X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 8450
Przesłano:

Świetlicowy konkurs wiedzy "Znam zawody"

Temat: Konkurs wiedzy „Znam zawody”. Scenariusz zajęć świetlicowych.

Czas trwania: 40min.
Cele wychowawczo- dydaktyczne:
1. Uczeń potrafi wymienić nazwy przedstawicieli różnych zawodów dawnych i nowych; wie, czym się zajmują.
2. Uczeń umie przedstawić pantomimicznie różne czynności zawodowe.
3. Uczeń zna pisownię nazw zawodów.
4. Uczeń jest świadomy komplementarności różnych zawodów.
5. Uczeń umie zgodnie współpracować w zespole i przestrzega zasad fair play.
Metody i formy pracy:
Konkurs wiedzy: praca grupowa, gra dydaktyczna, test ortograficzny, pantomima.
Środki dydaktyczne:
Test ortograficzny –uzupełnianka, karta konkursowa, czyste kartki, ołówki.

Przebieg zajęć:

1. Nauczyciel zaprasza dzieci do zajęć, które zakończą cykl tematyczny zawodach.
2. Nauczyciel zapoznaje dzieci z warunkami i regułami konkursu .
3. Dzieci dzielą się na grupy i pobierają karty dla grupy.
4. Nauczyciel ustala czas przeznaczony na pracę grupową.
5. Dzieci wybierają sekretarza drużyny, który spisuje odpowiedzi kolegów, oni sprawdzają pisownię.
6. Po upłynięciu czasu, drużyny przedstawiają scenkę pantomimiczną- zagadkę- jaki to zawód. Mogą uzyskać dodatkowo do 3 punktów od widowni.
7. Następuje podliczenie punktów i określenie zwycięzców konkursu, grodzenie brawami.

Załącznik 1
Karta zadań:
1. Rozwiązać test ortograficzny.
2. Wymienić 6 nazw zawodów związanych z żywnością
........................................
........................................
3. Napisać krótko
- Czym zajmuje się kaletnik?

-Co produkuje masarz?

Co robi archeolog?

Jak nazywa się lekarz- specjalista, który leczy dzieci?

Jak nazywa się osoba szyjąca ubrania?

Przedstawiciel jakiego zawodu uprawia ziemię?

Załącznik 2
Test: Uzupełnij nazwy zawodów.
m......urarz
k....... charz
masa.......ysta
masa......
.......eźnik
......eźbiarz
mala......
.....yraulik
me......anik
trakto......ysta
stra......ak
......ołnie.....
......odowca
weteryna......
dr.....karz
sp.......edawca
stola......
b.......dowlany
na......czyciel
ar........itekt
taks.......wkarz
c......kiernik

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.