X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 8474
Dział: Gimnazjum

Program naprawczy problemów wychowawczych w Gimnazjum w Brudnowie

PROGRAM NAPRAWCZY
PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH
W GIMNAZJUM W BRUDNOWIE

ROK SZKOLNY 2009/2010

WSTĘP

Program naprawczy problemów wychowawczych został opracowany w oparciu o:
~ dotychczasowy program naprawczy problemów wychowawczych z roku szkolnego 2008/2009
~ obserwację środowiska uczniowskiego i nasilających się niekorzystnych zjawisk na terenie szkoły, zwłaszcza istniejącej inicjacji alkoholowej i nikotynowej wśród gimnazjalistów
~ uwagi nauczycieli
~ uchwałę Rady Pedagogicznej z dnia 18 listopada 2009r. dotyczącą podjęcia działań naprawczych przez Zespół Wychowawców zmierzających do poprawy zachowania u uczniów przejawiających oznaki zdemoralizowania,
~ „ Procedury postępowania nauczycieli Zespołu Szkół w Brudnowie w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją” – zarządzenie Nr 03-2006/07 Dyrektora Zespołu Szkół w Brudnowie z dnia 03 listopada 2006r.
~ ankiety diagnostyczne przeprowadzone wśród uczniów i rodziców w czerwcu 2009r.

CEL OGÓLNY

Zmniejszenie stopnia demoralizacji wśród uczniów szkoły

CELE SZCZEGÓŁOWE

~ Przeciwdziałanie inicjacji alkoholowej i nikotynowej wśród uczniów
~ Przeciwdziałanie wandalizmowi, wagarowaniu, agresji, przemocy i innym negatywnym zachowaniom uczniów;
~ Kształtowanie umiejętności nauczycieli w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi
~ intensyfikacja współpracy pomiędzy nauczycielami, nauczycielami i rodzicami, nauczycielami – rodzicami i uczniami, nauczycielami i pracownikami obsługi.

DZIAŁANIA NAPRAWCZE

(Tabela - dop. red.)

L.p.
Działania naprawcze
Odpowiedzialni
Termin

1. Wprowadzenie zmian w WSO ze zwróceniem szczególnej uwagi na surowe ocenianie zachowania u uczniów przejawiających oznaki demoralizacji Dyrektor Szkoły
Rada Pedagogiczna grudzień 2009
2. Udzielanie kar uczniom spożywającym alkohol i palącym papierosy Rada Pedagogiczna na bieżąco
3. Zwiększenie nadzoru w autobusie szkolnym podczas wycieczek organizatorzy na bieżąco
4. Systematyczne i sumienne odnotowywanie w dzienniku lekcyjnym uwag negatywnych zachowań uczniów podczas lekcji i przerw nauczyciele systematycznie, na bieżąco
5. Sporządzanie notatek służbowych na okoliczność każdego zdarzenia, mającego znamiona przestępstwa lub demoralizacji wychowawcy na bieżąco
6. Rzetelne pełnienie dyżurów na przerwach – reagowanie na negatywne zachowania uczniów, wpisywanie uwag Nauczyciele dyżurujący na bieżąco
7. Wprowadzenie dyżurów uczniów, którzy będą aktywnie i w widoczny sposób wspomagać nauczycieli dyżurujących Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego cały rok szkolny
8. Rzetelne sprawdzanie obecności podczas każdej lekcji nauczyciele cały rok szkolny
9. Nie wypuszczanie uczniów w trakcie lekcji, szczególnie osób stwarzających problemy wychowawcze nauczyciele cały rok szkolny
10. Sprawdzanie stanu klasy przed i po zajęciach – każdy nauczyciel pamięta, aby wyjść po lekcji ostatnim nauczyciele na bieżąco
11. Nauczyciele współdziałają i komunikują się za sobą w sprawach dotyczących uczniów wszyscy nauczyciele na bieżąco
12. Przeprowadzenie zajęć z komunikacji interpersonalnej, asertywności, empatii, a także na temat agresji i przemocy wychowawcy klas zgodnie z planem nauczania, cały rok
13. Zapoznanie rodziców, a także uczniów z „ Procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją” wychowawcy klas najbliższe zebranie z rodzicami, najbliższa lekcja godziny z wychowawcą
14. Monitorowanie uwag zachowania uczniów i obecności na zajęciach lekcyjnych wychowawcy klas na bieżąco
15. Częste ( co 1-2 miesiące) posiedzenia Zespołu Wychowawców poświęcone sprawozdaniom z monitoringu uwag i wagarowaniu uczniów wychowawcy klas co 1-2 miesiące
16. Intensyfikacja współpracy z rodzicami:
- wykorzystanie wiadomości nabytych w trakcie szkoleniowej Rady Pedagogicznej: Nauczyciel i rodzic partnerami w procesie edukacji dziecka”
- listy obecności rodziców podczas zebrań
- częste kontakty z rodzicami uczniów, u których wystąpiły kilkakrotnie negatywne zachowania;
- częste kontakty z rodzicami uczniów wagarujących;
- zachęcanie rodziców uczniów do wizyt w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w razie wystąpienia problemów wychowawczych wychowawcy klas na bieżąco
17. Pracownicy obsługi współdziałają z nauczycielami – informują wychowawców lub nauczycieli dyżurujących o negatywnych zachowaniach uczniów pracownicy obsługi cały rok szkolny
18. Zorganizowanie spotkania młodzieży z przedstawicielami policji na temat: „ Alkohol najczęstszą przyczyną łamania prawa” Zespół Wychowawców styczeń 2010r.
19. Kryteria oceniania zachowania uczniów są znane każdemu – umieszczone na gazetce Samorządu Szkolnego Opiekunowie Samorządu Szkolnego styczeń 2010r.
20. Zorganizowanie konkursu szkolnego promującego kulturalne zachowania „ Dama Szkoły” i „ Dżentelmen Szkoły” Zespół Wychowawców czerwiec 2010r.
21. Zaangażowanie większej liczby uczniów do uczestnictwa w konkursie „ Przemocy – stop!” i w programie „ Więcej szczęścia” wychowawcy klas, autorzy programów kwiecień 2010r., cały rok szkolny

PROJEKT EWALUACJI

L.p.
ETAP
ODPOWIEDZIALNI
TERMIN

1.Ankieta na temat skali zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją przeprowadzona wśród uczniów i rodziców, opracowanie statystyczne.
2.Analiza porównawcza uwag w stosunku do I – ego semestru
3.Monitoring wdrożonego programu działań naprawczych.
4.Opracowanie sprawozdania na temat funkcjonowania programu naprawczego.
5.Zatwierdzenie sprawozdania i przyjęcie wniosków do realizacji. Zespół Wychowawców
Zespół Wychowawców
Dyrektor Szkoły
Zespół Wychowawców
Dyrektor Szkoły,
Rada Pedagogiczna czerwiec 2010r.
czerwiec 2010r.
na bieżąco
czerwiec 2010r.
czerwiec 2010r.,
posiedzenie Rady Pedagogicznej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.