
Odmawiając różaniec wnikamy w tajemnice życia Jezusa i Maryi.
Pokazujemy ilustrację Matki Bożej z różańcem.
Miesiąc październik to miesiąc modlitwy różańcowej, w której powinni uczestniczyć wszyscy. Pamiętajmy, że ta modlitwa ma szczególną moc.
Zeszyt ucznia:
Dzieci rysują różaniec i wpisują godzinę nabożeństwa różańcowego.
Zakończenie:

Na koniec proponuje się ćwiczenie Maryjo, pomóż mi.
Uczniowie ustawiają się w kręgu, można zaśpiewać dowolną pieśń o różańcu, następnie każdy w chwili ciszy zastanawia się, o co chce poprosić Matkę Bożą. Na koniec wszystkie dzieci razem mówią: Maryjo, pomóż mi. Amen.

Praca domowa:
Odmówię jedną z tajemnic różańcowych.
Modlitwa
„Zdrowaś Maryjo...”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.