X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 8469
Dział: Przedszkole

Polska - moja ojczyzna - scenariusz zajęcia dla dzieci 6-letnich dotyczącego przynależności narodowej

Temat zajęcia: Polska- moja ojczyzna. Poznanie symboli narodowych:
flagi, godła i hymnu narodowego.

Cele ogólne:

- zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi Polski,
- wzbogacenie słownika dzieci o nowe wyrazy: flaga, godło, herb, hymn,
- budzenie przywiązania do kraju ojczystego i wyrabianie u dzieci poczucia przynależności narodowej.

Cele operacyjne:

- rozpoznaje i wskazuje flagę Polski wśród flag innych narodów,
- dostrzega różnice między godłem Polski a herbem miasta Gorzowa Wlkp.,
- rozróżnia , wskazuje i nazywa symbole narodowe: godło i flagę,
- uważnie słucha wiersza i dobiera obrazki zgodnie z treścią wiersza,
- przyporządkowuje napisy do ilustracji,
- samodzielnie układa puzzle.

Metody pracy: czynne, słowne, oglądowe.

Formy pracy:

- słuchanie utworu literackiego,
- słuchanie utworu muzycznego,
- zabawy dydaktyczne,
- samodzielna działalność dziecka.

Środki dydaktyczne: mapa Polski, globus, kontur mapy Polski, ilustracje do wiersza „Co to jest Polska?”, plansze z godłem, flagą Polski i herbem Gorzowa, plansze z flagami różnych narodów, plakietki z godłem i flagą Polski (dla każdego dziecka), puzzle, piłka.

Przebieg zajęcia:

1. Słuchanie wiersza pt. „ Co to jest Polska?”- zachęcanie dzieci do wypowiedzi na temat: co to jest Polska? Dzieci podają skojarzenia, dobierają ilustracje i naklejają na kontur Polski.

2. Słuchanie wiersza pt. „ Polskie skarby” - wyjaśnienie pojęć: godło, flaga
( dzieci wskazują na barwy polskiej flagi, opisują wygląd godła). Prawidłowo wskazują na planszach godło i flagę – przyporządkowują napisy do ilustracji.

3. Zabawa muzyczno-ruchowa „Znajdź flagę” – dzieci swobodnie poruszają się w rytm melodii, na przerwę w muzyce odszukują ukryte flagi Polski i ustawiają się przy nich.

4. Wysłuchanie hymnu narodowego – wyjaśnienie dzieciom, dlaczego należy zachować powagę podczas słuchania hymnu. Jeżeli dzieci nie wiedzą, podać tytuł hymnu („Mazurek Dąbrowskiego”). Zachęcanie dzieci do wypowiedzi na temat: W jakich ważnych sytuacjach możemy usłyszeć hymn narodowy?

5. Zabawa dydaktyczna „Wskaż polską flagę” – dzieci rozpoznają i wskazują flagę Polski wśród flag innych narodów. Dzieci przyporządkowują napis „Polska” pod odpowiednim kartonikiem.

6. Wyszukiwanie różnic między godłem Polski a herbem miasta Gorzowa Wlkp.

7. Zabawa dydaktyczna „Co to jest Polska?” – dzieci odpowiadają na pytanie: co to jest Polska odnosząc się do wcześniej wysłuchanego wiersza. Dziecko za poprawną odpowiedź otrzymuje plakietkę (flaga Polski).

8. Samodzielna praca dzieci przy stolikach – dzieci układają puzzle przedstawiające mapę Polski i naklejają na kartkę, naklejają również swoją plakietkę z flagą Polski zdobytą w zabawie.

9. Podsumowanie zajęć
Zabawa dydaktyczna: „Dokończ zdanie” – dzieci stoją w kręgu a nauczyciel rzuca piłkę, mówiąc pierwszą część zdania, zadaniem dziecka jest jego dokończenie, np.:
Moja ojczyzna to.......
Godło Polski to..........
Gdy słyszymy hymn, należy.......
Nasze symbole narodowe to..........
Flaga Polski ma barwy................... itp.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.