X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 8427
Przesłano:

Konkurs o TPN i ochronie przyrody

Temat: Konkurs wiedzy o TPN i ochronie przyrody. Scenariusz zajęć świetlicowych.
Czas trwania: 40min.
Cele wychowawczo- dydaktyczne
1. Uczeń potrafi pokazać na mapie Tatry, wskazać szlaki turystyczne.
2. Uczeń wie, jak powinien być wyposażony turysta w terenie górskim..
3. Uczeń wie, jak należy zachować się na terenie parków narodowych.
4. Uczeń umie wymienić gatunki roślin i zwierząt właściwe dla TPN.
5. Uczeń zna formy ochrony przyrody.
6. Uczeń rozwija zamiłowania przyrodnicze.
7. Uczeń jest świadomy konieczności ochrony przyrody.
8. Uczeń umie zgodnie współpracować w zespole i przestrzega zasad fair play.

Metody i formy pracy
Konkurs wiedzy: praca grupowa, gra dydaktyczna, zagadki, obrazkowe testy wyboru w kopertach- rozsypani, przedstawiające zawartość plecaka i przypadkowe przedmioty oraz ubranie turystyczne i nieodpowiednie.

Środki dydaktyczne
Kostka do gry, mapa Polski, mapa TPN, zestaw pytań, kolorowe kartki, białe kartki, pisaki.

Przebieg zajęć
1. Nauczyciel zaprasza dzieci do zajęć, które zakończą cykl tematyczny o TPN.
2. Nauczyciel zapoznaje dzieci z warunkami i regułami konkursu .
3. Dzieci dzielą się na dwie grupy i wspólnie z nauczycielem układają trasę wyścigu- plansza podłogowa.
4. Dzieci wybierają kapitana drużyny, który zostaje pionkiem na planszy. Nauczyciel rzuca kostką i wskazuje, ile pól może się przesunąć przedstawiciel drużyny. Jeśli natrafi na pole kolorowe, odpowiada konsultując się z drużyną na pierwsze wolne pytanie z zestawu i zyskuje punkty dla drużyny.
5. Po zakończeniu trasy wyścigu, drużyny porządkują salę, następuje podsumowanie wyników konkursu i nagrodzenie zwycięzców.

ZAŁĄCZNIK
Pytania
1. Co oznacza skrót TPN?
2. Jakie zwierzę jest przedstawione na znaczku TPN?
3. Wskaż na mapie Tatry.
4. Najwyższe szczyty Tatr wznoszą się ponad: a) 2000m, b) 3000m c)1000m.n.p.m.
5. Jak nazywa się najwyższy szczyt w Polsce?
6. Jak w słownictwie tatrzańskim nazywa się górskie jeziora?
7. Jak w słownictwie tatrzańskim nazywa się górskie łąki?
8. Wymień trzy nazwy roślin chronionych, które w szczególności występują w TPN.
9. Wymień 4 nazwy zwierząt występujących w TPN- dodatkowe punkty za zwierzęta charakterystyczne dla Tatr, gatunki chronione.
10. Opisz pogodę w górach.
11. Co turysta powinien zabrać do plecaka na wycieczkę? /obrazkowy test wyboru/
12. Jakie ubrania powinien mieć turysta w Tatrach? /obrazkowy test wyboru/
13. Wymień formy ochrony przyrody.
14. Jak należy zachowywać się w TPN i innych parkach narodowych?
15. W jaki sposób zaplanować trasę wycieczki?
16. Co to jest TOPR?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.